Фізика. 8 клас. Пістун

Відповіді до деяких задач

Завдання 2. 5*. 64,4 °F; 14,4 °R.

Завдання 3. 3*. На 10,8 см.

Завдання 8. 3. 1680 Дж. 4. 250 Дж/кг • °С. 5. 0,2 кг. 6. 420 м. 7. В 4,2 рази.

Завдання 10. 4. 87 кДж 5*. 57,8 кДж. 6*. В 3,6 рази.

Завдання 13. 7. 44,7 кДж. 8. 4 кг. 9. Ні.

Завдання 14. 1. 5 кг. 2. 100 г. 5. 20 °С. 6. 0 °С. 7. ≈124 °С

Завдання 15. 1. 2,7 • 108 Дж. 2. 3 кг. 3. 250 кг. 4*. 35 г.

Завдання 16. 4. 40%. 5. 33%.

Завдання 17. 4. 20%.

Завдання 18. 3. 17%; 25%.

Завдання 19. 6. «-»; відсутній; «-».

Завдання 20. 4. Так, ні, так. 5. 5 • 106.

Завдання 21. 1. 7 протонів і 7 електронів.

Завдання 22. 6. -10-9 Кл.

Завдання 23. 1. 10 см. 2. 3. 3. 2,3 • 10-8 Н. 4. 0 Н.

Завдання 27. 2. 1,8 • 1011 Кл/кг. 3. 20 мг.

Завдання 30. 5. 0,4 А. 6. 5,63 • 1020 електронів.

Завдання 31. 2. 440 В.

Завдання 32. 2. Другий; 10 Ом; 100 Ом. 3.70 Ом. 4. 15 Ом. 5. 2,5 Ом; 7,5 Ом.

Завдання 33. 2. Зменшиться в 4 рази. 3. 0,26 Ом. 4. ≈18,2 м. 5. 0,12 В. 6. ≈81,3 м; ≈1,4 мм2.

Завдання 34. 1. 0,16 мм2.

Завдання 35. 2. 26 Ом. 3. 18 В; 15 В; З В. 4. 4,4 В. 5*. 0,2 А; 5,6 В.

Завдання 36. 3. ≈21 А. 4*. 300 Ом; 1,2 А; 0,4 А.

Завдання 37. 2. 1080 кДж. 3. 0,264 кВт • год. 6. I1 > I2; R1 < R2. 7. 2,56 Вт; потужність зменшиться. 8. P1 < P2.

Завдання 38. 1. 540 кДж. 3*, 64%. 4*. 6 хв.

Завдання 39. 2. ≈3,2 г. 3*. ≈606 МДж. 4*. 59 мм.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст