Фізика. 8 клас. Пістун

Основне у розділі II. «Електричні явища. Електричний струм»

1. Електризація — процес набуття тілами електричного заряду.

2. Електричний заряд — це фізична величина, яка є мірою взаємодії заряджених частинок.

3. Існують два види електричних зарядів, що мають протилежні знаки: позитивний (+) та негативний (-).

4. Тіла, що мають електричні заряди однакового знака (однойменні), взаємно відштовхуються, а тіла, що мають електричні заряди протилежного знака (різнойменні), взаємно притягуються.

5. Найменший (елементарний) негативний заряд має електрон е = -1,6 • 10-19 Кл, найменший позитивний заряд має протон q = 1,6 • 10-19 Кл.

6. Основні закони електростатики.

7. Електричне поле — це вид матерії, що існує довкола заряджених тіл або частинок і діє з деякою силою на інші заряджені тіла або частинки.

Зображають електричне поле за допомогою силових ліній електричного поля.

8. Електричний струм — упорядкований рух заряджених частинок.

Умови існування електричного струму: наявність вільних електрично заряджених частинок, наявність електричного поля.

9. Дії електричного струму.

Назва

Прояв

Застосування

Теплова

Нагрівання провідників

Нагрівальні прилади, освітлення

Магнітна

Виникає навколо провідників із струмом

Електромагніти, електродвигуни

Хімічна

Проявляється при протіканні електричного струму через рідкий провідник

Отримання чистих металів, посріблення, хромування і т.ін.

10. Основні фізичні величини.

11. Основні закони:

— закон Джоуля-Ленца: Q = I2Rt.

12. З’єднання провідників.

13. Закон Фарадея для електролізу:

m = kq = kIt.

14. Електричний струм у газах.