Фізика. 8 клас. Пістун

§ 41. Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями

 • Що таке електричний струм?
 • Які умови протікання електричного струму?

1. Повсякденне життя неможливо уявити без електричних приладів — вони дозволяють зробити життя комфортнішим. Це — електричні нагрівачі, праски, холодильники, комп’ютери, телевізори, освітлювальні прилади, різноманітні електроінструменти та багато інших. Але потрібно не забувати, що вони криють у собі приховану небезпеку, яка пов’язана з можливістю ураження людини електричним струмом або виникнення пожежі.

Під час роботи з електроприладами необхідно суворо дотримуватись застережних заходів та вимог безпеки при роботі з електропобутовими приладами.

 • 1. Включайте в мережу тільки справні електроприлади.
 • 2. Перед увімкненням приладу чи пристрою в мережу перевірте цілісність ізоляції проводів та вилки. Пам’ятайте, що дуже небезпечно торкатись оголених проводів приладів, які включені в мережу.
 • 3. Вмикайте та вимикайте прилад в розетку лише тримаючись за вилку, а не за шнур, оскільки він може обірватися.
 • 4. Не намагайтеся самостійно відремонтувати прилад. Якщо з ним щось трапилося, то негайно вимкніть його та від’єднайте від мережі.
 • 5. Не залишайте електроприлади без нагляду.
 • 6. Не наповнюйте водою ввімкнені в мережу електрочайники.
 • 7. Не підвішуйте речі на електрокабелі.
 • 8. Не торкайтесь електроприладів мокрими руками.
 • 9. Не використовуйте електричні прилади не за призначенням.
 • 10. Перед виходом з дому перевірте всі електроприлади — вони повинні бути вимкненими.

Виконання цих вимог дозволить уникнути травм та виникнення пожеж.

2. Ураження людини електричним струмом називається електротравмою. Вона виникає при контакті людини з електричними приладами чи пристроями, що перебувають під напругою, якщо вони несправні, чи були порушені умови експлуатації, вимоги техніки безпеки.

Оскільки людське тіло — провідник, то через нього може проходити електричний струм, дія якого може бути небезпечною. При ураженні має значення сила струму, напруга та ряд інших параметрів (місце ураження, частота струму, особливості одягу тощо). Величина струму, який протікає через людину, є головним чинником, що визначає наслідки ураження. Вважається, що смертельно небезпечним для людини є змінний струм (струм електромережі будинку) силою 0,05 А. Він викликає фібриляцію серця (безладні скорочення), що може призвести до його зупинки.

Постійний струм є відносно безпечнішим, проте при струмах 0,09...0,1 А виникає параліч дихання.

Небезпека електричного струму зростає при збільшенні тривалості його дії.

Характер електротравм також залежить від місця ураження, тобто від того, через які органи проходить електричний струм. Найнебезпечніше, коли струм проходить від руки до руки або від руки до ноги. В цьому випадку можливе ураження серця.

Величина струму, який може пройти через людину, залежить від багатьох чинників, наприклад, від фізіологічних особливостей людини, стану організму чи зовнішніх умов. Тому варто орієнтуватися як на силу струму, так і на допустиму безпечну напругу. Безпечною вважається напруга 12...42 В.

При ураженні людини електричним струмом насамперед потрібно звільнити людину від контакту зі струмоносійними частинами. Для цього треба відключити подачу електричного струму за допомогою вимикача в приміщенні чи центрального вимикача. Якщо це неможливо зробити, то потрібно скинути дріт ізольованою палицею (дерев’яною або пластмасовою). Потім потрібно надати першу медичну допомогу та викликати лікаря.

3. Інша небезпека при роботі з електричними приладами пов’язана з можливістю виникнення пожеж.

Найбільш поширеною причиною пожеж, викликаних електропобутовими приладами, є перегрів навколишніх предметів і матеріалів, розташованих поблизу електронагрівальних приладів, які тривалий час перебувають у включеному стані.

Також до пожежі можуть призвести короткі замикання, що виникають при з’єднанні кінців ділянки провідником, опір якого значно менший за опір ділянки кола. Короткі замикання у провідниках виникають унаслідок псування ізоляції (при старінні, при механічній, хімічній діях тощо). Короткі замикання можуть виникати і в інших частинах приладів.

Небезпека пожежі виникає і при перенавантаженні, коли в мережу одночасно включено багато приладів. Перевищення максимального струму, на який розрахована проводка електромережі, призводить до її перегріву і подальшого руйнування ізоляції.

Для уникнення небезпеки виникнення пожежі при короткому замиканні застосовують запобіжники або автоматичні вимикачі. їхнє призначення — вимкнути подачу електроенергії, якщо сила струму буде перевищувати максимально допустиму.

Запитання для самоперевірки

 • 1. Які вимоги безпеки при роботі з електропобутовими приладами?
 • 2. Що таке електротравми і коли вони виникають?
 • 3. Які параметри електричного струму безпечні для людини? Від чого вони залежать?
 • 4. Які потрібно виконати дії при ураженні людини електричним струмом?
 • 5. Що таке коротке замикання? Коли воно виникає?
 • 6. Для чого застосовують запобіжники?

Навчальний проект №2

Використовуючи набуті знання та отриманий досвід при виконанні лабораторних робіт і завдань, виконайте навчальний проект на одну із запропонованих тем:

 • 1. «Електрика в житті людини».
 • 2. «Сучасні побутові та промислові електричні прилади».
 • 3. «Застосування електролізу і струму в газах у практичній діяльності людини».
 • 4. «Вплив електричного струму на людський організм».