Фізика. 8 клас. Пістун

Лабораторна робота № 5. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників

Мета роботи: експериментально дослідити взаємозв’язок між силою струму, напругою і опором провідників при їхньому паралельному з’єднанні.

Обладнання. 1. Лабораторне джерело живлення. 2. Два провідники (резистори). 3. Амперметр. 4. Вольтметр. 5. Реостат. 6. Ключ. 7. З’єднувальні дроти.

Хід роботи

1. Накресліть схему електричного кола, що складається з двох паралельно з’єднаних резисторів.

2. Складіть електричне коло.

3. Виміряйте силу струму I, що проходить через нерозгалужену частину кола, а потім — силу струму I1, що протікає через один резистор, і силу струму I2, що протікає через другий резистор. Результати запишіть у таблицю.

Таблиця

I, А

I1, Α

I2, Α

(I1 + I2), A

U, В

R1, Ом

R2, Ом

R, Ом

4. Виміряйте напругу U на кінцях резисторів, результат запишіть у таблицю.

5. Розрахуйте опір R1 і R2 кожного резистора, а також загальний опір R паралельно з’єднаних резисторів. Дані запишіть у таблицю.

6. Обчисліть величини, обернені опорам резисторів, і порівняйте їхню суму з величиною, оберненою до загального опору.

7. Зробіть висновки.

Домашнє завдання

1. Дайте відповіді на запитання:

— Чому паралельне, а не послідовне з’єднання споживачів електроенергії застосовують найчастіше?

— Через який з резисторів протікає більша сила струму і чому?

2. Складіть схему підключення побутових приладів у вас вдома.