Фізика. 8 клас. Пістун

Лабораторна робота № 4. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників

Мета роботи: експериментально дослідити взаємозв’язок між силою струму, напругою і опором провідників при їхньому послідовному з’єднанні.

Обладнання. 1. Лабораторне джерело живлення. 2. Два резистори. 3. Амперметр. 4. Вольтметр. 5. Ключ. 6. З’єднувальні дроти.

Хід роботи

1. Накресліть схему електричного кола, яку ви будете збирати.

2. Складіть електричне коло.

3. Виміряйте силу струму, включивши амперметр спочатку в електричне коло між джерелом струму і одним із резисторів, —тобто силу струму I1, потім в електричне коло між ключем та іншим резистором, — I2, а потім в електричне коло між резисторами, — І. Запишіть в таблицю результати.

4. Виміряйте напругу U1, спочатку на одному з резисторів, потім — напругу U2 на іншому резисторі, а потім — напругу U на обох резисторах. Результати запишіть у таблицю.

5. Розрахуйте опір R1 першого резистора, опір R2 другого резистора, знайдіть їхню суму; запишіть результати в таблицю.

6. Розрахуйте опір R двох резисторів, знаючи напругу на них і силу струму в колі; запишіть результат у таблицю.

Таблиця

I1, А

I2, А

I, А

U1, В

U2, B

U, B

R1, Ом

R2, Ом

(R1 + R2), Ом

R, Ом

7. Зробіть висновки.

Домашнє завдання

Дайте відповіді на запитання:

— Які чинники впливають на точність одержаних результатів?

— Чи впливає на величину сили струму місце включення амперметра в колі?