Фізика. 8 клас. Пістун

Лабораторна робота № 3. Вимірювання опору провідника за допомогою вольтметра і амперметра

Мета роботи: навчитися вимірювати опір провідника за допомогою вольтметра і амперметра.

Обладнання. 1. Батарея з трьох елементів (або лабораторне джерело живлення). 2. Два провідники (резистори). 3. Амперметр. 4. Вольтметр. 5. Ключ. 6. З’єднувальні дроти.

Хід роботи

1. Накресліть схему електричного кола, яке ви будете збирати.

2. Складіть коло з одним із провідників, виміряйте силу струму і напругу на ньому.

3. Повторіть вимірювання, замінивши досліджуваний провідник іншим. Результати вимірювань запишіть у таблицю. Зробіть висновок, в якому зазначте, за допомогою яких приладів ви навчилися вимірювати електричний опір.

4. Обчисліть значення опору провідників і запишіть результати в таблицю.

Провідник

Сила струму I, А

Напруга U, В

Опір R, Ом

1

2

5*. Додаткове завдання. Побудуйте в одній системі координат графік залежності сили струму від напруги для кожного провідника.

Домашнє завдання

Дайте відповіді на запитання:

— В якому з двох випадків електричний струм виконував більшу роботу?

— Чи залежить значення сили струму від місця розташування амперметра в колі?