Фізика. 8 клас. Пістун

§ 29. Електричне коло

  • Які умови існування електричного струму?

1. Будь-яка електрична установка, в якій існує електричний струм, повинна бути замкнута, тобто утворювати замкнуте електричне коло. Електричне коло може складатися з наступних елементів: 1) джерело струму; 2) провідники; 3) споживачі (лампочка, дзвінок, електричні нагрівальні прилади, електродвигуни тощо); 4) прилади для керування електричним струмом (ключ, вимикач, кнопка й т. ін.).

Як приклад розглянемо найпростіше електричне коло (рис. 92). Воно складається з джерела струму, ключа, який може замикати або розмикати коло, лампочки і провідників. Лампочка загоряється тільки тоді, коли ключ замкнутий.

Рис. 92

2. Слід уточнити, що в колі за напрямок електричного струму прийнято напрямок руху позитивних частинок від позитивного полюса джерела струму до негативного. Він вибраний умовно — про це домовилися між собою фізики. Це сталося дуже давно, коли ще погано знали природу електричного струму. Так прийнято вважати і зараз.

3. Подивіться ще раз на рисунок 92. Якщо кожен раз малювати електричні кола, то робота буде надто трудомісткою. Тому ввели умовні позначення для основних елементів електричних кіл. У таблиці 12 наведені ці умовні позначення, і в подальшому ми будемо ними користуватися.

Креслення, на яких в умовних позначеннях зображені з’єднання електричних приладів, називаються схемами.

Таблиця 12

Подивіться уважно на рисунок 93, на якому зображена схема найпростішого електричного кола, і порівняйте його з рисунком 92. На схемі зображені з’єднання елементів, які використані при побудові електричного кола, намальованого на рис. 92, при цьому очевидна перевага у зображенні схеми над виконанням трудомісткого малюнка.

Рис. 93

Запитання для самоперевірки

  • 1. Що таке електричне коло?
  • 2. З яких елементів складається електричне коло?
  • 3. Яке призначення джерела струму в електричному колі?
  • 4. Який напрямок прийнято за напрямок електричного струму в колі?
  • 5. Що означає: «коло замкнуте»; «коло розімкнуте»?

Завдання 29

  • 1. Накресліть схему електричного кола, що складається з акумулятора, вимикача і дзвінка.
  • 2. На рисунку 94 зображено електричне коло. З яких елементів складається це коло? Що є джерелом струму, а що — споживачем електричної енергії? Як буде напрямлений струм при замкнутому ключі?

Рис. 94

  • 3. Намалюйте схему електричного кола, зображеного на рисунку 94. Укажіть напрямок струму при замкнутому ключі.
  • 4. Розгляньте схему електричного кола, зображену на рисунку 95. Назвіть елементи цього кола. Перекресліть схему в зошит і вкажіть напрям струму при замкнутому ключі.

Рис. 95

Робота з комп’ютером

Вивчіть матеріал уроку і виконайте запропоноване в електронному додатку завдання.