Фізика. 8 клас. Пістун

Основне у розділі І. «Теплові явища»

1. Основні властивості і будова твердих тіл, рідин та газів.

Агрегатні стани речовини

Твердий

Рідкий

Газоподібний

Об’єм

Зберігають об’єм

Зберігають об’єм

Займають об’єм посудини

Форма

Зберігають форму

Набувають форми посудини

Набувають форми посудини

Рух молекул

Коливальний відносно вузлів кристалічної ґратки

Коливальний, зі зміною положення рівноваги

Поступальний

2. Основні величини, які характеризують теплові явища.

Величина

Позначення

Визначення

Одиниця

Температура

t

Фізична величина, що характеризує стан теплової рівноваги системи тіл і є мірою середньої кінетичної енергії хаотичного руху частинок речовини.

°С

Внутрішня енергія

U

Фізична величина, яка дорівнює сумі кінетичної енергії теплового руху частинок, з яких складається тіло, і потенціальної енергії їхньої взаємодії.

Дж

Кількість теплоти

Q

Фізична величина, значення якої дорівнює зміні внутрішньої енергії тіла у процесі теплообміну без здійснення роботи.

Дж

3. Способи зміни внутрішньої енергії.

4. Основні величини, що характеризують теплові властивості речовин.

5. Рівняння теплового балансу.

У теплоізольованій системі тіл при теплообміні кількість теплоти Q1, яку віддають усі тіла, що охолоджуються, дорівнює кількості теплоти Q2, яку одержують усі тіла, що нагріваються:

Q1 = Q2.

6. Теплові двигуни — це пристрої, які здійснюють механічну роботу за рахунок внутрішньої енергії палива.

Принцип дії теплового двигуна:

7. Величини, що характеризують паливо, теплові двигуни.