Фізика. 8 клас. Пістун

Лабораторна робота № 2. Визначення питомої теплоємності речовини

Мета роботи: навчитися вимірювати питому теплоємність речовини.

Обладнання. 1. Металеве тіло на нитці. 2. Калориметр. 3. Склянка з холодною водою. 4. Термометр. 5. Ваги. 6. Набір важків. 7. Вимірювальний циліндр (мензурка). 8. Посудина з гарячою водою. 9. Шматочок тканини.

Хід роботи

1. Налийте в калориметр за допомого вимірювального циліндра холодну воду об’ємом 100-150 мл. Виміряйте об’єм цієї води V1 та обчисліть її масу m1(m1 = pV1).

2. Визначте температуру води в калориметрі за допомогою термометра.

3. Нагрійте металеве тіло, опустивши його в посудину з гарячою водою. Після встановлення теплової рівноваги виміряйте температуру t2 гарячої води. Температура тіла буде дорівнювати температурі гарячої води.

4. Опустіть у калориметр з водою нагріте в гарячій воді металеве тіло.

5. Виміряйте температуру t води в калориметрі після того, як установиться теплова рівновага між водою й опущеним у неї тілом.

6. Вийміть металеве тіло з калориметра, протріть його тканиною та виміряйте його масу m2.

7. Занесіть отримані результати вимірювань у таблицю.

8. Вважаючи, що калориметр отримав незначну кількість теплоти в порівнянні з водою, обчисліть питому теплоємність речовини металевого тіла за формулою

Тут c1 — питома теплоємність води.

Результати обчислень занесіть у таблицю.

9. Визначте, з якої речовини зроблено металеве тіло, порівнявши отримане значення питомої теплоємності з табличним значенням.

Домашнє завдання

1. Дайте відповіді на запитання:

— Що таке питома теплоємність?

— Які чинники вплинули на точність отриманого результату?

— Якою повинна бути різниця температур гарячої та холодної води для одержання більш точних результатів?

2. Запропонуйте метод визначення питомої теплоємності рідин.