Фізика. 7 клас. Пістун

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Лабораторна робота № 12. Визначення ККД похилої площини

Мета роботи. 1. Закріпити навички вимірювання сил динамометром. 2. Навчитися експериментально визначати роботу. 3. Визначити ККД похилої площини.

Обладнання. 1. Гладенька дошка завдовжки 1-0,5 м або трибометр. 2. Штатив з муфтою і лапкою. 3. Динамометр. 4. Дерев’яний брусок. 5. Набір тягарців із масами по 100 г. 6. Лінійка або мірна стрічка.

Хід роботи

1. Удома напередодні виконання роботи повторіть § 48 підручника й ознайомтеся з вказівками до лабораторної роботи.

2. Розгляньте засоби вимірювання, що є у вас на столі, і запишіть їхні характеристики у таблицю.

Засіб вимірювання

Межа вимірювання

Ціна поділки

Лінійка

Динамометр

3. Закріпіть один кінець дошки у штативі так, щоб вона утворювала з горизонтом кут 15-30°, а її інший кінець спирався на стіл.

4. Виміряйте довжину дошки l і висоту h підйому її закріпленого кінця відносно поверхні стола (відповідно довжину та висоту похилої площини). Дані цих і подальших вимірювань занесіть у таблицю.

5. Виміряйте динамометром вагу Рб бруска.

6. Навантажте дерев’яний брусок важком із масою 100 г, поклавши його на дошку, приєднайте до бруска динамометр і тягніть його рівномірно вгору похилою площиною, стежачи за показом динамометра. Цей показ (силу тяги) F занесіть у таблицю.

7. Обчисліть корисну роботу з піднімання бруска з важками вертикально вгору на висоту h: Ак = Ph.

8. Обчисліть повну роботу з піднімання бруска з важками похилою площиною (роботу сили тяги): Ап = Fl.

9. Обчисліть ККД похилої площини, виразивши його у процентах:

11. Навантажте брусок двома, а потім трьома важками й аналогічно проведіть ще два досліди згідно з вимогами п. 6 - п. 10.

12*. Додаткове завдання. Збільшіть кут нахилу похилої площини до горизонту на 20-30° і виконайте дослідження, описані у п. 6 - п. 10, навантаживши брусок важком із масою 100 г. Як і чому змінилися ККД похилої площини та виграш у силі?

Зробіть висновки.

Навчальний проект № 3

Використовуючи теоретичні знання та набутий досвід при виконанні завдань 3637 і лабораторної роботи №12, виконайте навчальний проект «Становлення і розвиток знань про фізичні основи машин і механізмів» за таким планом:

 • 1. Фізичні основи машин і механізмів, їхні конструкції та функціонування.
 • 2. Історія розвитку машин і механізмів.
 • 3. Сучасний стан розвитку машин і механізмів.
 • 4. На основі матеріалів, узятих в Інтернеті, оцініть перспективи розвитку машинобудування.

Правила техніки безпеки при виконанні лабораторних робіт у фізичному кабінеті

 • 1. Розпочинати роботу можна тільки з дозволу вчителя.
 • 2. Будьте обережними при користуванні скляним посудом і приладами, не використовуйте термометр замість мішалки.
 • 3. Заборонено працювати зі ртутними термометрами. Пам’ятайте, що пара ртуті — дуже отруйна і її тривале вдихання навіть у невеликих кількостях може спричинити тяжке захворювання. Будь-які роботи зі ртуттю у фізичному кабінеті не дозволяються.
 • 4. Будьте обережними з вогнем. Не залишайте відкритий вогонь на робочому місці.
 • 5. Перед користуванням вимірювальними приладами вивчіть їхні шкали і допустимі межі вимірювань. Не допускайте перевищення меж вимірювання приладів.
 • 6. Електричне коло можна замикати лише після його перевірки вчителем або лаборантом.
 • 7. Забороняється працювати з відкритими електричними колами, увімкненими в мережу. Напруга приладу 36 В небезпечна для життя.
 • 8. Не дозволяється працювати з електричними приладами у вологому одязі, братися за них мокрими руками.
 • 9. При виявленні неполадок в електричному колі потрібно негайно вимкнути живлення і повідомити про це вчителеві.
 • 10. Не працюйте з несправною й аварійною апаратурою, без дозволу вчителя не проводите її ремонт.
 • 11. Після закінчення роботи вимкніть у першу чергу джерело струму, розберіть електричне коло і наведіть порядок на робочому місці.