Фізика. 7 клас. Пістун

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Лабораторна робота № 7. Визначення густини речовин твердих тіл і рідин

Мета роботи. 1. Закріпити уміння і навички щодо вимірювання лінійних розмірів, об’єму і маси тіл. 2. Навчитися визначати густину речовини.

Обладнання. 1. Мензурка об’ємом 200 см3. 2. Посудина з водою. 3. Лабораторні терези з набором важків до них. 4. Лінійка. 5. Нитка. 6. Металевий брусок. 7. Невелике суцільне тіло неправильної форми (кусок металу, камінець тощо). 8. Фільтрувальний папір. 9*. Посудина з досліджуваною рідиною (олією, розчином кухонної солі тощо).

Хід роботи

1. Удома напередодні виконання роботи повторіть § 25 підручника й ознайомтеся з вказівками до лабораторної роботи № 6.

2. Пригадайте або за необхідності повторіть способи вимірювання лінійних розмірів тіл, їхніх об’ємів, основні правила зважування за допомогою терезів. Підготуйте терези до зважування.

3. Розгляньте наявні у вас набір важків, мензурку і лінійку. Визначте характеристики засобів вимірювання та запишіть їх у таблицю.

Засіб вимірювання

Межі вимірювання

Ціна поділки шкали

Лінійка

Мензурка

Терези

4. Визначте за допомогою терезів масу m бруска, виміряйте лінійкою його довжину l, ширину b і висоту h, обчисліть об’єм V. Отримані дані занесіть у звітну таблицю, обчисліть густину речовини бруска і за таблицею густин установіть, з якої речовини виготовлено брусок.

Маса m, кг

Довжина l, м

Ширина b, м

Висота h, м

Об’єм V = lbh, м3

Густина ρ = m/V, кг/м3

Речовина

5. За допомогою терезів виміряйте масу М твердого тіла неправильної форми.

6. Налийте у мензурку води об’ємом V1, наприклад, 100 см3.

7. Занурте повністю у воду досліджуване тіло, прикріплене до нитки, та виміряйте об’єм V2 води і тіла. Дані вимірювань занесіть у звітну таблицю, знайдіть об’єм V тіла, обчисліть його густину ρ і за відповідною таблицею густин встановіть, з якої речовини виготовлено тверде тіло.

Маса твердого тіла М, кг

Об’єм води у мензурці V1, м3

Об’єм води і тіла V2, м3

Об’єм тіла V = V2 - V1, м3

Густина ρ = M/V, кг/м3

Речовина

8. Після закінчення вимірювань вийміть тіло з мензурки і просушіть його за допомогою фільтрувального паперу.

9*. Додаткове завдання. Визначте густину досліджуваної рідини. З цією метою зважте порожню мензурку (нехай її маса m1). Потім налийте у неї рідини об’ємом V = 20-30 см3 і зважте мензурку з рідиною (m2). Дані занесіть у таблицю й обчисліть густину рідини.

Маса пружної мензурки m1, кг

Маса мензурки з досліджуваною рідиною m2, кг

Маса рідини у мензурці m = m2 - m1, кг

Об’єм рідини V, м3

Густина рідини ρ = m/V, кг/м3