Фізика. 7 клас. Пістун

Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання, частоти та швидкості руху по колу

Мета роботи. Навчитися визначати період, частоту обертання та лінійну швидкість тіла під час рівномірного руху по колу.

Обладнання. 1. Секундомір або годинник із секундною стрілкою. 2. Лінійка із міліметровими поділками.

Хід роботи

1. Ознайомтеся зі шкалами лінійки та секундоміра, визначте ціну поділки шкал цих приладів. Пустіть у хід секундомір і визначте час t повних обертів N стрілки. Дані в міру проведення вимірювань і обчислень заносьте у звітну таблицю.

2. Виміряйте довжину секундної стрілки секундоміра або годинника. Це і буде радіус R кола, по якому рухається точка кінця стрілки.

N

t ± Δt, c

T ± Δt, c

n ± Δn, 1/с

R ± ΔR, см

v, см/с