Фізика. 7 клас. Пістун

§ 9. Зв’язок між фізичними величинами. Фізичні теорії

  • Що називають фізичною величиною?
  • Наведіть приклади взаємозв’язку фізичних величин.

1. Як ви знаєте, для опису фізичних явищ та властивостей тіл і речовин використовують фізичні величини.

Проводячи експерименти, учені помітили, що величини, які характеризують одне і те саме явище, взаємно пов’язані.

Наприклад, при зміні температури тіл їхні об’єм і довжина також змінюються. Вони збільшуються внаслідок підвищення температури і зменшуються з її зниженням. Температура води в чайнику при нагріванні залежить від часу нагрівання.

2. Щоб зробити висновок про те, що взаємозв’язок між величинами не випадковий, його справедливість перевіряють для багатьох подібних явищ.

Якщо зв’язки між величинами, що характеризують явище, виявляються постійно, то їх називають фізичними законами.

Існують фізичні закони, що стосуються відношення тільки певних фізичних явищ. Наприклад, існують закони, які описують механічні явища, або закони, яким підлягають теплові явища. Окрім цього, існують більш загальні закони, які справедливі для усіх фізичних явищ. Сукупність явищ, які описуються законами, визначається межами їхньої застосовності.

Звичайно, фізичний закон записують у вигляді формули.

3. Пізнання навколишнього світу було б неповним, якби люди тільки спостерігали й описували явища, установлювали закони. Потрібно ще й уміти пояснювати явища природи. Людина, вивчаючи природу, завжди прагне відповісти не тільки на запитання «Що відбувається?», але й на запитання «Чому так відбувається?».

Відповідь на запитання «Чому відбувається те чи інше явище?» можна одержати за допомогою теоретичних знань, які є основою фізичної теорії. Так, механічні явища, наприклад, характер руху транспортних засобів чи супутників Землі, пояснюють теорією, яка називається механікою. Пояснити, чому тіла за нагрівання розширюються, чому нагрівається ложка, опущена в склянку з гарячим чаєм, дає змогу молекулярно-кінетична теорія будови речовини. Існують теорії, що пояснюють електричні, оптичні і магнітні явища.

Таким чином, фізичні явища — механічні, теплові, електричні та інші — пояснюються відповідними фізичними теоріями. Теорія містить загальні, систематизовані знання про фізичні явища.

Теорія дає змогу не тільки пояснити, чому відбувається явище, але й передбачити його перебіг.

Запитання для самоперевірки

  • 1. Що виражає фізичний закон?
  • 2. Чи можна вважати фізичним законом зв’язки між величинами, які не повторюються в експериментах?
  • 3. Яка роль фізичної теорії?
  • 4. Які явища пояснює механіка?