Фізика. 7 клас. Пістун

ДОРОГІ ДРУЗІ!

Ви розпочинаєте вивчення нового для вас предмета — фізики. Фізика — це цікава наука про природу. Одним з основних методів вивчення природних явищ у фізиці є експеримент. І для вас експеримент буде одним із джерел знань. Ви будете спостерігати досліди, які проводить учитель, а також самостійно виконуватимете експериментальні завдання під час виконання лабораторних робіт на уроках і деяких завдань удома.

Іншим джерелом знань для вас буде цей підручник. Нові терміни, визначення, формули в тексті виділені жирним шрифтом. Їх потрібно запам’ятати. Після того, як ви прочитаєте параграф, постарайтесь його переказати і відповісти на запитання для самоперевірки. Читаючи підручник, звертайте увагу на наведені в ньому рисунки, які ілюструють викладений матеріал. Співставляйте рисунок і його описання в підручнику, це допоможе вам краще зрозуміти написане.

Щоби переконатися у тому, що ви зрозуміли матеріал, виконайте завдання, поміщені після параграфів. Деякі з них являються запитаннями, відповідаючи на які потрібно пояснити відповідне явище або процес.

Інші завдання сформульовані у вигляді задач, при розв’язуванні яких потрібно визначити ту чи іншу фізичну величину, використавши відповідні закони і формули.

Зустрічаються також і графічні задачі, в яких треба виконати обчислення і побудувати графік або з поданого графіка отримати певну інформацію.

Задачі підвищеної складності, а також параграфи, обсяг матеріалу яких дещо виходить за межі діючої програми з фізики, помічені зірочкою. До деяких задач у кінці підручника наведені відповіді.

Бажаємо вам успіхів у роботі.

Автори

Розділ І. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання

Розпочинаючи вивчення основ фізики, перш за все потрібно отримати відповіді на наступні запитання: що таке фізика? Яку область дійсності вона вивчає? Якими методами вона при цьому користується? Про це та інше, що стосується основ фізики, йтиметься у цьому розділі.

§ 1. Що вивчає фізика

  • Що називають явищами природи?
  • Які явища природи вам відомі?

1. Природа — це все те, що нас оточує: повітря, земля, вода, тварини, зорі, планети та ін. Людина живе серед природи і сама є її частиною.

У природі відбуваються різні зміни. Наприклад, змінюють одне одного пори року, день і ніч; змінюють своє положення Сонце, Місяць і зорі відносно Землі і т.д. (рис. 1). Влітку під час грози часто спалахує блискавка (рис. 2) і гримить грім; іноді після дощу можна побачити веселку, пару, що піднімається від землі або асфальту, які висихають. Весною розпускаються на деревах бруньки, восени на них жовтіє листя. У деяких місцевостях час від часу можна побачити виверження вулканів.

Зміни, які постійно відбуваються навколо нас, називаються явищами природи.

2. Унаслідок вивчення людиною навколишнього світу виникла наука, яка об’єднала усі отримані знання. Потім, у міру відкриття все нових і нових явищ, виділилися окремі науки, що вивчали групи близьких за своєю сутністю явищ. Так з’явилися географія, біологія, хімія, фізика, астрономія та інші.

Рис. 1

Однією з основних наук про природу є фізика. Слово «фізика» походить від грецького слова «фюзіс», яке у перекладі з грецької означає «природа».

Це слово вперше з’явилося у працях давньогрецького вченого Аристотеля.

3. Що вивчає фізика? Фізика вивчає явища природи, а саме, фізичні явища. Прикладами фізичних явищ можуть бути: рух автомобіля, замерзання води, світіння лампочки, притягання магнітом деяких металічних предметів та ін. Фізичні явища дуже різноманітні. До них належать механічні, теплові, електричні, магнітні, світлові та звукові явища.

Рис. 2

У природі існують й інші явища — нефізичні. Вам добре відомі біологічні явища (ріст рослин, тварин та ін.), геологічні (зміни в земній корі, землетруси та ін.), хімічні (горіння газу, окислення металів, утворення хлорофілу в листках рослин тощо).

Фізичні явища відбуваються з різними об’єктами. У наведених вище прикладах ними є автомобіль, нитка розжарення електричної лампочки. Ці об’єкти називаються фізичними тілами або просто тілами.

Тіла складаються з речовини. Наприклад, скло — речовина, а склянка — фізичне тіло; вода—речовина, а крапля води — фізичне тіло.

Речовина є одним із видів матерії. Матерія — це все те, що існує об’єктивно, тобто незалежно від нашої свідомості. Іншим видом матерії є різні фізичні поля: електричне, магнітне та ін. Навколишній світ матеріальний.

Фізика, крім явищ природи, вивчає властивості тіл і речовин, фізичні поля. Адже дуже важливо знати, які речовини проводять електричний струм, а які — не проводять; якою речовиною потрібно покрити фотоплівку для того, щоб на ній можна було отримати зображення; яку речовину краще використати для теплоізоляції, тощо. Отже, фізика — наука про природу, яка вивчає фізичні явища і поля, а також властивості речовин.

Запитання для самоперевірки

  • 1. Що називають явищами природи? Наведіть приклади явищ природи.
  • 2. Наведіть приклади фізичних явищ. Які з них є прикладами механічних, теплових, електричних, магнітних, звукових, світлових явищ?
  • 3. Наведіть приклади фізичних тіл. Назвіть речовини, з яких вони складаються.
  • 4. Назвіть два види матерії.
  • 5. Що вивчає фізика?

Робота з комп’ютером

  • Вивчіть матеріал уроку і виконайте завдання, запропоновані в електронному додатку до підручника.
Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст