Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Пестушко

Тема 3. Населення регіону. Кількість та структура населення. Етнічний та релігійний склад. Особливості зайнятості населення

«Людський капітал» - так називають населення будь-якої країни, її регіонів. Знання про демографічний, етнічний, релігійний склад населення, структуру його зайнятості в кожному регіоні України є важливим компонентом економіко-географічних знань сучасної людини. Починаючи вивчати цю тему, ви повинні пам’ятати, що для кращого розуміння процесів відтворення населення у вашому регіоні чи тенденцій, які відбуваються на ринку праці, слід звертатися до статистики. Статистичний метод чи не основний в засвоєнні навчального матеріалу цієї теми. Бажаємо вам успіхів при вивченні населення свого регіону.

§ 98. Кількість і структура населення. Етнічний та релігійний склад

ПРИГАДАЙТЕ

 • Яка чисельність населення України?
 • Чим відрізняється етнічний і релігійний склад населення України?

• Кількість і структура населення. Вам уже відомо, що населення розподіляється по території України нерівномірно. Історично склалося, що завжди більшими за чисельністю населення були східні індустріальні області, а меншими - західні. На сучасному етапі чисельність населення областей відрізняється несуттєво, хоча є лідери й аутсайдери.

Чисельність населення будь-якої області зумовлена передусім його природним рухом. З попередніх розділів вам уже відомо, що особливістю природного руху на 1 січня 2020 р. в усіх регіонах України є від’ємний природний приріст. Найгірша ситуація щодо природного скорочення населення в Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій і Луганській областях (див. Додаток 2 за QR-кодом).

На чисельність населення областей впливає і механічний рух. Через міграції чисельність населення скорочується в більшості областей України. Найбільших втрат зазнали Донецька й Луганська області. Найбільший наплив мігрантів у Київській області (див. Додаток 2).

Густота населення України також знижується. За період 2010-2018 рр. найбільшими темпами зменшувалася густота населення в Чернігівській (-8,3 %), Сумській (-6,8 %), Кіровоградській (-6,2 %) та Черкаській (-6 %) областях. Збільшення щільності населення відбулося лише в Рівненській, Закарпатській, Київській областях та м. Києві.

За станом на початок 2020 р. в усіх областях без винятку домінувало жіноче населення. Найбільше це помітно в Донецькій області. Найменша різниця між жіночим і чоловічим населенням в Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській областях (див. Додаток 1 за QR-кодом).

Віковий склад регіонів також різниться.

Урбанізованими є переважна кількість областей України. Більша частина їхніх мешканців живе в містах. Лише в Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській і Чернівецькій областях переважає сільське населення.

• Національний і релігійний склад. Національний склад населення областей України також помітно відрізняється. Найстрокатішим він зазвичай стає з наближенням до кордонів. Окрім того, досить різноманітний національний склад і в промислових областях. Східні області України (Донецька й Луганська) характеризуються найменшою часткою українського населення, тут найбільше російськомовних жителів.

За конфесійною ознакою в Україні домінує населення з християнським віросповіданням, зокрема православ’ям. Православна церква України домінує і поступово розширює мережу церков у всіх регіонах країни.

Так само в усіх регіонах України діють громади Української греко-католицької і римо-католицької церков, проте більша їхня частина зосереджена в областях Західного регіону.

ПІДСУМУЄМО!

 • Більшими за чисельністю населення є східні індустріальні області, а меншими - західні області України.
 • Природний приріст в регіонах України від’ємний.
 • Населення значної кількості областей знижується через міграцію.
 • У статевій структурі населення в усіх областях домінує жіноче населення.
 • У семи областях спостерігається старіння населення особливо швидкими темпами.
 • Національний склад населення найбільш строкатий у прикордонних і промислових областях України.
 • За конфесійною ознакою домінує населення з християнським віросповіданням у всіх регіонах країни.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Чисельність населення, статева й вікова структура населення, релігійний склад населення, щільність населення, урбанізовані території, національний склад населення.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

 • 1. Чи запам’ятали? Яка чисельність населення у вашому регіоні?
 • 2. Чи зрозуміли? Які тенденції щодо природного руху населення спостерігаються у вашій області?
 • 3. Чи можете застосувати? Користуючись тематичною картою атласу, порівняйте національний склад населення вашого регіону й сусідніх областей. Чи існують суттєві відмінності в етнічному складі населення?
 • 4. Чи можете проаналізувати? Користуючись сайтом Державної служби статистики, проаналізуйте особливості міграції населення у вашій області в останні роки й поясніть їхні причини. Як міграційні процеси впливають на чисельність населення регіону?
 • 5. Чи можете оцінити? Користуючись додатковими джерелами інформації, оцініть, як релігійні уподобання населення вашого регіону впливають на розбудову культових об’єктів.