Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 97. Природокористування. Об’єкти природно-заповідного фонду

ПРИГАДАЙТЕ

  • Із чого складається природно-заповідний фонд України?
  • Які заходи проводяться у вашій місцевості для збереження природи?

• Екологічні наслідки природокористування. Ви вже знаєте, що природокористування ґрунтується на використанні природних ресурсів. Особливості природокористування в різних регіонах України та їхні екологічні наслідки різняться. Це, зокрема, залежить від наявності тих чи інших природних ресурсів і ступеня їхньої експлуатації.

Так, в Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Житомирській, Київській, Чернігівській областях активно вирубують ліси, а на їхньому місці з’являються пустирі. У Донецькій, Луганській, Львівській і Волинській областях активно видобувають вугілля, у Дніпропетровській - вугілля й залізну руду. Як наслідок, тут можна побачити численні шахти та кар’єри, купи відходів, які порушують природний рельєф. Подібне відбувається й унаслідок видобутку інших корисних копалин - будівельного каміння, хімічної сировини тощо.

На теренах Сумської, Харківської, Полтавської та деяких інших областей видобувають нафту й газ. При цьому нерідко спостерігається згоряння цього палива просто в атмосферу. На металургійних підприємствах Донецької, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської областей дуже інтенсивно використовують воду. Як наслідок, відбувається її теплове, механічне й хімічне забруднення. Невпинний розвиток землеробства призводить до експлуатації ґрунтових ресурсів. Найбільше потерпають розорані землі областей степової зони. Спорудження численних доріг, під’їзних шляхів теж передбачає використання природних умов і ресурсів.

ВАША ПРОПОЗИЦІЯ

Раціональне використання природних ресурсів є одним з найважливіших завдань, які вирішують органи місцевого самоврядування у своїх регіонах. Це пов’язано насамперед зі збільшенням кількості й масштабності використання ресурсів, негативними змінами в повітряному й водному басейнах, іншими несприятливими процесами, що відбуваються в довкіллі й негативно позначаються на якості життя людей. Запропонуйте першочергові заходи раціонального природокористування у вашому регіоні, спираючись на актуальну інформацію, що є на офіційному сайті вашої області.

Отже, якщо природокористування нераціональне, воно супроводжується забрудненням повітря та водних об’єктів, виснаженням природних ресурсів і, зрештою, зумовлює погіршення загального стану довкілля. Екологічні наслідки природокористування в різних регіонах. України дивіться за QR-кодом. У таблиці за посиланням наведено також інтегральний показник стану навколишнього природного середовища. Цей показник коливається від 0 до 1,0: вищі значення свідчать про сприятливіший екологічний стан.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Використавши дані таблиці (див. QR-код), установіть, у яких регіонах України найгірший і найкращий стан довкілля. Які причини цього? Який стан навколишнього природного середовища у вашому регіоні?

• Об’єкти природно-заповідного фонду різноманітні. Найбільша кількість об’єктів ПЗФ представлена в таких категоріях, як заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища та парки пам’ятки садово-паркового мистецтва як державного, так і регіонального рівня. Проте за площею переважають національні природні парки, які є перспективним напрямком для розвитку й розширення природно-заповідного фонду.

Розподіл площі земель об’єктів природно-заповідного фонду, а також конкретних об’єктів ПЗФ за регіонами України дуже нерівномірний. Найменшою вона є в Миколаївській, Вінницькій, Дніпропетровській областях, найбільшою - у Закарпатській, Івано-Франківській, Херсонській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Значно по регіонах коливається й коефіцієнт заповідності. Дуже високий він у місті Києві (понад 25%), високий - у Закарпатській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях (від 14 до майже 16 %). Найнижчий коефіцієнт заповідності - від 0,5 до 3,5 % - у Миколаївській, Вінницькій, Дніпропетровській, Луганській областях.

ПІДСУМУЄМО!

  • Екологічні наслідки природокористування в кожному регіоні нашої держави певною мірою зумовлені наявними природними ресурсами та їхнім нераціональним використанням.
  • Найгірший стан навколишнього природного середовища - у промислових східних областях, а найкращий - у західних.
  • Розподіл площі земель об’єктів природно-заповідного фонду, а також конкретних об’єктів ПЗФ за регіонами України дуже нерівномірний.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Природокористування, об’єкти природно-заповідного фонду в регіоні.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

  • 1. Чи запам’ятали? Які природні ресурси найбільше використовуються у вашому регіоні?
  • 2. Чи зрозуміли? До якої групи регіонів за станом навколишнього природного середовища належить ваш регіон?
  • 3. Чи можете застосувати? Складіть таблицю «Екологічні наслідки природокористування в нашій області», користуючись тематичними картами атласу та додатковими джерелами інформації (у зошиті).

Назва ресурсу

Як використовується

Негативні наслідки використання

Заходи щодо усунення негативних наслідків

  • 4. Чи можете проаналізувати? Користуючись сайтом ПЗФ України, проаналізуйте, які об’єкти природно-заповідного фонду переважають у вашій області. Які з них створені за роки незалежності?
  • 5. Чи можете оцінити? Оцініть вплив нераціонального природокористування на життєдіяльність населення на території вашої області.

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ

тематичний контроль очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності

Природа регіону. Особливості природних умов і ресурсів. Природокористування. Об’єкти природно-заповідного фонду