Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 89. Світові та національні релігії

ПРИГАДАЙТЕ

 • Що називають монотеїзмом?
 • Які релігії належать до монотеїзму?

• Світові релігії. Це релігії, які поширені по всьому світові. Найдавнішою з них є буддизм (із санскриту «пробуджений»). Назва релігії походить від титулу Будда, яким найчастіше називають засновника буддизму - Сіддхартху Гаутаму (623-544 рр. до н. е.), який досяг вищої досконалості (просвітлення).

Буддизм зародився в Стародавній Індії в 6-5 ст. до н. е. Особливістю цієї релігії є те, що в ній немає віри в єдиного Бога-творця. Основна ідея буддизму полягає в особливому способі осмислення карми (долі), яка нібито зумовлює весь життєвий шлях. А оскільки нічого не можна змінити, то краще зануритись у стан так званої нірвани, або досягнення блаженства, повної внутрішньої (душевної) рівноваги при абсолютній відстороненості від земного світу.

Буддизм, що нині сповідують понад 520 млн осіб, або 7 % населення світу, має численні течії (понад 200).

У середині І ст. н. е. в Палестині зародилося християнство (грец. Χρίστος - «помазанник», тобто той, над яким здійснено обряд помазання на царювання). Поява християнства пов’язується зі сходженням на землю боголюдини Ісуса Христа, який своїми стражданнями й смертю спокутував гріхи людства. Послідовники Ісуса Христа вірять у єдиного Бога, який виступає в трьох іпостасях - Бога-Отця, Бога-Сина та Бога-Духа. Бог, який існує вічно, створив весь видимий і невидимий нам світ. У християнстві є три основні напрямки: католицизм, православ’я і протестантизм.

Християни становлять більшість серед тих, хто сповідує ту чи іншу світову релігію. Нині їх близько 2 млрд 600 млн, що складає близько 33 % населення світу. Серед них католиків - 1,3 млрд вірян, протестантів - 900 млн і православних - 220 млн вірян.

Наймолодшою серед світових релігій є іслам, або мусульманство. «Іслам» у перекладі з арабської означає «покірність», а «мусульманство» походить від арабського «муслім» - «відданий Аллаху». Іслам виник у VII ст. на заході Аравійського півострова. Засновником ісламу є Мухаммед (Магомет, близько 570-639 рр.). Мусульмани вірять в єдиного Бога (Аллаха), який всемогутній і є творцем Всесвіту. Прихильники ісламу також вшановують пророка Мухаммеда. Для ісламу притаманна непохитна віра в безсмертя душі, воскресіння з мертвих в день Страшного суду, віра в пекло і рай, демонів і ангелів. Основні напрямки ісламу - сунізм і шиїзм.

Прихильників ісламу (мусульманства) на Землі налічують 1,8 млрд, або 22,5 % населення світу. Найбільше сунітів, які становлять близько 90 % мусульман.

Загалом світові релігії сповідує більша частина вірян світу - понад 3,5 млрд осіб.

• Поширення світових релігій. Християнство домінує в Європі, Америці, у південній частині Африки та Австралії.

У Європі різні гілки християнства мають свої території поширення. Так, католицизм широко представлений у південній, частково в західній і східній її частинах; протестантизм - у північній, центральній і західній; православ’я здебільшого сприймається на південному сході.

ВАША ПРОПОЗИЦІЯ

Дослідження свідчать, що останніми роками в Європі більшість людей віком від 16 до 29 років не є релігійними. Найменш релігійною країною є Чехія - там 91 % молодих людей не сповідують релігію. Від 70 % до 80 % представників тієї ж вікової групи в Нідерландах, Швеції та Естонії також не є релігійними.

Чи варто, на ваш погляд, кожній державі сприяти підвищенню релігійності серед молоді? Якщо так, то що саме слід зробити передусім?

В Америці християнство представлено здебільшого католицизмом. За часткою католиків вирізняються США, Канада, а також країни Латинської Америки, особливо Бразилія.

В Південній Африці, де переважають християнські країни, домінують католики й протестанти.

В Австралії серед віруючих переважають протестанти та католики, аборигени - представники примітивних релігій.

Іслам - найпопулярніша релігія в низці країн від Північної Африки через Близький Схід до Індонезії. В Азії найбільше поширився іслам переважно сунітського спрямування. Очолює список країн з найбільшим мусульманським населенням Індонезія - 240 млн.

Є ще дві країни, де чисельність послідовників ісламу перевищує 200 млн, - це Пакистан (203 млн) та Індія (201 млн). До найбільших мусульманських країн належить також Бангладеш (153 млн). Найбільша частка мусульман серед населення в Іраку (99 %), у Туреччині (98 %), у Саудівській Аравії (97 %), у Пакистані (96 %).

Іслам присутній і в Європі. Він представляє значну частину у Франції, Німеччині та Великобританії. Найбільша частка мусульман на Балканах, де більшість зосереджена в Албанії, майже половина в Боснії і Герцеговині та близько чверті в Сербії (завдяки Косову).

Буддизм — це основна релігія передусім у Південно-Східній, а також у Східній та Південній Азії. Саме тут частка послідовників буддизму серед віруючого населення найбільша у світі й саме тут загалом найбільша абсолютна кількість буддистів світу.

Лідером є багатолюдний Китай, де мешкає ледь не половина всіх буддистів світу - близько 244 млн. Друге місце за чисельністю буддистів посідає Таїланд (близько 64 млн), а третє - Японія, де понад 45 млн послідовників Будди.

До країн, що вирізняються великою часткою буддистів у населенні, належать Камбоджа (96 %), Таїланд (93 %), М’янма (88 %), Шрі-Ланка (69 %).

• Національні релігії. До таких належать релігії, сформовані окремими народами. До основних національних релігій належать індуїзм, юдаїзм, конфуціанство та синтоїзм.

Індуїзм, за багатьма оцінками, є найстарішою релігією у світі. У цієї релігії немає засновника, і вона являє собою синтез безлічі різних індійських релігійних традицій.

Індуїзм - третя за чисельністю вірян релігія у світі, у якої налічується понад 1,25 млрд послідовників, або 15-16 % світового населення. Загальна кількість послідовників світових релігій та індуїзму складає разом майже 88 % усіх віруючих. Таким чином, на усі інші релігії припадає лише близько 12 %. Світовим осередком індуїзму є Південна Азія - Індія, а також Непал, де мешкає близько 1 млрд індуїстів.

Юдаїзм - одна зі стародавніх етнічних релігій давніх юдеїв, що проживали на території сучасної держави Ізраїль, та сучасних євреїв. Юдаїзм базується на уявленні про всюдисущого вічного Творця, чия воля та особливе ставлення до єврейського народу відбиті в Торі, яка є Законом. Адже в ній вміщено релігійні правила, за якими мають жити євреї.

Конфуціанство. Це система мислення й поведінки, яку називають інколи традицією. Адже вона проповідує людяність, почуття обов’язку, повагу до старших, любов до людей, скромність, справедливість, стриманість тощо.

Конфуціанство зародилось у Давньому Китаї. Назва пов’язана з іменем Конфуція - давньокитайського мислителя й державного діяча (551-479 рр. до н. е.). Саме він розробив учення, яке й було пізніше покладено в основу конфуціанства.

Синтоїзм - релігія японців, яка виникла на основі первісних родоплемінних вірувань. Синтоїсти вклоняються небесним і земним божествам - небожителям, духам і явищам природи, а також героям старовини, померлим родичам і навіть тваринам та предметам побуту тощо. Основні місця вшанування божеств - святилища, де здійснюються молебні. У синтоїстських ритуалах бере участь близько 80 % населення Японії.

• Моделі державно-релігійних відносин. Право на свободу віросповідання закріплене в основних законах багатьох країн світу. Конституції багатьох держав закріплюють рівний статус різних релігій та церков, їхню рівність у відносинах між собою та державою, і в той же час у певних державах фіксується статус однієї з релігій чи церков як державної (офіційної).

Прикладом європейських країн, де існує державна християнська релігія, є Греція, Данія, Ісландія, Норвегія, Мальта. В Америці християнство офіційно визнано в таких країнах, як Аргентина, Домініканська Республіка, Сальвадор, Коста-Рика.

Іслам як державна релігія присутній у дуже багатьох країнах. В Азії - це, наприклад, Афганістан, Бангладеш, Індонезія, в Африці - Алжир, Єгипет, Мавританія тощо. Буддизм є державною релігією в Лаосі, Таїланді, Бутані, Камбоджі.

Державу без державної релігії називають світською. Зазвичай такі взаємовідносини між державою і церквою також регламентуються відповідною нормою конституції, зокрема передбачається відокремлення церкви від держави. Це означає, що рішення державних органів не можуть мати релігійного обґрунтування. При цьому законодавство світської держави може відповідати (повністю або частково) релігійним нормам. Отже, «світськість» визначається не наявністю суперечностей з релігійними установами, а свободою від таких.

Прикладом держав, що визначають себе як світські, в Азії є Індія, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Туреччина та ін. В Європі до таких належать Франція, Іспанія, Швеція, Італія, Сербія тощо. В Америці світськими себе проголосили США, Мексика, Колумбія. Світські держави в Африці - це Ангола, Бенін, Ботсвана, Чад, Танзанія та ін.

ПІДСУМУЄМО!

 • Світові релігії - це релігії, які поширені по всьому світу серед народів різних країн і різних континентів.
 • Існує три світові релігії - буддизм, християнство та іслам.
 • Найбільше у світі християн і мусульман.
 • Поряд із світовими релігіями існують національні релігії, найбільші з яких індуїзм, юдаїзм, конфуціанство та синтоїзм.
 • Існують різні моделі державно-релігійних відносин - від активної участі релігії в державних справах до відокремлення церкви від держави.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Світова релігія, національна релігія, буддизм, християнство, іслам, індуїзм, юдаїзм, конфуціанство, синтоїзм.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

 • 1. Чи запам’ятали? Які релігії належать до світових?
 • 2. Чи зрозуміли? Чим відрізняються між собою світові релігії?
 • 3. Чи можете застосувати? Знайдіть для себе позитивне в кожній з відомих вам релігій.
 • 4. Чи можете проаналізувати? Яке значення має релігійний склад населення для окремих регіонів світу?
 • 5. Чи можете оцінити? Оцініть роль релігії у вашому житті.