Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 86. Мовні сім’ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни

ПРИГАДАЙТЕ

 • Що таке етнос?
 • Які національності ви знаєте в Україні?

• Найпоширеніші мовні сім’ї. Мова - невіддільна складова нації. Спільність мови є однією з найголовніших умов формування етнічних спільнот. Не випадково назви народів найчастіше збігаються з назвами мов.

У сучасному світі налічується близько 5 тис. різних мов. Мови світу за ознакою спорідненості об’єднують у мовні сім’ї. Сім’ї поділяють на групи. Найбільш поширені мови індоєвропейської сім’ї, яка включає близько 100 різних мов. Ними розмовляє понад 2,5 млрд осіб. Ця сім’я об’єднує 10 мовних груп, але тільки чотири з них (індоарійська, романська, германська та слов’янська) мають понад 100 млн осіб кожна. Вважається, що мови цієї сім’ї виникли на межі Південно-Східної Європи й Східної Азії на початку нашої ери та розповсюдилися від країн Західної Європи до басейну р. Інд. Пізніше вони стали мовами також Австралії та Америки.

На другому місці за кількістю людей, які говорять цими мовами, - китайсько-тибетська сім’я. Понад 1 млрд осіб, що спілкуються мовами цієї сім’ї, займає дуже компактну територію Східної і Південно-Східної Азії.

Серед інших мовних сімей численними є розповсюджена в Африці нігеро-кордофанська (400 млн), семітсько-хамітська, якою користуються в Африці та Азії (понад 350 млн), австронезійська, якій віддають перевагу жителі Азії, Австралії та Океанії (майже 300 млн) і дравідійська, що є рідною для частини мешканців Азії (майже 200 млн).

Найбільша кількість людей на Землі розмовляє китайською мовою. На початку XXI ст. їх налічувалося понад 1 млрд 264 млн осіб. Також до найбільш поширених мов світу належать: гінді (824 млн осіб), англійська (822 млн), іспанська (349 млн), арабська (281,5 млн), французька (228 млн), індонезійська (225 млн), португальська (215 млн), урду (141,5 млн), бенгальська (129 млн), японська (126 млн). Кожною з усіх інших мов світу розмовляє менш як 100 млн осіб. Українською мовою спілкується на планеті близько 48 млн осіб.

Державна мова переважно визначається офіційно за найчисленнішою нацією. Згідно зі статтею 10 Конституції України державною мовою в Україні є одна, українська, мова. Але в деяких державах офіційно визнаються дві мови, тому мешканці там спілкуються двома мовами. Так, наприклад, ірландці використовують ірландську та англійську, канадці - англійську та французьку.

ВАША ДУМКА

Попри дві державні мови в Ірландії та Канаді переважає англійська. Англоканадці в Канаді стоять вище в соціальній ієрархії. Вони навіть прагнуть жити окремо від франко-канадців, які компактно проживають у провінції Квебек (так звана «Французька Канада» на противагу від всіх інших провінцій, що становлять «Англійську Канаду»). Усе це призводить до постійного загострення міжнаціональних відносин. Частина франко-канадців висуває навіть вимогу щодо суверенного Квебека, тобто створення самостійної держави.

Чи варто, на вашу думку, владі Канади йти назустріч вимогам франко-канадців? Чи не вбачаєте ви в цьому певні аналогії з Україною?

Із часом та чи інша мова внаслідок низки причин (переважно внаслідок колонізації) поширювалася на різних територіях, де ставала державною. Наприклад, англійською мовою говорять й американці США, й австралійці, й англо-канадці та інші народи, іспанською - народи Латинської Америки, португальською - населення Бразилії, Анголи, Мозамбіку та ін.

За даними ЮНЕСКО, більше ніж половина мов, якими нині користуються у світі, може зникнути вже до кінця XXI ст. Значною мірою це пов’язано зі зникненням певного народу й мовною асиміляцією, тобто злиттям різних мов в одну. Отже, мови, що знаходяться під загрозою, потребують спеціального правового захисту. Саме з такою метою було прийнято Європейську хартію регіональних мов або мов меншин, ратифіковану (затверджену) в Україні у 1999-2003 рр. З переліку зникаючих мов до цього документа потрапили лише гагаузька та кримськотатарська мови, не згадано караїмської.

Колоніальний статус України в XVIII-XX ст. мав трагічні наслідки для корінного населення. Вони виявлялися, зокрема, у цілеспрямованій боротьбі метрополії проти української мови та культури (етноциді). Нищення колонізаторськими режимами української культури, створення атмосфери непрестижності й безперспективності української мови призвели до того, що частина українців утратила свою мову, записувалася росіянами в паспортах тощо.

За результатами Всеукраїнського перепису 2001 р., українську мову вважає рідною 67,5 % населення України. Російську мову визначило як рідну близько 30 % населення. Частка інших мов, які населення України визнало рідними, становить 2,9 %.

Українська мова є однією з найпоширеніших мов у світі й другою за поширеністю серед мов слов’янського походження. На території України більше ніж 32 млн осіб вільно спілкуються українською мовою.

На теренах України можна спостерігати справжнє мовне різнобарв’я. Загалом, у країні розмовляють 79 мовами. До найпоширеніших з них (кількість носіїв не менше 1 тис. осіб) належать 43 мови. Перші десять найуживаніших, окрім української - це російська, білоруська, польська, чеська, словацька, литовська, латиська, румунська, іспанська, німецька.

Жителі України, які спілкуються російською, мешкають переважно на сході й півдні України. Білоруську мову найчастіше почуєш на Поліссі, польську - на Житомирщині, Вінниччині, у Галичині, частково на Буковині. Чеська мова трапляється на Волині, словацькою та німецькою можуть розмовляти в Закарпатті. Румунська зрозуміла багатьом жителям на Буковині, сході Закарпаття, а також подекуди в Одеській та Кіровоградській областях. Крім того, албанську мову можна почути в Одеській і Запорізькій областях, а грецьку - у Донецькій. Ромська мова відома частині жителів Закарпаття, Криму, Одеської області, вірменська - у Криму, на Галичині, у Прикарпатті, а також у містах здебільшого сходу України. Татарська лунає подекуди на сході України, переважно на Донбасі, а гагаузька - в Одеській області.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

У 2003 році Верховна Рада України ратифікувала Закон України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин» https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=802-15#Text.

Визначте, які саме мови в Україні було визнано як регіональні мови або мови національних меншин.

• Однонаціональні та багатонаціональні країни. Залежно від національного складу населення країни поділяються на однонаціональні (мононаціональні) та багатонаціональні (полінаціональні).

Однонаціональними вважають такі країни, у яких проживає відносно незначна кількість осіб різних національностей, які не мають помітного впливу на національно-мовну ситуацію в країні.

Більшість країн світу - багатонаціональні. Найбільша кількість націй - у Південній Азії, а найбільш багатонаціональна країна - Індія. До багатонаціональних країн належить також Індонезія, де, подібно до Індії, мешкає понад 150 націй і народностей. У США живуть представники понад 100 народів, в Бразилії та Канаді - понад 80, у Мексиці та Аргентині - понад 50 тощо.

Нині переважно однонаціональними державами вважаються ті, у яких, незважаючи на досить великі меншини, частка державоформувального етносу в абсолютній кількості населення складає понад 65 %. У Європі такими є Білорусь, Молдова, Румунія, Словаччина, Туреччина, Фінляндія та ін. До однонаціональних належить й Україна. В Азії національно однорідними є Південна Корея, Японія, Ємен, Бангладеш, Саудівська Аравія тощо. Так само переважають країни, відносно однорідні за національністю, в Африці. Понад 80 % населення Австралії - англо-австралійці.

ПІДСУМУЄМО!

 • Мови світу за ознакою спорідненості об’єднують у мовні сім’ї.
 • Найбільш поширені мови індоєвропейської сім’ї.
 • Найбільша кількість людей на Землі розмовляє китайською мовою.
 • Державна мова переважно визначається офіційно за найчисленнішою нацією.
 • Українська мова є однією з найпоширеніших мов у світі.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Мова, мовні сім’ї, етноцид, однонаціональні країни, багатонаціональні країни.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

 • 1. Чи запам’ятали? Скільки мов використовується у світі та населенням України?
 • 2. Чи зрозуміли? Які є відмінності між однонаціональними та багатонаціональними країнами?
 • 3. Чи можете застосувати? Наведіть приклади однонаціональних і багатонаціональних країн.
 • 4. Чи можете проаналізувати? Поясніть причини користування однією мовою в різних країнах на різних континентах.
 • 5. Чи можете оцінити? Яке значення має етнічний склад населення для окремих регіонів світу?