Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 65. Українські Карпати

ПРИГАДАЙТЕ

  • Які чинники впливають на формування гір?
  • Що таке вертикальна поясність?

• Загальні природні особливості Українських Карпат. Українські Карпати є лише однією з провінцій великої Карпатської гірської країни, що розташована також і в інших європейських країнах, зокрема на території наших сусідів - Польщі, Словаччини, Румунії. Площа Карпат у межах України становить 24 тис. км2. Українські Карпати простягаються з північного заходу на південний схід на 280 км, а по ширині - з північного сходу на південний захід - на 100-110 км (мал. 92).

Карпати є східним продовженням Альп, з якими в них багато спільного. Адже й Альпи, і Карпати належать до області альпійської складчастості. Однак новітнє підняття Карпат дещо відставало від Альп, які піднімалися набагато активніше. Головну роль у геологічній будові Карпат відіграють осадові товщі пісковику, глинистих сланців, мергелю, які залягають під певним кутом і мають назву карпатський фліш. З давніших гірських порід, на які можна натрапити в Рахівському кристалічному масиві, слід виділити гнейси та сланці, вапняки й кварцити, доломіти і яшми. Вулканічний хребет складений вулканічними породами - андезитами, базальтами, туфами.

Мал. 92. Українські Карпати

Мал. 93. Вертикальна поясність Карпат

• Рельєф Карпат нагадує величезний вал, вигнутий дугою і розділений на окремі частини хребтами, гірськими масивами й міжгірними долинами. У льодовиковий період найвищі гірські масиви - Рахівський, Чорногорський і Полонинський хребти - зазнали впливу льодовика, який і донині зберігає тут свої сліди у вигляді реліктових льодовикових форм рельєфу: цирків, озерних котловин, моренних валів. Значну роль у формуванні рельєфу відіграють річкові долини, що утворюють подекуди глибокі ущелини. Не обійшлося тут і без карстових процесів.

• Кліматичні умови Українських Карпат визначаються гірським рельєфом. Річний радіаційний баланс у середньому становить 1800-1830 МДж/м2, а з підняттям угору зменшується на 25-30 %. На території гірської країни діють західні й південно-західні циклони, з якими пов’язана значна кількість опадів. Температура повітря та кількість опадів змінюються не лише з висотою, а й у напрямку із заходу та південного заходу на схід і північний схід.

• Гідрографічна сітка Українських Карпат густа (1-1,2 км/км2), що є наслідком надмірного зволоження та гірського рельєфу. Річки належать до басейнів Дністра, Дунаю і Вісли. Живлення річок мішане. Наймаловоднішою порою року є осінь. У горах переважають озера льодовикового походження - Бребенескул, Верхнє, Несамовите та ін., хоча найбільшим з озер за площею басейну є загатне озеро Синевир.

• Вертикальна поясність ґрунтового й рослинного покривів і загалом ландшафтів - найхарактерніша риса Українських Карпат (мал. 93). Значну площу (понад 50 %) тут охоплюють ліси. У передгірному поясі (від 400 до 700 м) переважають дубові, вторинні грабові та осиково-вільхові ліси.

У низькогірному поясі (на різних схилах вони піднімаються від 500-700 м до 1000-1200 і 1350-1400 м) домінують букові, ялицево-букові, грабово-букові та дубово-грабові ліси. Вище 1350-1500 м переважають вологі ялицево-букові ліси. Чисті ялицеві ліси охоплюють верхні частини найвищих гірських масивів: Чорногори, Рахівських і Чивчинських гір, а також Горган. На вершинах-полонинах у субальпійському поясі (висоти 1200-1500, 1650-1859 м) панують гірська сосна, ялівець, вільха зелена, рододендрон, злакові й різнотравні луки. Альпійський пояс (1800-1850 м) подекуди належить трав’янистим і чагарниковим угрупованням, які поширені тут окремими плямами. В інших місцях поясу рослинності майже немає, натомість крутими схилами гір «стікають» кам’яні річки.

ПІДСУМУЄМО!

  • Українські Карпати належать до альпійської області складчастості з різноманітними формами рельєфу: хребтами, гірськими масивами, міжгірними долинами.
  • У горах чітко простежується вертикальна поясність: клімату, ґрунтів і рослинності.
  • У межах Українських Карпат виділяють 6 кліматичних районів.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Фізико-географічна гірська країна, альпійська область складчастості, фліш, висотна поясність, полонини.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

  • 1. Чи запам’ятали? Яке фізико-географічне положення Українських Карпат?
  • 2. Чи зрозуміли? Які фактори відіграли значну роль у формуванні сучасного рельєфу гір?
  • 3. Чи можете застосувати? Назвіть та покажіть на фізичній карті найвищі гірські масиви та найбільші гірські річки.
  • 4. Чи можете проаналізувати? Як вплинули особливості складу гірських порід на сучасний вигляд Карпат?
  • 5. Чи можете оцінити? Який вплив має географічне положення гір на те, що вертикальні пояси в Карпатах на схилах різної орієнтації розміщені на різних висотах?