Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Пестушко

§ 56. Карта ландшафтів України

ПРИГАДАЙТЕ

  • Що таке тематична карта?
  • Які види ландшафтів ви знаєте?

• Карта «Ландшафти». Ландшафтна карта - це тематична географічна карта, яка демонструє результати вивчення природно-територіальних комплексів різних категорій та їхнє просторове поширення та районування. Виділяють загальнонаукові, оцінні та прогнозні ландшафтні карти.

За результатами комплексних досліджень природних умов території нашої держави, систематизації природно-територіальних комплексів складено загальну ландшафтну карту України (див. карту в атласі).

Об’єктами зображення на велико- та середньомасштабних ландшафтних картах є типологічні природні комплекси - фацїї, урочища, місцевості або їхні класифікаційні об’єднання. На них показують не тільки просторове розміщення класифікаційних об’єднань ПТК, а також їхню внутрішню структуру. На дрібномасштабних ландшафтних картах зображують великі класифікаційні об’єднання ландшафтів - види, типи і класи.

Для зручності користування такою картою та характеристики ландшафтної структури території України на ландшафтній карті є детальна легенда, у якій зазначено класифікаційні об’єднання природних комплексів.

ВАША ПРОПОЗИЦІЯ

Використавши додаткові джерела та інформацію із сайту «Карти України», а саме «Карта ландшафтів» https://geomap.land.kiev.ua/landscape-3.html, порівняйте ландшафтні карти дніпровського часу (180 тис. років тому) та сучасних ландшафтів у нашій державі. Проаналізуйте чинники, що вплинули на їхнє формування в ці два періоди.

ПІДСУМУЄМО!

  • Своєрідним узагальненням комплексного дослідження природних ландшафтів є створення загальної ландшафтної карти.
  • Ландшафтна карта - це тематична географічна карта, що відображає просторове поширення, а також районування природно-територіальних комплексів різних категорій.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Ландшафтна карта, палеоландшафтна карта, ландшафтна структура території.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

  • 1. Чи запам’ятали? Що таке ландшафтна карта і з якою метою її складають?
  • 2. Чи зрозуміли? Як позначають різні ландшафти на відповідній тематичній карті?
  • 3. Чи можете застосувати? Знайдіть на ландшафтній карті типові приклади ландшафтів, характерних для вашої місцевості.
  • 4. Чи можете проаналізувати? Чи зустрічаються у вашому регіоні азональні ландшафти?
  • 5. Чи можете оцінити? Яку роль відіграють ландшафтні карти різних років у дослідженні навколишнього природного середовища?