Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 5. Джерела для створення географічних карт та інших геозображень

ПРИГАДАЙТЕ

 • Які приклади використання карт у життєвих ситуаціях ви знаєте?
 • Які бувають картографічні зображення?

• Джерела для створення географічних карт та інших геозображень. Для створення географічних карт необхідна велика кількість різноманітної інформації. Її зміст залежить від тематики та призначення карт. Наприклад, для сучасних економічних карт головним джерелом інформації є статистичні дані. Геологічні ж карти використовують матеріали польових геологічних досліджень, аеро- та космічної зйомки тощо. Головні джерела інформації для географічних карт наведено на мал. 2.

• Картографічні інтернет-джерела. З розвитком інтернет-картографії для нас як споживачів, а також для професійного використання, з’явилося багато картографічних сервісів, зокрема Google Maps, Google Earth, OpenStreetMap, Earthexplorer та ін.

Картографічний інтернет-сервіс - це спосіб надання вебдоступу до карт за допомогою відповідного програмного забезпечення. Користувачі сучасних гаджетів можуть використовувати картографічні сервіси в різних on-line та off-line додатках. Картографічний сервіс створює різні за застосуванням та тематикою карти. Часто їх створюють таким чином, щоб ми могли отримувати дані на свої мобільні пристрої.

Розглянемо особливості роботи з деякими з них.

Google Maps - один з найвідоміших картографічних сервісів, який існує з 2005 року (мал. З, для збільшення див. QR-код). Його три основні частини знайомі, мабуть, кожному - це безпосередньо самі карти, знімки із супутника та Google Street View (переглядач вулиць). Завдяки останньому ви можете розглянути реальне зображення вулиць населених пунктів, пам’ятки культури, природу тощо, а також маєте змогу завітати до музеїв, ресторанів, компаній, стадіонів у різних містах світу.

Мал. 2. Джерела інформації для географічних карт

Bing Maps. Це картографічний сервіс корпорації Microsoft (мал. 4 і QR-код), створений також у 2005 році. Функціонал Bing Maps схожий на карти Google, за винятком відсутності Google Street View. Проте тут цікавим є режим «аеро» - аерофотозйомка із ширшим кутом огляду, завдяки якому карта місцевості виглядає не настільки плоско, як при звичайній супутниковій зйомці.

Доволі незвичним є OpenStreetMap - картографічний сервіс, який створили добровольці. Це міжнародний проект, метою якого є створення вільної, відкритої карти світу. Велика кількість людей з багатьох країн додає дані про місцевість, у якій вони живуть, наповнює сервіс відомостями про об’єкти інфраструктури, бере участь у створенні карт для допомоги постраждалим у зонах стихійних лих, катастроф тощо. Уся інформація, зібрана учасниками проекту, є вільною, відкритою та безкоштовною. Приєднатися до проекту може кожен, хто бажає покращити карту.

• Сучасні геоінформаційні та навігаційні системи. Географічні інформаційні системи (ГІС) - це багатофункціональні комплекси, що забезпечують збір, обробку, відображення та поширення просторових (географічних) даних. Перші картографічні інформаційні системи розроблено в США, Канаді, Швеції ще в 60-70-х роках XX ст.

Нині існує багато ГІС, які використовують у наукових дослідженнях, економіці, політиці, освіті, екології та інших галузях людської діяльності. Ці технології поєднують традиційні види роботи з базами даних з можливостями візуалізацїї та географічного аналізу, які нам надає карта. Так, за допомогою ГІС сьогодні стало можливим аналізувати, моделювати й прогнозувати складні явища та події навколишнього світу, зокрема стихійні лиха, аварії, катастрофи в природному середовищі та техногенній сфері. Потенційні можливості створення й використання нових ГІС практично необмежені.

ГІС-технології об’єднують методи дистанційного зондування Землі, аналізу різної геоінформації, цифрової обробки зображень, управління базами даних та глобального позиціювання (GPS), Інтернет-технології.

Мал. 3. Інтерфейс програми Google Maps

Мал. 4. Інтерфейс програми Bing Maps

Дистанційне зондування Землі (ДЗЗ) - це спостереження нашої планети за допомогою знімальних пристроїв, установлених на космічних апаратах та інших літальних об’єктах, яке дає змогу фіксувати все, що відбувається на поверхні Землі й над нею.

Найчастіше ГІС та ДЗЗ використовують у геологічних дослідженнях, розвідуванні й розробці родовищ мінеральних ресурсів, для природокористування й екологічного моніторингу. Також їх застосовують у проектуванні, будівництві, створенні кадастрів (земельного, водного, лісового тощо).

ПІДСУМУЄМО!

 • Для створення географічних карт необхідна велика кількість різноманітної інформації. Ця інформація залежить від тематики та призначення карт.
 • Важливими джерелами інформації для географічних карт є: астрономічні дані, дистанційне зондування Землі, спостереження та вимірювання, гідрометеорологічні спостереження, статистичні дані, літературні (текстові) джерела та екологічний моніторинг.
 • Картографічний інтернет-сервіс - це спосіб надання вебдоступу до карт за допомогою відповідного програмного забезпечення.
 • Географічні інформаційні системи (ГІС) - це багатофункціональні комплекси, що забезпечують збір, обробку, відображення й поширення просторових (географічних) даних.
 • Дистанційне зондування Землі (ДЗЗ) - це спостереження нашої планети за допомогою знімальних пристроїв, установлених на космічних апаратах та інших літальних об’єктах.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Географічна карта, геозображення, картографічні інтернет-джерела, картографічний сервіс, навігаційна система, географічні інформаційні системи (ГІС), дистанційне зондування Землі (ДЗЗ).

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

 • 1. Чи запам’ятали? Що таке геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі?
 • 2. Чи зрозуміли? Які джерела інформації використовують для створення географічних карт та інших геозображень?
 • 3. Чи можете застосувати? Наведіть приклади застосування сучасних картографічних сервісів на уроках географії.
 • 4. Чи можете проаналізувати? Які можливості відкриває перед ученими використання космічних знімків у географічних дослідженнях?
 • 5. Чи можете оцінити? Яке значення мають сучасні картографічні сервіси для навчання та життєдіяльності людини?

Корисні посилання:

Національний атлас України

Дистанційне зондування Землі