Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 39. Кліматичні показники: температура, вологість повітря, опади та їхній розподіл на території України

ПРИГАДАЙТЕ

 • Що впливає на розподіл температури повітря?
 • Що таке амплітуда коливання температури?

• Розподіл температури повітря по території України. Сукупна дія кліматотвірних чинників - сонячної радіації, циркуляції повітряних мас і особливостей підстильної поверхні - зумовлює розподіл по території України основних кліматичних показників: температури повітря, опадів, зволоження, які позначають на кліматичній карті. Кліматична карта - це географічна карта, на якій за результатами багаторічних спостережень показаний територіальний розподіл кліматичних показників, а також кліматичні пояси й типи клімату відповідно до прийнятої класифікації. Температура повітря - один з основних кліматичних показників, від якого залежать особливості інших компонентів природи та господарська діяльність людей.

Улітку завдяки додатному радіаційному балансу температура повітря на всій території країни вище 0° (мал. 59 і QR-код). Липневі ізотерми на рівнинній частині території країни простягаються майже вздовж паралелей. Таким чином, у теплий сезон підтверджується головна кліматична закономірність: із зменшенням географічної широти підвищується температура повітря. Це підтверджує провідну роль радіаційних умов у формуванні температури повітря й розподілі її за порами року. Лише в приморських районах липневі ізотерми вигинаються дещо на північ через охолоджувальну дію моря.

У горах температура повітря знижується з висотою, тому в цілому вона дещо нижча, ніж на сусідніх рівнинах.

Узимку температура повітря на всій території країни від’ємна, що пов’язано з від’ємним радіаційним балансом у цю пору року. Проте січневі ізотерми, на відміну від липневих, простягаються майже уздовж меридіанів (мал. 60 і QR-код). Це пояснюється тим, що взимку тепло поступає до нас не стільки з сонячною енергією, скільки з морськими повітряними масами з боку більш теплого Атлантичного океану. Із цієї ж причини й амплітуда коливання річної температури повітря збільшується у східному напрямку. На заході річна амплітуда коливання температури повітря становить 22 °С, на сході вона збільшується до 29 °С. Це вказує на посилення континентальності клімату із заходу на схід.

Мал. 59. Липневі ізотерми на території України

Мал. 60. Січневі ізотерми на території України

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Проаналізуйте карти ізотерм, використавши кліматичну карту атласу й мал. 59, 60. Визначте, як змінюється температура повітря на території України влітку та взимку. Яка середня липнева й січнева температура повітря у вашому населеному пункті? Як змінюється річна амплітуда коливання температури повітря на заході та сході, півночі й півдні території України?

Головною рисою річного розподілу пересічної температури повітря є відносно невеликі її зміни від місяця до місяця влітку й узимку та різкі коливання навесні й восени.

Максимальна та мінімальна температури є екстремальними показниками температурного режиму. Вони відрізняються більшою мінливістю в часі й просторі, ніж середньомісячні температури. Розподіл екстремальних температур залежить від циркуляційних процесів, а також від різноманітних місцевих фізико-географічних чинників, зокрема від рельєфу та властивостей підстильної поверхні.

В Україні абсолютний максимум зареєстрований на південному сході й півдні, він сягає +40...41 °С. Абсолютний мінімум температури в -42 °С зафіксовано на сході України.

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

За даними спостережень, 2019 р. характеризувався аномальними відхиленнями температурного режиму. Це був найтепліший рік за весь період метеорологічних спостережень в Україні. Середньорічна температура була на 2,7 °С вищою за норму (1961-1990 рр.). В абсолютному значенні середня річна температура в Україні склала 10,4 °С - від 8,4 °С (Дружба Сумської обл.) до 13,2 °С (Ізмаїл Одеської обл.). У Києві середня річна температура становила +10,6 °С, норма (1961-1990 рр.) - +7,7 °С.

• Розподіл опадів та вологості. Унаслідок складних циркуляційних процесів атмосферні опади розподіляються по території України нерівномірно. У результаті цих процесів відбуваються вертикальні рухи повітряних мас в атмосферних фронтах та циклонах, що приводить до формування хмар й опадів.

Переважна більшість опадів в Україні випадає з хмар, що утворюються в атмосферних фронтах. Тобто в Україні переважають фронтальні опади.

Основною закономірністю розподілу опадів на території України є зменшення їхньої кількості з півночі й північного заходу на південь і південний схід (див. QR-код). Такий розподіл характерний для рівнинної частини території країни. У горах повітря постійно піднімається вгору, при підйомі відбувається конденсація водяної пари, що міститься в повітрі, і формуються орографічні хмари й опади. Тому найбільша кількість опадів випадає в Українських Карпатах (у середньому 1200-700 мм на рік) і в Кримських горах (1000-500 мм на рік).

Значна кількість опадів - 600-650 мм, випадає на північному заході України, а також у Передкарпатті. З просуванням на південь і схід кількість опадів поступово зменшується, що зумовлено послабленням дії циклонів й атмосферних фронтів. У центральній частині України кількість опадів коливається від 500 до 650 мм на рік. На північному сході вона становить 550 мм. Південні області України належать до районів незначної кількості опадів: 400-300 мм на рік.

У цілому в Україні спостерігається континентальний тип річного розподілу опадів, коли кількість опадів теплого періоду перевищує кількість опадів холодного періоду. Такий розподіл опадів більш притаманний височинам та північним і північно-західним областям. У південних областях опади розподіляються впродовж року рівномірно, особливо на узбережжях морів, де різниця в кількості опадів теплого й холодного сезонів становить усього 25 мм.

ВАША ПРОПОЗИЦІЯ

У межах території України часто спостерігаються опади зливового характеру. Так, у 2019 р. в Закарпатській області зливи в травні спровокували утворення двох зсувів, а в червні - сходження селів, що призвело до значних руйнувань і загибелі людей. Запропонуйте методи боротьби із цими небезпечними явищами. Як зменшити їхні негативні наслідки?

Випадання атмосферних опадів в Україні тісно пов’язане з вологістю повітря та зволоженням. Як ви знаєте із 6-го класу, вологість повітря - це вміст водяної пари в одиниці об’єму повітря. Основними характеристиками вологості повітря є: абсолютна, відносна вологість або вологість насичення (максимально можлива вологість за даної температури) та дефіцит (нестача насичення) вологості.

Вологість повітря на території України сильно змінюється залежно від циркуляційних процесів, фізико-географічних умов місцевості, пори року, стану ґрунту та інших чинників. Так, відносна вологість у приземному шарі завжди має добовий та річний хід, протилежний ходу температури повітря. Тобто, зі зниженням температури повітря відносна вологість зростає, а з підвищенням - зменшується. На території України взимку відмічається найменша мінливість відносної вологості. Унаслідок повторюваності циклонічних вторгнень, а також радіаційного вихолоджування повітря в антициклонах значення вологості постійно високі й наближаються до максимальних (близько 90 %). У горах у цей час часто спостерігаються тумани та різні явища, пов’язані із сублімацією та конденсацією водяної пари. Навесні та влітку показники відносної вологості значно зменшуються, у середньому до 70-68 %, а восени середня місячна відносна вологість знову підвищується до 75-80 %.

Дні, коли вологість повітря вдень досягає 80 % і більше, відносять до вологих, а коли 30 % і менше - до сухих. У середньому за рік на більшій частині території України відмічається 100-110 вологих днів, а на півночі та північному сході - до 120 днів.

Важливим кліматичним показником є коефіцієнт зволоження - відношення загальної кількості опадів за рік до величини випаровуваності на певній території за рік. Для України середній коефіцієнт зволоження становить 1,0-1,1, тобто це означає, що на території України опадів за рік випадає стільки, скільки може випаруватися за цей самий період. Проте на півночі цей показник більше ніж 1, а на півдні - коливається від 0,3 до 0,6.

Умови зволоження впливають на формування ґрунтово-рослинного покриву. Високий рівень зволоження сприяє розмноженню комах. Занадто високий або дуже низький рівень зволоження повітря призводить до розвитку серцево-судинних і респіраторних захворювань у людини.

ПІДСУМУЄМО!

 • Липневі ізотерми на рівнинній частині території країни простягаються майже вздовж паралелей, що говорить про залежність літніх температур повітря від радіаційних умов.
 • Температура повітря влітку підвищується в напрямку з півночі на південь.
 • Січневі ізотерми простягаються майже вздовж меридіанів, що пояснюється переміщенням повітряних мас з Атлантичного океану.
 • Температура повітря взимку знижується в напрямку з північного заходу на південний схід.
 • Кількість атмосферних опадів на території України зменшується в напрямку з півночі й північного заходу на південь і південний схід.
 • Відносна вологість повітря змінюється на території України за сезонами.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Кліматична карта, карта ізотерм, середня липнева температура повітря, середня січнева температура повітря, річна кількість опадів, коефіцієнт зволоження.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

 • 1. Чи запам’ятали? Які основні показники клімату?
 • 2. Чи зрозуміли? Як змінюється температура повітря в межах території України влітку та взимку?
 • 3. Чи можете застосувати? Позначте на контурній карті місця в Україні, де зафіксовані абсолютні максимуми й мінімуми температури повітря, а також райони з найбільшою і найменшою кількістю опадів на рік.
 • 4. Чи можете проаналізувати? На основі аналізу карт середніх липневих і січневих температур повітря поясніть, як змінюється континентальність клімату на території України.
 • 5. Чи можете оцінити? Оцініть вплив умов зволоження на живі організми та людину.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 9

Визначення відмінностей кліматичних показників різних регіонів України за аналізом кліматичної карти.

Хід виконання практичної роботи дивіться за QR-кодом.

ДОСЛІДЖЕННЯ (на вибір)

Прогнозування погоди за народними прикметами та порівняння з прогнозом в інтернет-джерелах, ЗМІ.

Визначення впливу несприятливих погодних явищ на життєдіяльність людини (на прикладі свого регіону).

Хід виконання дослідження дивіться за QR-кодом.