Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 27. Час в Україні

ПРИГАДАЙТЕ

 • Який місцевий і поясний час у вашому населеному пункті в даний момент?
 • Яка географічна довгота крайніх східної та західної точок України?

• Розташування території України відносно міжнародної системи годинних поясів. Знаючи географічну довготу крайніх східної і західної точок України, неважко підрахувати, що її територія має протяжність 17°57'. Ця відстань у часовому вимірі дорівнює приблизно 1,2 години, тобто це свідчить про те, що Україна розташована майже повністю в одному, зокрема другому, годинному поясі. Лише незначну частину Закарпатської області на заході й Луганської, Донецької та Харківської областей на сході перетинають перший та третій годинні пояси відповідно (мал. 48).

Мал. 48. Годинні пояси України

Поясний час другого годинного поясу називають ще київським, і не стільки тому, що м. Київ є столицею нашої держави, а тому, що його географічна довгота практично збігається з довготою середнього меридіана другого годинного поясу. Київський час випереджає Всесвітній час на дві години. Точний час в Україні та інших населених пунктах світу можна визначити, скориставшись онлайн-годинником різноманітних інтернет-ресурсів.

З метою ефективного використання світлового дня в літній період на всій території України застосовується щорічна поправка київського часу на +1 годину (літній час) в останню неділю березня о 3 годині та -1 годину (зимовий час) о 4 годині в останню неділю жовтня. З 1996 р. такий спосіб обчислення часу в країні закріплений офіційною постановою Кабінету Міністрів України.

• Різниця в часі України з іншими країнами світу. У зимовий час, коли Україна живе за київським (поясним) часом, різниця в часі з іншими країнами розраховується шляхом знаходження різниці годинних поясів між ними. У літню пору року обчислення різниці часу між Україною та іншими країнами слід здійснювати з урахуванням додавання одного часу для тих країн, які на цей час не переходять.

Час в Україні повністю узгоджений з майже всіма країнами Європи, оскільки перехід на літній та з літнього на зимовий час відбувається в майже всіх країнах Європи одночасно. Синхронно з Україною це роблять наші сусіди на заході та південному заході. Тому різниця в часі нашої країни з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, що лежать у першому годинному поясі, цілорічно становить +1 годину. З Румунією та Молдовою, які розташовані з Україною в одному годинному поясі, час однаковий упродовж усього року. З Білоруссю, яка не використовує літній час, а живе за часом 3-го поясу, різниця в часі в зимовий період становить -1 годину, а в літній збігається з літнім часом України.

• Готуємося до практичної роботи № 5. Як розв’язувати задачі на визначення часу. Як вам уже відомо, місцевий час завжди буде однаковим у всіх точках, розташованих на одному меридіані. Зрозуміло, що місцевий час навіть в одному населеному пункті, який має значну протяжність із заходу на схід, буде відрізнятися. При обертанні Землі навколо своєї осі усі точки одного меридіана повертаються на однакову кутову відстань за певний проміжок часу. Для того, аби Земля обернулася на 15°, витрачається 1 година, на 1 ° - 4 хв, на 1' - 4 с. Саме тому на меридіанах, проведених через 15°, різниця у місцевому часі складатиме 1 годину, через 1° становитиме 4 хв, а через 1' - 4 с. Ці особливості слід враховувати при визначенні місцевого часу пунктів. Наприклад, вам необхідно визначити місцевий час у місті Харкові, якщо в Києві 9 годин ранку. Для цього за картою годинних поясів слід визначити географічну довготу обох пунктів, знайти їхню різницю, яку потім перевести в часові одиниці виміру. Довгота Києва - 30°31' сх. д., а Харкова - 36°14' сх. д. Знаходимо різницю довгот двох міст (5°43')· Переводимо цю різницю в одиниці часу: 4 хв х 5° = 20 хв; 4 с х 43' = 172 с, або 2 хв 52 с. Різниця в місцевому часі між Харковом та Києвом становить 20 хв + 2 хв 52 с = 22 хв 52 с. Враховуючи, що Харків розташований східніше від Києва, до місцевого часу Києва додаємо розраховану різницю в часі між пунктами. Отже, місцевий час у Харкові становить: 9 год + 22 хв 52 с = 9 год 22 хв 52 с. За умови, коли б місто знаходилося західніше від Києва, різницю в часі між двома пунктами потрібно було б віднімати від місцевого часу Києва.

Згадаємо, що поясний час у всіх точках одного поясу однаковий. Поясний час у пунктах двох сусідніх або більш віддалених поясів відрізняється на різницю поясів між ними. З метою визначення поясного часу взимку, наприклад у Токіо, яке розташоване східніше від Києва, необхідно до поясного часу Києва додати різницю годинних поясів двох столиць. Припустимо, що в Києві 12 година, тоді в Токіо поясний час буде більший рівно на різницю годинних поясів між двома містами (Токіо - 9-й пояс, Київ - 2-й пояс), тобто він становитиме: 12 + 7 = 19 годин. У разі, якщо населений пункт розташований західніше від Києва, необхідно від часу нашої столиці віднімати різницю годинних поясів Києва й того пункту, час якого визначається. Наприклад, якщо в Києві 17 година, то в Нью-Йорку, розташованому в західній півкулі, буде лише 10 година за поясним часом.

ПІДСУМУЄМО!

 • Україна розташована в трьох годинних поясах.
 • Поясний час другого поясу називають київським.
 • На всій території України в теплий період року вводиться літній час.
 • Час в Україні повністю узгоджений із часом більшості країн Європи.
 • Для визначення місцевого часу певного пункту слід пам’ятати, що 1° довготи дорівнює 4 хв.
 • Поясний час двох пунктів відрізняється на різницю часових поясів між ними.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Місцевий час, поясний час в Україні, літній час.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

 • 1. Чи запам’ятали? Яким часом користуються по всій території України взимку та влітку?
 • 2. Чи зрозуміли? Чому в нашій країні використовують поясний час лише 2-го годинного поясу?
 • 3. Чи можете застосувати? Визначте різницю в місцевому часі між крайніми східною і західною точками України.
 • 4. Чи можете проаналізувати? За картою годинних поясів з’ясуйте, яка довгота середнього меридіана 2-го годинного поясу. Які населені пункти України розміщені на цьому меридіані?
 • 5. Чи можете оцінити? Яке значення для вас має вміння обчислювати час?

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

Аналіз карти годинних поясів Землі. Розв’язування задач на визначення часу.

Хід виконання практичної роботи дивіться за QR-кодом.

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ

тематичний контроль очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності

Україна на карті годинних поясів