Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 3. Україна на карті годинних поясів

Час має важливе значення для кожної людини й для суспільства в цілому. Уміння управляти часом допомагає людині жити й працювати в певному режимі, вчасно виконувати різні завдання, а країні - ефективно розвивати свою економіку. У процесі своєї життєдіяльності люди завжди користувалися не тільки різними одиницями часу, а й різними системами його відліку. Вивчивши цю тему, ви поглибите свої знання про міжнародну систему обчислення часу й зможете користуватися нею в різних країнах під час своїх подорожей. Ви також навчитеся визначати місцевий і поясний час за допомогою карти годинних поясів, порівнювати його у своїй місцевості з місцевим часом в інших регіонах України та в сусідніх країнах.

§ 26. Міжнародна система відліку часу

ПРИГАДАЙТЕ

 • Які основні наслідки осьового та орбітального рухів Землі?
 • Чому ваша родина та ви переводите стрілки годинника двічі на рік?

• Основні одиниці відліку часу на Землі. Поняття доба, година, хвилина, секунда давно міцно ввійшли в життя людини. Це не випадково, адже їхньому виділенню сприяло, перш за все, постійне обертання нашої планети навколо своєї осі. Один оберт Земля здійснює приблизно за 24 години, або одну добу. Доба відраховується за повними циклами зміни сонячної освітленості - день та ніч - і називається сонячною, незважаючи на те, що за початок відліку доби прийнято північ. Сонячна доба є основною одиницею виміру коротких інтервалів часу. У результаті поділу доби на менші часові інтервали виникли години, хвилини та секунди, які були введені для полегшення визначення часових координат у межах доби. Нині саме ці одиниці, зокрема секунда, є основними для виміру проміжків часу в Міжнародній системі одиниць.

Для триваліших інтервалів часу використовують такі одиниці виміру, як рік, місяць, тиждень. Як вам уже відомо, рік - це проміжок часу, рівний періоду повного обертання Землі навколо Сонця. Розрізняють тропічний рік як проміжок часу між двома послідовними проходженнями диска Сонця через точку весняного рівнодення, тривалість якого 365,2422 доби, та сидеричний, або зоряний рік, - період видимого річного руху Сонця відносно рухомих зірок (його тривалість становить 365,2564 доби). У сучасному календарі рік дорівнює 365 добам. Однак через те, що період обертання Землі навколо Сонця не дорівнює цілій кількості сонячних діб, раз на чотири роки в календарі використовують високосний рік тривалістю 366 діб.

Рік, своєю чергою, поділяється на 12 календарних місяців різної тривалості - від 28 до 31 доби. У європейському календарі користуються синодичним місяцем - періодом повної зміни фаз Місяця.

• Місцевий і поясний час. Через нерівномірне освітлення земної поверхні сонячними променями на кожному меридіані в кожний момент час доби свій. Його називають сонячним, або місцевим, часом. Місцевий час залежить від географічної довготи місця і є однаковим для всіх пунктів, розташованих на одному меридіані. Що більша відстань між меридіанами, то більша різниця між ними в часі. Нагадаємо, що різниця будь-яких значень місцевого часу у двох пунктах на Землі дорівнює різниці їхніх довгот. Наприклад, різниця в часі між Києвом та Лондоном є в кілька разів меншою, ніж між Києвом та Токіо чи Сіднеєм. І навпаки, різниця в місцевому часі між Києвом та Кіркенесом (мал. 46), які знаходяться на великій відстані (2140 км) одне від одного, буде зовсім незначною, оскільки ці два міста розташовані майже на одному меридіані (30° сх. д.).

Місцевий час Гринвіцького (нульового) меридіана прийнято називати Всесвітнім. Ним користуються для обчислення моментів початку й закінчення астрономічних явищ, даних, які потрібні в мореплавстві, авіації, геодезії. Ці дані зазвичай публікують у спеціальних астрономічних довідниках та календарях.

З попередніх класів ви пам’ятаєте, що по 180° меридіану проходить умовна лінія, яку прийнято називати Міжнародною лінією зміни дат. Перетинаючи цю лінію зі сходу на захід, дата змінюється на один день (24 години) уперед, а при її перетині із заходу на схід - дата змінюється на один день назад.

Життєва практика людей показала, що місцевим часом користуватися незручно, особливо коли країна має значну протяжність із заходу на схід і пов’язана різноманітними економічними, культурними зв’язками з іншими країнами.

Мал. 46. Київ - Кіркенес

Мал. 47. Визначення середнього меридіана годинного поясу

Нині всю земну кулю поділено на 24 годинні пояси з нумерацією від 0-го до ХХІII-го поясу. Годинний пояс простягається по довготі на 15°. Місцевий час середнього меридіана поясу, яким користуються в усьому поясі, називається поясним часом (мал. 47). Зазвичай межі поясів проходять не чітко по меридіанах, а по межах адміністративно-територіальних одиниць та з урахуванням державних кордонів країни й великих фізико-географічних об’єктів. Місцями деякі годинні пояси губляться між сусідніми. На полюсах Землі, де перетинаються всі меридіани в одній точці, поняття поясний чи місцевий час відсутнє. Здебільшого там користуються Всесвітнім часом.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Визначте кількість годинних поясів, що перетинають Європу. Яка різниця поясного часу між Києвом і крайніми на заході й сході поясами Європи?

Нумерація поясів ведеться із заходу на схід від Гринвіцького меридіана, який є середнім меридіаном нульового поясу й проходить через Королівську Гринвіцьку обсерваторію в м. Гринвічі, що у Великобританії. У всіх пунктах, що розташовані в одному поясі, у кожний даний момент час вважається однаковим, рівним місцевому часу середнього меридіана поясу. Так, для другого поясу, у якому переважно розташована наша країна, середнім меридіаном є меридіан 30° на схід від Гринвіцького. Різниця між номерами годинних поясів відповідає різниці в часі між цими поясами й зазвичай дорівнює цілому числу годин. Наприклад, якщо в Києві 12 год, то в Лондоні, розташованому в 0-му поясі, буде лише 10 година. Території деяких країн світу перетинають одразу кілька годинних поясів.

Більшість країн світу із жовтня до квітня живе за поясним часом, а з квітня до жовтня - за літнім. Літній час формується шляхом переведення в останню неділю березня всіх годинників на одну годину вперед. Уперше переведення стрілок годинника на годину вперед улітку й на годину назад узимку з метою економії енергетичних ресурсів було здійснене в 1908 р. у Великобританії.

ВАША ДУМКА

Нині літній час сприймається в багатьох країнах досить неоднозначно. Про припинення переведення годинника на годину вперед навесні неодноразово дискутували й у нашій країні. А яка ваша думка із цього приводу?

ПІДСУМУЄМО!

 • Основними одиницями відліку часу на Землі є доба та рік.
 • Розрізняють тропічний і сидеричний (зоряний) рік.
 • Місцевий час - це сонячний час на кожному меридіані в даний момент, поясний час - це місцевий час середнього меридіана поясу.
 • Місцевий час Гринвіцького меридіана прийнято вважати Всесвітнім; 180° меридіан є Міжнародною лінією зміни дат.
 • Земна куля розділена на 24 годинні пояси, починаючи з 0-го.
 • У всіх пунктах, розташованих в одному поясі, час уважається однаковим у кожний даний момент.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Тропічний рік, сидеричний рік, місцевий час, поясний час, літній час, Всесвітній час

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

 • 1. Чи запам’ятали? Які основні одиниці виміру часу на Землі?
 • 2. Чи зрозуміли? Чи потрібно переводити годинник при перетині двох сусідніх поясів?
 • 3. Чи можете застосувати? Обчисліть, користуючись картою годинних поясів, поясний час у Лондоні взимку, якщо поясний час у Варшаві - 13 година.
 • 4. Чи можете проаналізувати? Проаналізуйте карту годинних поясів і доведіть, що поділ земної кулі на 24 пояси є обґрунтованим.
 • 5. Чи можете оцінити? На вашу думку, чи потрібно користуватися літнім часом?

ДОСЛІДЖЕННЯ

Планування маршруту мандрівки країнами світу з визначенням різниці в часі в них порівняно з київським.

Хід виконання дослідження дивіться за QR-кодом.