Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 25. Особливості сучасного адміністративно-територіального устрою

ПРИГАДАЙТЕ

 • У якій області України ви мешкаєте?
 • Який статус вашого населеного пункту?

• Засади адміністративно-територіального устрою. Адміністративно-територіальний устрій - це внутрішній поділ території держави на адміністративно-територіальні одиниці. Територіальний устрій може бути симетричним або асиметричним. При симетричному територіальному устрої держави адміністративно-територіальні одиниці, які його утворюють, мають однаковий статус. Так, Федеративна Республіка Німеччина складається із 16 земель з однаковим конституційно-правовим статусом, тобто має симетричний федеративний територіальний устрій.

У державі з асиметричним адміністративно-територіальним устроєм її територіальні частини мають різний правовий статус. Як правило, інший статус, порівняно з іншими територіальними одиницями, мають столиці. Асиметрія територіального устрою держави нерідко зумовлена соціальними, економічними, соціально-етнічними, історичними, географічними, культурними, політичними та іншими чинниками. Асиметричний територіальний устрій характерний здебільшого для унітарних держав. Іноді їх називають унітарними державами з автономними включеннями. Наприклад, це - Корсика у Франції; Північна Ірландія у Великій Британії; автономні області в Італії; Азорські острови та Мадейра в Португалії; АР Крим в Україні.

Основні засади та система територіального й адміністративно-територіального устрою України визначаються Конституцією України. Територіальний устрій України, відповідно до статті 132 Конституції України, ґрунтується на таких засадах: цілісності та єдності державної території; поєднанні централізації та децентралізації в здійсненні державної влади; збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням їхніх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

• Зміни адміністративно-територіальних одиниць в різні часи. У процесі історичного розвитку на території України виникали різні адміністративно-територіальні одиниці (землі, краї, округи, полки, губернії, повіти, області тощо). Так, за часів Київської Русі існували князівства Київське, Чернігівське, Галицько-Волинське та інші. А, наприклад, у складі Російської імперії Україна включала 12 губерній (4 з них розташовувалися на території України лише частково), 102 повіти та 1989 волостей. За часів радянської влади територіальна система була змінена на округи та райони, а потім поступово - на області. У 1921 р. була створена Кримська автономія, проте пізніше набула статусу області.

У 1932 році була введена подібна до сучасної триступенева система управління (центр, область, район), утворено перших п’ять областей: Харківську, Київську, Вінницьку, Дніпропетровську й Одеську. Поступово кількість областей збільшувалась, що пов’язано не тільки з перерозподілом наявних територій, але й із приєднанням нових. Так, у 1954 році утворено Черкаську область, а Ізмаїльську об’єднано з Одеською, Кримську область було передано Україні. У 1959 р. Львівську область було об’єднано з Дрогобицькою. У 1991 р. було відновлено автономію Криму в складі незалежної України.

• Сучасний адміністративно-територіальний устрій. Відповідно до Конституції Україна - унітарна держава, регіонами якої є 24 області, АР Крим і два міста зі спеціальним статусом - Київ і Севастополь. Суверенітет держави поширюється на всю її територію.

До системи адміністративно-територіального устрою України входять також райони, об’єднані територіальні громади (ОТГ), міста, райони в містах, селища міського типу й сільські населені пункти.

Адміністративно-територіальний устрій України є трирівневим. Станом на 01.01.2021 р. до найвищих адміністративних одиниць належать Автономна Республіка Крим, 24 області та два міста спеціального статусу державного підпорядкування - Київ і Севастополь. Такий статус надає цим містам права на рівні областей.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Користуючись картою адміністративно-територіального поділу України, позначте межі адміністративних одиниць найвищої ланки.

Наступну, середню, ланку адміністративно-територіального устрою утворюють адміністративні райони (140), на які поділяється кожна адміністративна область, та 1469 об’єднаних територіальних громад. На цьому рівні також виділяються міста (459), серед яких міста спеціального статусу республіканського та обласного значення (189).

Складові середньої ланки адміністративно-територіального устрою зазнали суттєвого реформування в наш час. У 2014 р. в Україні стартувала реформа децентралізації.

Упродовж 2021 року очікується внесення змін до Конституції щодо децентралізації, які необхідні для подальшого просування реформи та її завершення.

Найнижчою ланкою адміністративно-територіального устрою є міста районного підпорядкування, селища міського типу (882) та села (28376).

ПІДСУМУЄМО!

 • Адміністративно-територіальний устрій України неодноразово змінювався й набув сучасних обрисів 1991 року.
 • Адміністративно-територіальний устрій України обумовлений статтями Конституції держави.
 • Відповідно до Конституції Україна - унітарна держава, суверенітет якої поширюється на всю її територію.
 • У систему адміністративно-територіального устрою України входять Автономна Республіка Крим, 24 адміністративні області, міста спеціального статусу - Київ і Севастополь, а також 140 районів, 1469 об’єднаних територіальних громад.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Адміністративно-територіальний устрій України, адміністративно-територіальна реформа (реформа децентралізації), об’єднані територіальні громади.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

 • 1. Чи запам’ятали? Які основні одиниці адміністративно-територіального поділу України? Назвіть їх.
 • 2. Чи зрозуміли? У чому полягає єдність і цілісність державної території?
 • 3. Чи можете застосувати? Знайдіть на карті свою область й обласний центр. Визначте області, з якими межує ваша область.
 • 4. Чи можете проаналізувати? Проаналізуйте послідовність проведення та результати реформи децентралізації в Україні, використавши сайт https://decentralization.gov.ua/about.
 • 5. Чи можете оцінити? Яке значення, на вашу думку, має реформа децентралізації для вашого населеного пункту? Району? ОТГ?

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ

тематичний контроль очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності

Адміністративно-територіальний устрій України