Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 21. Етапи формування політичної карти світу

ПРИГАДАЙТЕ

 • Коли й де утворилися перші держави?
 • Які держави існували на території сучасної України?

• Етапи формування політичної карти світу. Процес формування політичної карти світу тривалий і складний. Сучасна політична карта світу формувалася протягом багатьох тисячоліть. Для зручності аналізу всіх змін, що відбувалися на політичній карті світу, процес її формування поділено на кілька етапів (див. QR-код). Упродовж кожного з етапів відбувалися суттєві зміни на політичній карті світу.

Стародавній етап формування політичної карти світу (до V ст.) характеризується початком політико-територіального поділу географічного простору. Основним способом поділу були війни. На цьому етапі з’явилися перші державні утворення, які відрізнялися високим рівнем централізації державного управління на невеликих територіях. Центрами державотворення є Південна Європа й Близький Схід. Виникли дві основні форми державного правління: монархія (Давній Єгипет, Вавилон, Персія) і республіка (Давня Греція, Давній Рим, міста-держави). У цей період існували імперія Цінь у Східній Азії та перша організована держава на території нашої країни - Боспорське царство.

Середньовічний етап формування політичної карти світу охоплював V-XV ст. У цей період значного розвитку набула релігія, яка суттєво впливала на розвиток усіх тогочасних держав і територій. Панівною формою правління є абсолютна монархія. Виникають теократичні монархії, відбувається занепад і завоювання Риму. Найбільшими середньовічними державами стали Візантія, Римська імперія, Київська Русь, Московська держава, Португалія, Іспанія, Англія. Виникають феодальні держави в Індії, Китаї, могутня Османська імперія. Великі держави прагнули до відкриття нових земель з метою їхнього подальшого загарбання. Межі держав стають чіткішими й більш захищеними.

Новий етап формування політичної карти світу (на межі XV-XVI ст. до початку XX ст.). Великі географічні відкриття, промислові й буржуазні революції стали головними подіями, що активізували боротьбу за розподіл уже поділеного світу. Наслідком європейської експансії на інші материки та території стало формування великих колоніальних імперій - Іспанії, Португалії. Пізніше до них приєдналися Англія та Франція, які заснували переселенські колонії в Північній Америці. У середині XVII ст. на сильну колоніальну імперію перетворилися Нідерланди, продовжується боротьба Англії з Францією за колонії.

Початок XIX ст. ознаменувався деколонізацією країн Південної Америки в результаті національно-визвольного руху. Першою незалежною державою на материку став Еквадор (1809 р.), а потім й інші країни отримали державний суверенітет.

У XIX ст. розпочалася колоніальна експансія європейських держав в Африці. Найбільшими метрополіями на цьому материку стали Англія і Франція. Незважаючи на це, африканські народи розпочинають визвольну боротьбу, результатом якої в 1847 р. стало утворення першої незалежної держави - Ліберії.

Завойовницьку колоніальну політику здійснювала також Японія в Східній Азії. Так Китай перетворився в напівколонію.

Новітній період у формуванні політичної карти світу розпочався з територіального перегрупування після Першої світової війни. З політичної карти почали зникати колоніальні супердержави, розпалася Австро-Угорська імперія. Водночас утворилися нові об’єднання держав.

У Європі з’явилися й нові незалежні держави: Польща, Фінляндія, Югославія, Чехословаччина та ін. Після Другої світової війни знову відбувся перерозподіл територій і політичних сил на політичній карті світу, почався активний розпад колоніальної системи. Багато країн Африки, Азії здобули незалежність.

Новітній етап хоч і є наразі найменш тривалим, але знаменується великою кількістю держав. Отож ми є свідками швидких змін на політичній карті наприкінці XX - на початку XXI ст. Істотні зміни відбулися після краху комуністичного режиму й розпаду трьох соціалістичних країн: СРСР, Югославії, Чехословаччини. Водночас відбулося об’єднання двох держав - Федеративної Республіки Німеччини (ФРН) і Німецької Демократичної Республіки (НДР) в єдину державу Німеччину. А в результаті розпаду соціалістичних країн утворилися нові незалежні держави, серед яких й Україна. Утворення нових держав триває донині. Наприклад, у Європі на початку XXI ст. утворилися Чорногорія і Сербія, в Азії - Східний Тимор, в Африці - Південний Судан.

ПІДСУМУЄМО!

 • Сучасна політична карта світу формувалася впродовж багатьох тисячоліть.
 • У стародавній етап на політичній карті сформувалися перші державні утворення.
 • У середні віки найбільшими державами стали монархії: Візантія, Римська імперія, Київська Русь, Португалія, Іспанія, Англія.
 • Новий етап ознаменувався колонізацією земель та формуванням колоніальної системи європейських держав.
 • Новітній етап характеризується утворенням значної кількості держав між двома світовими війнами, розпадом великих держав з комуністичним режимом.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Етапи формування політичної карти світу.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

 • 1. Чи запам’ятали? Які існують етапи формування політичної карти світу?
 • 2. Чи зрозуміли? Поясніть різницю між Новим і Новітнім етапами формування політичної карти світу?
 • 3. Чи можете застосувати? Знайдіть на політичній карті світу держави, які утворилися після розпаду Югославії.
 • 4. Чи можете проаналізувати? Проаналізуйте зміст вислову «Політична карта світу - дзеркало своєї епохи».
 • 5. Чи можете оцінити? Оцініть разом з іншими учнями/ученицями значення для України змін, що відбулися на політичній карті світу наприкінці XX - на початку XXI ст.