Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 2. Географічний простір України

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу

Знання політичної карти світу є важливим елементом географічної культури. Політична карта світу є складовою частиною політико-географічної глобалістики та має важливе освітнє й пізнавальне значення. Ця тема допоможе вам ознайомитися з етапами формування політичної карти світу, змінами, що відбуваються на ній у наш час, визначити місце України в системі політико-географічних координат, дасть змогу глибше зрозуміти зміст понять «країна», «держава», «географічне положення країни», «адміністративно-територіальний устрій держави».

§ 20. Політична карта світу, її елементи

ПРИГАДАЙТЕ

 • На якій тематичній карті показують держави та їхні столиці?
 • Який статус має Антарктида?

• Поняття про політичну карту світу, її елементи. Політична карта світу - це тематична географічна карта, на якій показано розташування держав (країн), їхні кордони, столиці й найбільші міста. Історичні та географічні зміни є основними ознаками політичної карти світу та окремих регіонів. За політико-територіальними ознаками виділяють території країн і держав, а також залежні й спірні території - ті, на яких суверенітет здійснює інша держава.

Основними елементами політичної карти світу є території, країни й держави (мал. 44). У широкому розумінні територією називають різні ділянки земної кулі з їхньою сухопутною і водною поверхнею, надрами та повітряним простором, а також космічний простір і небесні тіла в ньому. За політико-територіальними ознаками розрізняють території країн і держав. Чи тотожні поняття «країна» та «держава»? З географічного погляду, країна - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле щодо історії, культури, нації та в політико-географічному розумінні може бути незалежною або залежною.

Мал. 44. Елементи політичної карти світу

Держава - це країна, яка сама здійснює суверенітет (або верховну владу) на всій своїй території. Отже, держава - це незалежна суверенна країна.

• Суверенні держави - основний елемент політичної карти світу. Сучасні держави - результат тривалої історичної еволюції під впливом соціальних, етнічних, міжнародних і геополітичних чинників.

Існує три важливі елементи державотворення: населення, територія, влада. Суверенітет - це головна ознака й принцип існування держави. Державний суверенітет - це насамперед незалежність державної влади, її право самостійно керувати життям держави.

Головними формами політичної організації держав є правління, адміністративно-територіальний устрій і політичний режим. У світі переважають дві основні форми правління - республіканська та монархічна, дві форми адміністративно-територіального устрою - унітарна й федеративна, дві форми політичного режиму - демократична й авторитарна (мал. 45).

Республіка - це форма державного правління, за якої вищі органи державної влади обираються безпосередньо народом на певний термін. Вищими органами верховної влади при цьому є парламент чи президент. Відповідно існують республіки парламентські, президентські й змішані. Республіканська форма правління є найбільш поширеною серед країн світу. Значна кількість парламентських республік зосереджена в Європі (Греція, Італія, Угорщина, Чехія, ФРН та ін.).

Мал. 45. Форми державного правління

Монархія як форма правління означає, що влада цілком або частково в руках одноосібного глави держави - монарха та, як правило, передається в спадок. Лише в Малайзії та Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) монархи обираються на п’ятирічний термін. Монархії бувають необмежені (абсолютні) й обмежені (конституційні). Найпоширенішою у світі є конституційна монархія, де реальна законодавча влада належить парламенту, а виконавча - уряду. Сам же монарх фактично не править, а має символічне значення. Прикладами таких монархій є Іспанія, Данія, Норвегія, Швеція, Японія.

Серед абсолютних монархій, що збереглися на сучасній політичній карті, слід назвати такі країни, як Бруней, Катар, ОАЕ. У них уряд та інші органи влади відповідальні лише перед монархом. Різновидом абсолютної монархії є теократична монархія, де глава держави є водночас главою церкви. Теократичними монархіями є дві держави - Ватикан і Саудівська Аравія.

Під політичним режимом слід розуміти сукупність методів і засобів здійснення влади в суспільстві, яка відображає характер взаємовідносин між громадянами й державою. Розрізняють демократичний та авторитарний політичні режими.

На політичній карті існує група держав з невизначеним статусом. Це, зокрема, самопроголошені держави, які не мають загального міжнародного визнання, але фактично є суверенними. Деякі з невизнаних держав мають підтримку інших країн, зацікавлених у їхньому існуванні. В Європі такими є Абхазія, Південна Осетія, Придністров’я. В Африці - Західна Сахара, яка визнана міжнародними інституціями, але окупована іншою державою - сусіднім Марокко.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Користуючись політичною картою світу та офіційним сайтом Організації Об’єднаних Націй, назвіть приклади унітарних і федеративних держав, позначте їх на контурній карті.

• Несамоуправні країни й території та наддержавні форми на політичній карті світу. На політичній карті існують і залежні (несамоуправні) країни й території - ті, на яких суверенітет здійснює інша держава (метрополія). Вони позбавлені політичної та економічної самостійності й керовані на засадах спеціального режиму.

Залежні країни й території поділяють на кілька груп. Перша група - країни, на які поширюється вимога надання незалежності і їхні прагнення бути суверенними підтримуються міжнародною спільнотою. Друга група - це насамперед острівні території, які не ввійшли в перелік країн, на які поширюється надання незалежності, оскільки вони вільно приєдналися до метрополії і є «заморськими департаментами», «вільно приєднаними країнами».

Наприклад, Гібралтар - залежний від Великої Британії, Французька Полінезія - заморський департамент Франції. На політичній карті існують і так звані спірні території. Їхній статус є дійсно спірним між державами, які з різних причин претендують на дану територію. Прикладом таких територій є Парасельські острови, острови Спратні.

На політичній карті світу існують і наддержавні форми геопросторової організації. Це міжнародні організації, союзи, фонди, рухи. Найбільш впливовою міжнародною організацією є Організація Об’єднаних Націй (ООН). Головна мета діяльності ООН - підтримання та зміцнення миру й міжнародної безпеки, розвиток співробітництва між державами світу.

ПІДСУМУЄМО!

 • Політична карта світу - це тематична географічна карта, на якій показано розташування держав (країн), їхні кордони, столиці й найбільші міста.
 • Основними елементами політичної карти світу є території, країни та держави.
 • Суверенітет - це головна ознака й принцип існування держави.
 • Залежні країни й території - такі території, на яких суверенітет здійснює інша держава (метрополія).
 • ООН є найбільш впливовою міжнародною організацією на політичній карті світу.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Територія, країна, держава, політична карта світу, державне правління, адміністративно-територіальний устрій.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

 • 1. Чи запам’ятали? Які елементи існують на політичній карті світу?
 • 2. Чи зрозуміли? Чим відрізняються держави від країн і територій?
 • 3. Чи можете застосувати? На політичній карті світу знайдіть державні кордони України. З якими державами вона межує?
 • 4. Чи можете проаналізувати? Використавши один з офіційних сайтів ООН https://www.un.org/en/member-states/index.html, визначте, скільки держав входить до її складу. Чи є серед них Україна?
 • 5. Чи можете оцінити? Використавши додаткові джерела інформації, оцініть роль української столиці в політичному житті держави.