Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 18. Вимірювання висот та кутів нахилу на топографічній карті

ПРИГАДАЙТЕ

 • Як визначається абсолютна й відносна висота точки?
 • З якою метою на топографічній карті є різні види горизонталей?

• Визначення висоти місцевості. Горизонталі, якими відображено рельєф на топографічних картах, мають такі властивості:

 • це замкнуті криві лінії;
 • вони не можуть перетинатися;
 • що менша відстань між горизонталями на карті даного масштабу, то крутіший схил на місцевості та навпаки.

Ви пам’ятаєте, що в залежності від масштабу карти й характеру рельєфу висоти перерізу бувають 5, 10, 20, 40, 50 і 100 м.

Якщо відома висота точки, то позначкою горизонталі буде число, кратне висоті перерізу. На мал. 39, а горизонталь нижче позначки 167,5, отже, позначкою горизонталі буде найближча знизу до 167,5 ціла цифра, кратна висоті перерізу рельєфу. Позначка точки між горизонталями визначається знаходженням проміжних значень величини за наявними відомими значеннями позначок горизонталей (мал. 39, б).

Мал. 39. Визначення висоти позначок: а) горизонталі; б) точки

• Переріз, закладення рельєфу. Рельєф, зображений горизонталями, обов’язково доповнюється абсолютними позначками та бергштрихами. Такий спосіб найпростіший для використання, він дозволяє геометрично максимально точно передати форму рельєфу та відобразити його особливості.

На мал. 40 показано побудову горизонталей на невеликій ділянці, для якої рівнинну поверхню можна прийняти за площину.

Висота перерізу рельєфу - це відстань між сусідніми горизонталями по прямовисній лінії (h).

Закладання - це відстань між сусідніми горизонталями в плані (а).

• Визначення кута нахилу за допомогою графіка закладень. Важливою характеристикою рельєфу є опис та визначення крутизни схилу. Це вертикальний кут, утворений напрямом схилу й горизонтальною площиною. Напрямом схилу називають лінію, проведену через точку перпендикулярно до горизонталей, що визначає найбільшу крутизну схилу в даному місці.

Щоб визначити крутизну схилів місцевості, використовують графік закладень (мал. 41, А).

Для побудови графіка закладень горизонтальну лінію ділять на однакові відрізки довільної довжини й на кінцях відрізків підписують значення кутів нахилу, починаючи від 0°30' і далі 1°, 2°, ... до 20°. Далі обчислюють закладення, виражені в масштабі карти, та відкладають на перпендикулярах до горизонтальної лінії проти відповідних кутів нахилу. І з’єднують крайні точки перпендикулярів плавною кривою.

Мал. 40. Побудова горизонталей

Для визначення крутизни схилу за графіком закладень потрібен циркуль-вимірник. Ним вимірюють на схилі відстань між двома сусідніми горизонталями (мал. 41, Б) і прикладають до графіка закладень так, щоб одна ніжка циркуля знаходилася на горизонтальній лінії, а друга - на кривій.

На горизонтальній лінії графіка читають крутизну схилу в градусах. У зображеному випадку крутизна схилу дорівнює 1°30'.

Мал. 41. Визначення крутизни схилу за графіком закладень

Мал. 42. Масштаб 1:25 000

ВАША ДУМКА

З точок А і В одночасно почали підніматися вгору два туристи. Розрахуйте, яку відстань їм потрібно подолати до вершини пагорба? Хто першим прийде до вершини, якщо швидкість підйому обох туристів однакова й становить - 1 м/с (мал. 42).

ПІДСУМУЄМО!

 • Що менша відстань між горизонталями на карті даного масштабу, то крутіший схил на місцевості та навпаки.
 • На топографічних картах і планах рельєф зображують горизонталями, що доповнюються абсолютними позначками та бергштрихами. Це найпростіший спосіб, що дозволяє найбільш точно передати форму рельєфу та відобразити його особливості.
 • Висота перерізу рельєфу - це відстань між сусідніми горизонталями по прямовисній лінії.
 • Закладання - це відстань між сусідніми горизонталями в плані.
 • Напрямом схилу називають лінію, проведену через точку перпендикулярно до горизонталей, що визначає найбільшу крутизну схилу в даному місці.
 • Щоб визначити крутизну схилів місцевості, використовують графік закладень.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Переріз рельєфу, закладання, крутизна схилу, напрям схилу, графік закладень.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

 • 1. Чи запам’ятали? Як позначають форми рельєфу на топографічних картах?
 • 2. Чи зрозуміли? Чим відрізняється висота перерізу рельєфу від закладання?
 • 3. Чи можете застосувати? На малюнку 42 визначте крутизну схилу в градусах?
 • 4. Чи можете проаналізувати? Використавши малюнок 38, порівняйте особливості визначення висоти позначок горизонталі та окремої точки. Наведіть приклади, користуючись картою (мал. 25, с. 44).
 • 5. Чи можете оцінити? Оцініть значення вміння побудови та читання графіка закладень для розв’язування картографічних завдань.