Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 16. Зближення меридіанів. Вимірювання кутів орієнтування на топографічній карті

ПРИГАДАЙТЕ

 • Що таке градусна сітка та її складові?
 • Що таке кути орієнтування?

• Зближення меридіанів. Оскільки меридіани на земній кулі не паралельні між собою, дирекційні кути та дійсні азимути відрізняються між собою на кут зближення меридіанів (γ) (мал. 33).

Зближення меридіанів має додатне значення для всіх точок зони, розміщених на схід від осьового меридіана (східне зближення), і від’ємне для всіх точок, розміщених на захід (західне зближення).

На багатьох картах часто вказують значення зближення меридіанів (його ще називають Гаусове зближення) і поправки напрямку.

Зв’язок між дирекційним кутом та дійсним азимутом виражається формулою: А = α ± у, де А - дійсний азимут, α - дирекційний кут, γ - кут зближення меридіанів.

Мал. 33. Схема зближення меридіанів

Також, зважаючи, що географічні меридіани є кривими лініями, які сходяться до полюсів, і вони не паралельні, то прямий і зворотний азимути однієї і тієї ж довгої лінії в різних її точках відрізняються між собою на 180° плюс зближення меридіанів початкової і кінцевої точок лінії, тобто Азв = Апр ± 180° ± γ.

Формули, що виражають залежність між азимутами та дирекційними кутами, такі:

А = α + γ, А = Ам + δ, Ам = α - (δ - γ), а = Ам + (δ - γ).

Між румбами та азимутами є певна залежність, яка проілюстрована в табл. 4. Така ж залежність між румбами й магнітними азимутами та дирекційними кутами.

Таблиця 4

Зв’язок між азимутами й румбами

Чверть

Зв’язок між азимутами й румбами

I - ПнСх

А1 = r1

II - ПдСх

А2 = 180°- r2

ІІІ - ПдЗх

А3 = 180° + r3

IV - ПнЗх

А4 = 360° - r4

• Магнітне схилення. Проте слід пам’ятати, що стрілка компаса вказує магнітний, а не дійсний меридіан. Тому для точного орієнтування компаса треба враховувати магнітне схилення (δ) - кут між напрямками дійсного та магнітного меридіанів (мал. 34).

Для того щоб визначити орієнтувальні кути та взаємозв’язки між ними, необхідно знати величини магнітного схилення та зближення меридіанів.

При цьому варто пам’ятати, що магнітне схилення може бути східним, коли магнітний меридіан відхиляється від дійсного меридіана на схід, і західним, коли магнітний меридіан відхиляється від дійсного меридіана на захід.

Мал. 34. Магнітне схилення

Щоб вирахувати магнітне схилення, потрібно його значення або відняти (у разі східного схилення) від дійсного азимута, або додати (якщо схилення західне) до дійсного азимута. Зазвичай магнітне схилення зазначають у нижній частині топографічної карти. Визначивши магнітне схилення, можна вирахувати магнітний азимут. Це кут між напрямом на північ магнітного меридіана та напрямком на певний об’єкт. Цей кут може бути в межах від 0° до 360°.

• Визначення напрямку на будь-який географічний об’єкт. Насамперед потрібно зорієнтувати карту. Для цього можна використати певний орієнтир або компас. Орієнтири й компас дають змогу правильно визначити дійсний азимут. Це кут між напрямком на північ дійсного (географічного) меридіана й напрямком на об’єкт, який ви спостерігаєте, виміряний за годинниковою стрілкою. Проте слід пам’ятати, що стрілка компаса вказує магнітний, а не дійсний меридіан.

ВАША ДУМКА

Чи можна визначити магнітний азимут на точку А, якщо дійсний азимут (Ад) становить 32°18', а магнітне схилення, яке вказане на топографічній карті, є східним і дорівнює 1°48'?

Напрямок на топографічній карті також можна визначати за допомогою дирекційного кута. Це кут між напрямком вертикальної лінії кілометрової сітки й напрямком на обраний географічний об’єкт.

• Вимірювання кутів орієнтування на топографічній карті. Найзручніше визначати дирекційний кут (а також і дійсний азимут) на топографічній карті за допомогою транспортира (мал. 35). Олівцем намалюйте лінію через центри умовних знаків початкової точки й орієнтира. Довжина проведеної лінії, для зручності вимірювання, має перевищувати радіус транспортира. Після цього вирівняйте центр транспортира з точкою перетину ліній і поверніть його так, щоб нуль на транспортирі збігався з вертикальною лінією сітки на карті. Значення кута відраховуйте в напрямку руху годинникової стрілки.

Мал. 35. Вимірювання транспортиром дійсного азимута на карті

ПІДСУМУЄМО!

 • Меридіани на земній кулі не паралельні між собою, тому дирекційні кути та дійсні азимути відрізняються між собою на кут зближення меридіанів.
 • Зближення меридіанів має додатне значення для всіх точок, розміщених на схід від осьового меридіана (східне зближення), і від’ємне для всіх точок, розміщених на захід (західне зближення).
 • Стрілка компаса завжди спрямована вздовж не дійсного (географічного), а магнітного меридіана.
 • Для точного орієнтування компаса треба враховувати магнітне схилення.
 • Найзручніше визначати дирекційний кут за допомогою транспортира.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Зближення меридіанів, Гаусове зближення, магнітне схилення, дійсний азимут, магнітний меридіан.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

 • 1. Чи запам’ятали? Що таке кут зближення меридіанів?
 • 2. Чи зрозуміли? Чим відрізняються західне та східне схилення?
 • 3. Чи можете застосувати? Використавши інформацію з карти (мал. 25, с. 44) обчисліть дійсний азимут, якщо магнітний становить 45°.
 • 4. Чи можете проаналізувати? Які знання та уміння з геометрії допомагають вам у розв’язуванні завдань з топографії?
 • 5. Чи можете оцінити? Яке значення має вміння вимірювати кути орієнтування на топографічній карті?