Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Пестушко

§ 14. Системи координат на топографічних картах

ПРИГАДАЙТЕ

 • Які елементи має топографічна карта?
 • Що таке географічні координати та як їх визначають на географічній карті?

• Визначення географічних координат. У практичній діяльності людини часто виникає потреба визначити на карті розташування окремих об’єктів. На топографічній карті це можна зробити за допомогою географічних та прямокутних координат.

З курсу географії за 6-й клас ви знаєте, що географічні координати - це кутові величини (географічна широта та довгота), які визначають положення певної точки на земній кулі.

На топографічній карті є сітка паралелей і меридіанів, за якою можна досить точно визначити географічні координати певної точки. Їхнє визначення відбувається з точністю до секунд або десятих частин мінути. Меридіани й паралелі є сторонами рамок аркушів карт. Географічні координати кутів рамки підписано на кожному аркуші карти. Рамка має шкали, що поділені на мінути за довготою і широтою. При цьому кожна мінута розділена крапками на 6 частин, кожна з яких відповідає 10 секундам довготи та широти. Отже, щоб визначити географічну широту точки на карті, потрібно через цю точку провести лінію, яка паралельна верхній або нижній рамці карти, і визначити за шкалою широти відповідні градуси, мінути та секунди.

Щоб знайти координати точки, потрібно скористатися таким алгоритмом (мал. 27):

 • визначити положення точки А відносно мінутної і секундної шкали за широтою і довготою;
 • з’єднати найближчі від точки А однакові 10-секундні поділки прямими лініями в напрямку паралелі та меридіана (паралель повинна пройти південніше, а меридіан західніше від точки А);
 • визначити їхні цифрові значення;
 • визначити відстань від проведених відрізків до точки А в секундах і додати їх до отриманих раніше значень. Отримуємо географічні координати точки А.

Таким чином можна розв’язати обернене завдання, а саме: за допомогою географічних координат знайти місце точки на топографічній карті.

Географічні координати використовують для визначення розміщення точок на карті, які знаходяться на великих відстанях. На практиці частіше доводиться визначати прямокутні координати.

Мал. 27. Визначення географічних координат точки

• Прямокутні координати. Прямокутні координати точок (X та Y) визначають за лініями прямокутної (кілометрової) сітки, що їх проведено на топографічній карті зазвичай через 1 км. Координата X визначається за горизонтальними лініями кілометрової сітки й показує відстань у метрах будь-якої точки від екватора. Координату Y визначають за вертикальними лініями кілометрової сітки. Вона показує відстань у метрах від осьового меридіана певної геодезичної зони. Прямокутні координати записують семизначними числами. Одиниці вимірювання при цьому не вказують. У Північній півкулі координата X завжди є додатним числом, у Південній півкулі - від’ємним. Координата Y - завжди додатне число. Щоб число не було від’ємним, навмисно початок відліку від осьового меридіана геодезичної зони позначили не в 0 км, а в 500 км. Максимальна відстань від осьового меридіана до країв зони - на екваторі й становить близько 330 км (мал. 28).

ВАША ДУМКА

Працюючи з топографічною картою над визначенням прямокутних координат певної точки місцевості, ви бачите запис: X = 6065300, Y = ...

Доведіть або спростуйте думку, що ця точка не знаходиться на території нашої держави.

• Прямокутна (кілометрова) сітка. Визначення координат можна значно полегшити, якщо розділити карту на площини прямими лініями, паралельними осям координат. Така сітка має назву прямокутної сітки. На топографічних картах прямокутну координатну сітку наносять не довільно, а у визначеній взаємозалежності з географічною сіткою меридіанів і паралелей. Це дає змогу зручно та просто наносити її на карту, а також визначати й позначати на ній, у плоских прямокутних координатах, географічне положення будь-якого пункту місцевості.

Мал. 28. Зональна система прямокутних координат

Координатну сітку доволі широко використовують під час роботи з картою, основне її призначення - спростити визначення прямокутних координат точок місцевості. Разом з тим вона полегшує орієнтування на карті та вказує на ній положення різних об’єктів, а також допомагає швидко окомірно оцінити за допомогою карти відстані й визначити азимути напрямків. Для того щоб приблизно показати розміщення будь-якого об’єкта на карті, достатньо назвати квадрат сітки, у якому він розміщений.

ПІДСУМУЄМО!

 • На топографічній карті визначити розташування окремих об’єктів можна за допомогою географічних та прямокутних координат.
 • На топографічній карті визначення географічної координати певної точки здійснюється з точністю до секунд або десятих частин мінути.
 • Географічні координати використовують для визначення розміщення точок на карті, які знаходяться на великих відстанях. На практиці частіше визначають прямокутні координати.
 • Прямокутні координати - це система координат, у якій віссю X прийнято центральний меридіан 6-градусної зони, а віссю Υ - екватор.
 • Прямокутна координатна сітка дає змогу зручно й просто визначати та позначати на карті в плоских прямокутних координатах географічне положення будь-якого пункту місцевості.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Географічні координати, прямокутні координати, прямокутна (кілометрова) сітка.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

 • 1. Чи запам’ятали? Як можна визначати координати точки на земній поверхні?
 • 2. Чи зрозуміли? Чим відрізняються географічні та прямокутні координати?
 • 3. Чи можете застосувати? Визначте прямокутні координати свого населеного пункту.
 • 4. Чи можете проаналізувати? Які особливості системи прямокутних координат?
 • 5. Чи можете оцінити? Оцініть важливість уміння визначати координати для виконання різноманітних завдань.