Географія. З поглибленим вивченням географії. 8 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Шановні юнаки та дівчата!

Вітаємо вас! Минув ще один навчальний рік, а за ним - і швидкоплинне літо. І ось настав час зробити ще один крок у дивовижний світ географії. Ви не новачки в цьому світі. Адже позаду залишилися курси «Загальна географія» та «Материки та океани».

Доповнити й поглибити ваші географічні знання, дізнатися нові факти допоміг курс географії «Материки та океани». Під час опановування його в багатьох з вас, напевно, неодноразово викликали подив і захоплення різноманітні екзотичні куточки планети. На їхньому тлі природа, що нас оточує, багатьом здається звичайною. Адже все таке знайоме! Принаймні так здається. Тим часом природа рідної країни - це також окремий цілий світ! І надзвичайно цікавий і захопливий. Треба лише вміти не тільки дивитися, а й бачити. У цьому вам і допоможе курс географії «Україна у світі: природа, населення», який починаєте вивчати.

Географія України - ціла скарбниця знань, що тісно пов’язані з попередніми курсами географії, а також природознавством та історією нашої держави. Вона посилається на біологічні, екологічні та фізичні закономірності розвитку тощо.

Щоб опанування предмету було цікавішим, пропонуємо вам різноманітні рубрики: «Ваша думка», «Ваша пропозиція», «Україна й українці у світі». Їхнє призначення - підкреслити, узагальнити й спонукати вас до роздумів, а також до висунення власних пропозицій щодо розв’язання актуальних географічних проблем.

У підручнику є багато QR-кодів. Відкривши посилання, ви маєте можливість збільшити розмір ілюстрації, прочитати інформацію, що детальніше розкриває тему параграфа. QR-коди відкривють вам завдання до практичних робіт, тести до тем розділів, додатки.

Практичні завдання, що запропоновані в рубриці «Практичні роботи», допоможуть вам набути необхідних практичних навичок. А перевірити, наскільки ви змогли опанувати матеріал, допоможуть рубрики «Підсумуємо!» і «Перевірте свої знання та вміння!».

Зауважимо, географія України - це не лише одна з навчальних дисциплін, яка розширює ваш світогляд. Ви навчитется не тільки милуватися природними краєвидами, а й цінувати їх, не лише ознайомлюватися з природними багатствами, а й усвідомлювати потребу в дбайливому ставленні до них.

Ось чому все те, що вивчає і чого навчає географія України, необхідне представникам найрізноманітніших професій - економістам і юристам, торговим представникам і водіям, агрономам і військовим, менеджерам і землевпорядникам та ін.

Отже, усе необхідне для нової географічної подорожі приготовано. Вирушаймо в дорогу! Успіхів вам!

Автори

Вступ

§ 1. Що вивчає географія україни

ПРИГАДАЙТЕ

 • З яких двох основних наук складається географія?
 • Що вивчає регіональна географія?
 • Якими джерелами інформації ви користуєтеся для розширення своїх географічних знань?

• Об’єкти вивчення географії України. Ви пам’ятаєте з попередніх класів, що географія - це система наук, об’єктом вивчення яких є географічна (ландшафтна) оболонка Землі. На уроках географії впродовж цього навчального року ви будете вивчати передусім природні закономірності ландшафтної оболонки, які простежуються на території України - однієї з найбільших країн Європейського регіону. На сторінках підручника йдеться про особливості географічного положення нашої держави, властивості природних компонентів і природні комплекси та закономірності їхнього поширення територією України, які досліджує природнича (фізична) географія. Крім того, ви дізнаєтеся про політичну карту світу і місце нашої держави на ній, адміністративно-територіальний устрій та характерні риси населення в країнах світу і в Україні. Усе це - предмети вивчення суспільної географії.

Отже, курс «Україна у світі: природа, населення» присвячена вивченню як природних, так й окремих соціально-економічних закономірностей географічної оболонки, що діють на території України.

• Методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Для пізнання природи та господарства України географи послуговуються різними методами дослідження. Географічні методи дослідження - це способи отримання й обробки географічної інформації.

Широко використовують у географії такий загальнонауковий метод, як історичний, що розглядає об’єкти природи і суспільства в їхньому постійному розвитку з давніх часів до сучасності. За допомогою фізичних методів удалося пізнати внутрішню будову Землі, дослідити процеси, що відбуваються в атмосфері тощо, а хімічні методи дають змогу простежити рух хімічних елементів у природних комплексах, пояснити взаємозв’язки між їхніми компонентами.

Мал. 1. Методи дослідження

Для пізнання здебільшого соціально-економічних об’єктів, процесів і явищ географи використовують такий загальнонауковий метод, як статистичний. Він не лише дає змогу визначити кількісні суспільно-географічні показники, а й допомагає виявити тенденцію розвитку господарства.

У географії широко застосовуються й такі сучасні загальнонаукові методи дослідження, як геоінформаційні, комп’ютерне моделювання, космічного моніторингу, аерокосмічні методи тощо.

Дуже цінні відомості про розвиток Землі в минулому дають палеогеографічні методи (палео - давній). На основі вивчення викопних рослин, тварин, а також ґрунтів досліджують фізико-географічні умови минулих геологічних епох.

Географічне спостереження та опис дають змогу зібрати первинну географічну інформацію про об’єкти, явища, процеси, що відбуваються на тій чи іншій території. Так, дослідження рельєфу розпочинається зі спостережень та опису його макро- і мікроформ. Із цими методами тісно пов’язують й метод польових, досліджень, коли вивчення географічних об’єктів здійснюється безпосередньо на місці їхнього розташування. Його використовують як під час експедицій, так і на постійно діючих дослідницьких станціях (метеорологічних, сейсмічних, гідрологічних).

Зібрані первинні географічні дані дають ученим змогу застосовувати порівняльно-географічний метод. Він полягає у порівнянні різних територій, географічних процесів та явищ між собою з метою визначення спільних і відмінних рис. Це дає змогу створити класифікації географічних об’єктів, а також проаналізувати їхні зміни.

Особливим методом як для фізичної, так і для суспільної географії є картографічний метод, за допомогою якого відображають просторове розміщення і взаємозв’язки природних і соціально-економічних об’єктів, явищ чи процесів.

Важливим методом є районування, під час якого територію, наприклад, країни, поділяють на фізико-географічні чи економічні райони за певними ознаками. Цей метод має широке практичне значення, оскільки допомагає людям у використанні природних ресурсів, в управлінні економікою.

Досить популярним є метод географічного прогнозування - передбачення наслідків процесів і явищ, що відбуваються в природі чи в господарстві. Географічний прогноз дає змогу уникнути або зменшити негативні наслідки небажаних явищ, раціонально використовувати обмежені ресурси тощо. З географічних прогнозів випливають насамперед метеорологічні, гідрологічні, океанографічні, прогнози регіонального розвитку.

• Джерела географічної інформації. Важливим джерелом географічних знань є шкільний підручник, атлас, інтернет. Додаткову географічну інформацію можна отримати з географічних енциклопедій, довідників, словників, у яких узагальнено численні наукові дослідження території України. Так, цінним науковим виданням є тритомна «Географічна енциклопедія України».

Одним із сучасних джерел інформації є географічні інформаційні системи (ГІС). Це спеціальні комп’ютерні програми, які завдяки регулярному оновленню через інтернет дають змогу не лише відстежувати й аналізувати різні географічні явища та процеси, а й постійно поповнювати інформацію про них.

Для дослідження території України географи широко застосовують глобальну систему позиціонування (GPS), яка дає змогу досить точно визначити положення й швидкість руху об’єкта на поверхні Землі чи в атмосфері.

Як джерело географічних знань велику цінність мають музеї, передусім краєзнавчі. Експозиції краєзнавчих музеїв знайомлять відвідувачів з природою, населенням і господарством того чи іншого куточка України.

Географічні відомості про Україну ви також можете отримати з джерел масової інформації, як-от: газети, журнали, радіо, телебачення. Нетрадиційними джерелами географічних знань є художні й літературні твори українських митців, а також український фольклор: прислів’я і приказки, казки та легенди, прикмети й загадки.

ПІДСУМУЄМО!

 • Курс географії «Україна у світі: природа, населення» присвячений вивченню природних закономірностей географічної оболонки, що діють на території України, а також населенню нашої країни.
 • Основні загальнонаукові методи, що використовує географія, - історичний, фізичні, хімічні, статистичні, геоінформаційні, аерокосмічні.
 • Основні методи географічних досліджень території України: спостереження та опис, порівняльно-географічний, районування, картографічний, географічного прогнозування.
 • До традиційних джерел географічних знань належать підручник, навчальні посібники, енциклопедії, словники, географічні карти; до нетрадиційних - мистецькі твори та український фольклор.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Об’єкти вивчення географії, фізична і суспільна географія, географічні методи дослідження, джерела географічної інформації.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ!

 • 1. Чи запам’ятали? Які розділи містяться в курсі: «Україна у світі: природа, населення»?
 • 2. Чи зрозуміли? Чим відрізняються методи географічних досліджень?
 • 3. Чи можете застосувати? За допомогою навігатора (GPS), що вміщений у вашому смартфоні, визначте напрямок руху від вашого будинку до школи та відстань між ними.
 • 4. Чи можете проаналізувати? Використавши офіційний сайт Українського географічного журналу https://ukrgeojournal.org.ua/uk/view-archive, проаналізуйте на прикладі декількох наукових статей, які методи географічних досліджень використовують нині вчені-географи.
 • 5. Чи можете оцінити? Оцініть роль картографічного методу в географічних дослідженнях.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст