Географія. Повторне видання. 9 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 5. Глобальні проблеми людства

ВАМ ЦЕ ПОТРІБНО, ЩОБ:

 • зрозуміти актуальність глобальних проблем світу;
 • навчитися характеризувати поширення глобальних проблем та їхній прояв на території України, обґрунтовувати можливі шляхи подолання глобальних проблем;
 • познайомитися зі складниками та основними положеннями концепції сталого розвитку;
 • уміти оцінювати наслідки прояву глобальних викликів для окремих регіонів і країн світу, роль світової громадськості та міжнародних організацій у вирішенні їх; показувати на карті країни, що володіють ядерною зброєю, найбільші у світі райони екологічної катастрофи.

§ 47. Поняття про глобальні проблеми людства, причини їх виникнення. Проблема війни і миру. Проблема тероризму

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

 • Які проблеми людства аналізували на уроках географії в попередніх класах?
 • Про які проблеми людства найчастіше згадують у засобах масової інформації?

Що таке глобальні проблеми людства. Глобальні проблеми - це явища, які охоплюють увесь світ і створюють загрозу для всього людства. Щоб їх подолати, потрібні зусилля і спільні дії усіх держав і народів.

На сучасному етапі розвитку суспільства до глобальних відносять близько двадцяти проблем. Серед них найактуальнішими є проблеми війни і миру, тероризму, екологічна, демографічна та енергетична проблеми, які торкаються життєвих інтересів усього населення планети і дійсно потребують для свого вирішення спільних зусиль усіх держав світу.

Виникнення і поширення на весь світ глобальних проблем пов’язані із соціально-економічним і політичним розвитком суспільства, зокрема з інтернаціоналізацією господарської діяльності. Так, на основі міжнародного поділу праці відбувся потужний взаємозв’язок і взаємозалежність між державами. Масштаби й ступінь залучення різних країн і народів до цих зв’язків стали значними, що сприяло переростанню локальних, подекуди специфічних, проблем розвитку окремих країн і регіонів у глобальні. Як наслідок, виникають протиріччя глобального масштабу, що торкаються інтересів всіх країн, основи існування життя на землі.

ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ

Історично світове господарство склалося до початку XX ст. Був практично завершений територіальний поділ праці, унаслідок якого у світовому господарстві сформувалися два полюси. На одному полюсі перебували промислово розвинуті країни, а на другому - їхні колонії - аграрно-сировинні придатки. Останні були залучені до міжнародного поділу праці задовго до становлення там національних економік і національних ринків. Сформоване таким чином світове господарство, навіть після набуття незалежності колишніми колоніями, на довгі роки зберегло відносини центру і периферії. Ось звідки беруть початок сучасні глобальні проблеми людства.

Проблема війни і миру. Учені підрахували, що за останні шість тисяч років людство пережило понад 14,5 тис. воєн, у яких загинуло понад 3,6 млрд осіб. Війна як суспільно-політичне явище пов’язане з докорінною зміною характеру відносин між державами, народами, націями. Запобігання світовій війні є найважливішою глобальною проблемою сучасності.

Типи воєн визначаються характером суперечностей певної епохи чи різних її періодів. До дев’яностих років XX ст. за соціальним характером війни традиційно поділяли на справедливі та несправедливі, прогресивні і реакційні, революційні та контрреволюційні; а залежно від основних соціальних суперечностей - на війни між державами з протилежним суспільним устроєм, громадянські, національно-визвольні тощо.

Сучасні війни набувають характеру економічної, психологічної, інформаційної, терористичної, дипломатичної, екологічної боротьби. Часто війни XXI ст. називають гібридними або комплексними. Саме слово «гібридний» означає в цьому контексті використання одразу кількох напрямків впливу на супротивника, серед яких бойові дії становлять хоча й важливу, проте не основну частину. Під час ведення гібридної війни створюються економічні, внутрішні соціальні (гуманітарні) проблеми у державі, проти якої направлена агресія, підтримуються сепаратистські, заколотницькі рухи тощо. Тому перемогу на збройному фронті без перемоги в гуманітарному протистоянні здобути в гібридній війні неможливо. Ситуація, що склалася на сході нашої країни, на думку експертів, є прикладом саме гібридної агресії.

Осередки військових конфліктів нині існують на багатьох континентах, проте найбільше їх у країнах Африки та Азії (мал. 118). У військових конфліктах існують певні закономірності: збільшення тривалості, інтенсивності ведення бойових дій, зростання чисельності армій, оснащення їх дедалі більшою кількістю зброї і бойової техніки великої руйнівності, поява високоточної зброї, поширення гонки озброєнь прискорюють і без того критичний темп накопичення і вдосконалення ядерної та інших видів зброї. Нині налічують щонайменше сім «ядерних держав». Ще ряд країн веде активні роботи щодо створення ядерної зброї.

Мал. 118. Військові конфлікти у світі

Мир є одночасно стан і діяльність суспільства, протилежний стану і діяльності його під час війни. У такому сенсі мир є найбільшим благом, яке несе процвітання мистецтва, науки, культури.

Якщо в минулому війна часто була способом вирішити спірні питання, то сьогодні вона має бути повністю виключена з життя суспільства, оскільки це може буде ядерна війна, яка знищить нашу планету (мал. 119). Тому перед загрозливою катастрофою третьої світової війни єдино розумний, єдино прийнятний вихід, єдино можлива альтернатива - це мирне співіснування.

Мал. 119. Запаси ядерної зброї в деяких країнах світу

За наявності небезпеки ядерної війни національна безпека кожної держави стає залежною від колективних дій країн, спрямованих на захист миру й запобігання війни, і тому всі держави, розробляючи зовнішню політику, повинні віддавати перевагу насамперед забезпеченню миру і запобіганню ядерній війні як необхідній умові соціального прогресу.

Проблема тероризму є глобальною загрозою людству, національній безпеці зокрема і міжнародній безпеці загалом. Сьогодні тероризм вийшов за рамки однієї держави і носить міжнародний характер, що зумовлено особливостями нашої епохи, зокрема інтенсивним розвитком постіндустріального інформаційного суспільства. Сучасний тероризм належить до тих видів злочинного насильства, жертвами якого стають не тільки політики, бізнесмени, інші впливові особи, а й звичайні люди, хто не має жодного стосунку до конфлікту. Часто тероризм супроводжується масовими людськими жертвами.

Останніми роками терористична діяльність дедалі більше пов’язується з національними, релігійними, етнічними конфліктами, сепаратистськими й інколи визвольними рухами та набуває безпрецедентної активності.

Епіцентр терористичної активності протягом останніх двадцяти років зміщувався з країн Американського регіону до Європи, Азії, зокрема на Близький Схід, Африки. Найвища терористична активність останніми роками зосереджена в п’яти державах: Іраку, Нігерії, Афганістані, Пакистані та Сирії.

Україна також опинилася у списку країн з високою загрозою тероризму.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Користуючись інтернетом визначте держави світу, у яких рівень терористичної активності невисокий. Чи є серед них країни - сусіди України?

Де б не відбувалися терористичні акти, їхніми наслідками є людські жертви, ненависть і недовіра між соціальними й національними групами, руйнування духовних, матеріальних, культурних цінностей, створених віками. Тому через терористичні напади постала необхідність створити міжнародну систему боротьби з ними. До міжнародних важелів впливу, що нині використовують у боротьбі з тероризмом, належать деякі міжнародні органи й організації, серед яких ООН, Інтерпол, міжнародні експертні організації, а також, певною мірою, міжнародний кримінальний суд.

Ключове значення в боротьбі з тероризмом має нормативно-правова база. Провідні держави світу - США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та ін. - прийняли низку антитерористичних законів. Відповідно до них у збройних силах цих і багатьох інших країн світу було організовано спеціальні антитерористичні підрозділи особливого призначення.

Паралельно з національними законами було прийнято й основні міжнародні документи, що закликають держави світу в боротьбі з тероризмом діяти за загальними правилами. Так, наголошується на необхідності об’єднувати зусилля в нейтралізації терористичних осередків, заморожуванні фінансування терористичних режимів й організацій задля уведення дипломатичних, економічних та інших санкцій проти тих держав, які підтримують й покривають тероризм, розвивати співробітництво міжнародних служб безпеки тощо. Україна в ООН виступила ініціатором консолідації зусиль країн світу з метою розробити сучасні методи захисту від терористів об’єктів інфраструктури. Насамперед це стосується об’єктів телекомунікації, промисловості, транспорту, нафто- та газодобування.

ГОЛОВНЕ

• Глобальні проблеми - це явища, які охоплюють світ загалом і створюють загрозу для всього людства.

• До глобальних проблем відносять близько двадцяти проблем, різних за походженням і способами вирішення.

• Війна як суспільно-політичне явище пов’язана з докорінною зміною характеру відносин між державами.

• Сучасні війни набувають характеру економічної, психологічної, інформаційної, терористичної, дипломатичної, екологічної боротьби і є гібридними.

• Мир є стан і діяльність суспільства, протилежний стану і діяльності його під час війни.

• Тероризм - це глобальна загроза людству, національній безпеці і міжнародній безпеці загалом.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

 • 1. Які найактуальніші глобальні проблеми сучасності?
 • 2. Чим спричинені сучасні військові конфлікти у світі?
 • 3. Чому на сучасному етапі розвитку суспільства необхідне мирне співіснування держав?
 • 4. Поясніть причини виникнення тероризму.
 • 5. Чому Україну віднесено до країн з високим рівнем тероризму?
 • 6. Підберіть інформацію про сучасні військові конфлікти, користуючись засобами масової інформації.