Географія. Повторне видання. 9 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 46. Інформаційні технології. Комп’ютерне програмування. Аутсорсинг

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

  • Приклади використання електронних пристроїв у вашому житті.
  • Приклади комп’ютерних програм, які ви вивчали на уроках інформатики і як ви їх використовуєте.

Розвиток сучасних інформаційних технологій (IT) пов’язаний з появою і перших інформаційних систем у 1960-х роках XX ст. А створення мережі інтернет викликало бурхливе зростання галузі IT («ай-ті», скорочення словосполучення Information Technology) наприкінці 1990-х років XX ст.

Сьогодні неможливо уявити життя та ефективну діяльність людини без інформаційно-комунікаційних технологій. Вони розвиваються надзвичайно швидкими темпами. Ще 15 років тому мало хто мав звичайний мобільний телефон, а нині практично з кожного сучасного телефона можна зайти в інтернет (що у звичному для нас вигляді з’явився кілька десятиліть тому).

Інформаційні технології - це все, що пов’язане з обробкою, зберіганням і передаванням інформації за допомогою комп’ютерної техніки. Тому IT часто називають комп’ютерними технологіями.

З навчального курсу «Інформатика» ви вже знаєте про інформацію та способи її подання, про інформаційні процеси та системи й комп’ютерне програмування. Сфери використання IT дуже широкі. Їх використовують для доступу до інформації (новини, прогноз погоди та інше), для обробки інформації (програми математичного розрахунку, редактори відео, звуку, зображень), спілкування (соціальні мережі, електронна пошта), навчання (інтерактивні уроки, вебінари, навчальна література), розваг (музика, фільми, ігри, книжки).

Для доступу до цих можливостей ми зазвичай використовуємо комп’ютер, ноутбук, планшет або смартфон. А сучасні дослідницькі центри та лабораторії використовують потужні суперкомп’ютери з великою обчислювальною потужністю. З їх допомогою, наприклад, здійснюють прогнозування погодно-кліматичних умов або моделюють ядерні випробування.

Сутність поняття «аутсорсинг». Аутсорсинг (у перекладі з англ. «використання чужих ресурсів») означає процес передавання підприємством чи компанією частини виробничих або невиробничих процесів іншій компанії, яка є експертом у цій галузі (мал. 117). Іншими словами - сенс аутсорсингу для компанії такий: зосередити всі ресурси на тому виді діяльності, який є основним, і передати інші (підтримуючі або супутні) функції професійному партнерові. Зазвичай передаються процеси, що є не основними для виробництва. І це не одноразова, епізодична підтримка. З компанією-аутсорсером (та, що бере на себе певні процеси) укладається договір на надання певних послуг на певний період часу.

Мал. 117. Види аутсорсингу

Головним чинником виникнення аутсорсингу є небажання витрачати дорогоцінний час на напрямки, що супроводжують основну діяльність: програмне, бухгалтерське та технічне обслуговування. Також аутсорсинг дає змогу скоротити виробничі витрати, тому що послуги аутсорсера коштують переважно дешевше, ніж утримання власного персоналу.

Використання даної технології дає поштовх до інновацій, дає змогу гнучкіше реагувати на зміни ринкової ситуації або споживчих переваг і знайти нових постачальників, що запропонують комплектуючі або послуги вищої якості, і дешевше, ефективніше використовувати переваги спеціалізації виробництва.

ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ

Засновником виробничого аутсорсингу можна вважати відомого американського промисловця Генрі Форда. Він одним з перших зрозумів, що жодна фірма не може бути повністю самодостатньою. Як керівник великої автомобільної компанії він зіткнувся з непомірними витратами, що йдуть на обслуговування всіх напрямків діяльності. Тоді він і звернувся до інших фірм, які взяли на себе частину виробничих завдань. Так, на сьогодні компанія «Форд» самостійно виробляє лише 30 % комплектуючих, інше виробництво передано на аутсорсинг. Іншим прикладом використання аутсорсингу є компанія ІКЕА. Власного виробництва ІКЕА практично не має, натомість вона співпрацює з 2500 постачальниками. Компанія спрямовує всі свої ресурси на організацію роздрібного бізнесу, а решта послуг і бізнес-інфраструктура передано на аутсорсинг.

Аутсорсинг інформаційних технологій (IT-аутсорсинг) пов’язаний із впровадженням IT в усі сфери життєдіяльності людини і передбачає передавання виконання будь-яких IT-процесів зовнішнім компаніям. Це можуть бути процеси проектування, розробки, впровадження, супроводу та розвитку IT-інфраструктури компанії. Таким чином, до аутсорсингу IT-послуг можна віднести найрізноманітнішу діяльність - від розробки програмного забезпечення та ІТ-консалтингу до обслуговування техніки компанії зовнішніми виконавцями.

Завдяки IT-аутсорсингу можна зменшити витрати на створення і утримання власної IT-служби. Вигідною альтернативою в такому випадку є звернення до інших фірм для обслуговування ІТ-інфраструктури. Залежно від масштабів роботи фірми-аутсорсери здійснюють контроль або всієї ІТ-інфраструктури, або її окремих напрямів (вибірковий аутсорсинг IT). Загалом аутсорсинг IT дає підприємствам та організаціям змогу зменшити витрати на обслуговування ІТ-інфраструктури, сконцентруватися на власному бізнесі, знизити навантаження на персонал компанії, збільшити ефективність IT-процесів за рахунок залучення до вирішення IT-задач кваліфікованих фахівців.

Наприклад, американська компанія Kodak, відомий виробник фототехніки, фото- та кінотоварів, а також продукції військового призначення, ще на початку 90-х років XX ст. вирішила, що лідерство у сфері високих технологій не є її стратегічною метою. Вона передала всі IT-напрямки на аутсорсинг компанії IBM, яка в той час прагнула завоювати лідерство в цій галузі. Це є прикладом взаємовигідного ІТ-аутсорсингу.

Отже, загалом аутсорсинг є вигідною операцією для багатьох компаній, які не мають достатньо ресурсів для повного контролю всіх етапів і процесів виробництва.

Країни - лідери на світовому ринку програмування та аутсорсингу. Фахівці Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у 2016 р. представили звіт про розвиток IT і визначили рейтинг країн за цим показником. Розрахунок показника розвиненості інформаційно-комунікаційних технологій ведеться з 2001 року. Він відображає готовність економіки країни до максимально ефективного використання IT. До показника входить чотири складові: наявність умов для розвитку IT, готовність громадян, ділових кіл і державних органів до використання IT, рівень використання IT у громадському, комерційному та державному секторах, а також вплив інформаційних технологій на економіку.

До переліку країн-лідерів з розвитку IT увійшли: Сінгапур, Фінляндія, Швеція, Нідерланди, Норвегія, Швейцарія, США, Велика Британія, Люксембург та Японія. Україна за останні роки займає у цьому рейтингу 70-80 місце.

Основним компонентом в IT-секторі є програмне забезпечення. За останні десятиліття з’явилася велика кількість великих і малих фірм-розробників програмного забезпечення. Найбільшими країнами-виробниками програмного забезпечення є: США (IBM, Microsoft, Oracle, Symantec, Adobe Systems, Electronic Arts Inc.), Німеччина (SAP AG), Індія (Tata Consultancy Services) та Японія (Nintendo). Проте США є не лише головним виробником IT на світовому ринку, а й найбільшим їх споживачем, на частку якого припадає близько третини цього ринку.

За даними Global Logic Ukraine (компанія з розробки програмних продуктів) Україна входить до списку з 10 країн світу в галузі розробки програмного забезпечення. Нині у країні офіційно працює близько 2 тис. IT-компаній, що розробляють програмне забезпечення для різних сегментів ринку.

Для України IT-сфера та IT-аутсорсинг мають особливо важливе значення, адже в сучасних умовах вони, за допомогою стрімкого розвитку, здатні пом’якшити кризові явища в економіці, а також забезпечити належне функціонування інших галузей економіки. Головні переваги IT-сфери полягають у тому, що для збільшення обсягів виробництва не потрібні значні інвестиції в обладнання та будівлі, оскільки головний актив тут - людський ресурс. Також основна перевага нашої країни перед конкурентами полягає у високому рівні технічної освіти та високого професіоналізму програмних інженерів. Основною проблемою українського IT-ринку є жорстка податкова політика та недосконале законодавство, що змушують багато компаній і приватних осіб працювати в тіні.

УКРАЇНСЬКІ БРЕНДИ

Україна знаходиться в топ-55 найпривабливіших країн для аутсорсингу. 13 українських IT-компаній, як наприклад: ЕРАМ, SoftServe, GlobalLogic, Ciklum, Luxoft, NIX Solutions, потрапили до топ-100 світових постачальників послуг з аутсорсингу.

У 2020 р. Україна отримала 5 млрд дол. США за експорт IT-послуг. ІТ-індустрія посідає 3-тє місце за виручкою після металургії та АПК.

ГОЛОВНЕ

• Інформаційні технології - це все, що пов’язане з обробкою, зберіганням і передаванням інформації за допомогою комп’ютерної техніки.

• Аутсорсинг - передача підприємством чи компанією частини виробничих або невиробничих процесів іншій компанії, яка є експертом у цій галузі.

• Виділяють такі основні види аутсорсингу: господарський, виробничий, бухгалтерський та ІТ-аутсорсинг.

• Країни-лідери з розвитку IT: Сінгапур, Фінляндія, Швеція, Нідерланди, Норвегія, Швейцарія, США, Велика Британія, Люксембург та Японія.

• Україна входить до списку з 10 країн світу в області розробки програмного забезпечення.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

  • 1. Що таке інформаційні технології? Яка їх роль у сучасному житті суспільства?
  • 2. Наведіть приклади різних видів аутсорсингу.
  • 3. Чому використання аутсорсингу дозволяє раціональніше використовувати виробничі ресурси?
  • 4. Охарактеризуйте місце України на світовому ринку ІТ-послуг.

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ

тематичний контроль очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності

Фінансові послуги. Комп’ютерне програмуванняПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.