Географія. Повторне видання. 9 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 41. Світова торгівля

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

  • Що називають світовим ринком?
  • Що означає «міжнародний поділ праці»?

Світовий ринок товарів і послуг. Вам уже відомо, що природні умови та ресурси неоднакові в різних куточках земної кулі й часто навіть у межах однієї великої за площею держави. Крім того, окремі території - регіони, країни, райони і навіть населені пункти - відрізняються наявністю трудових ресурсів, їхньою кваліфікацією, рівнем економічного розвитку. Саме тому існує міжнародний поділ праці - спеціалізація окремих країн і територій на виробництві певних товарів й послуг та обмін ними.

ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ

Взаємний обмін товарами і послугами, трудовими ресурсами, інформацією тощо відбувалися між різними країнами впродовж усієї історії людства. Однак початок процесу світової торгівлі більшість дослідників відносять до епохи Великих географічних відкриттів і починають відлік від 1492 р. (дата відкриття іспанським мореплавцем Христофором Колумбом «Нового Світу» - Америки). Саме придбання європейськими державами нових колоній і спричинило поширення торгівлі практично по всій планеті, зокрема й між найвіддаленішими територіями.

Що більше різноманітних і сприятливих умов для розвитку галузей мають країни, то більше можливостей щодо їхньої участі в міжнародному поділі праці. Але за будь-яких умов практично кожна незалежна країна має торговельні відносини з багатьма іншими державами. Так виникає світовий ринок товарів і послуг - зовнішня торгівля всіх країн у сукупності, що ґрунтується на основі міжнародного поділу праці. Обсяги торгівлі товарами у світовій торгівлі значно більші, ніж обсяги торгівлі послугами.

Особливістю сучасної світової торгівлі є зростання частки готових промислових виробів і особливо наукомістких товарів (зокрема, електричних машин, включаючи комп’ютери, наукових приладів та інструментів тощо) за одночасного зниження частки сировини, палива і продовольства. Відбулися зміни і в торгівлі послугами, де значно зросла частка послуг науково-технічного, інформаційного, консультативного, фінансового характеру. Особливе місце посідає торгівля результатами інтелектуальної власності: патентами, ноу-хау, ліцензіями.

Іншою важливою особливістю сучасності є зміна географічної структури міжнародної торгівлі. До 90-х рр. XX ст. більшість міжнародної торгівлі припадала на економічно розвинені країни. Натомість нині за збереження значення С ША, Німеччини, Японії та інших провідних країн помітне посилення ролі країн, що розвиваються (передусім Китаю), які дедалі активніше торгують і між собою.

Світову торгівлю характеризують три основні показники: зовнішньо-торговельний обіг, товарна структура і географічна структура.

Зовнішньоторговельний обіг - це сума експорту та імпорту. Він постійно зростає. У 2019 р. світовий зовнішньоторговельний обіг становив 46,83 трлн дол. США. Країни, які вирізняються товарообігом - передусім США, Китай, а також Німеччина (табл. 17). При цьому США є найбільшим у світі експортером послуг, а Китай - немає рівних щодо експорту товарів (див. Додаток 29 за QR-кодом).

Таблиця 17

Країни з найбільшим товарообігом зовнішньої торгівлі, 2019 р.

Країна

Зовнішньоторговельний обіг, трлн дол. США

Експорт, трлн дол. США

Імпорт, трлн дол. США

товари

послуги

товари

послуги

США

5,7

1,7

0,9

2,5

0,6

Китай

5,1

2,4

0,2

2,0

0,5

Німеччина

3,4

1,5

0,3

1,2

0,4

Світ

46,8

17,7

5,9

17,6

5,6

Останніми роками на ринку товарів і послуг спостерігається різке падіння обсягів світової торгівлі. Це було зумовлено поширенням вірусу COVID-19 та, як наслідок, жорсткими заходами, запровадженими урядами країн світу - закриттям кордонів, обмеженням пасажирських і вантажних перевезень, а також експорту медичних та продовольчих товарів тощо. Загалом у 2020 р. обсяг світової торгівлі за попередніми оцінками зменшився на 8-9 %, на 6 % знизилася торгівля товарами і на 16,5 % - торгівля послугами. Особливо постраждала торгівля туристичними послугами, а також послугами вантажних перевезень та судноплавства. Падіння обсягів світової торгівлі відбулося повсюдно, але найбільше воно торкнулося розвинених країн, особливо стосовно експорту.

Ще однією особливістю сучасного світового ринку товарів і послуг є зосередження світового товарообігу в певних регіонах, між країнами, що належать до тих чи інших торговельних об’єднань, союзів.

Головні регіони світової торгівлі. Вони виникли передусім завдяки міжнародним організаціям. Такі організації або союзи можуть бути глобальними, охоплюючи країни з різних куточків світу, як-от Світова організація торгівлі. Вони також можуть поширювати свою діяльність на певний регіон світу, тобто бути регіональними, наприклад Північноамериканська зона вільної торгівлі. Союзи також бувають економічним і політичними, приміром Європейський Союз.

Світова організація торгівлі (СОТ) - це провідна міжнародна економічна організація, заснована 1995 р. (мал. 110). Членами СОТ є 164 країни, на які припадає майже весь світовий торговельний обіг товарів і послуг. Саме СОТ встановлює правила міжнародної торгівлі та вирішення спірних питань. Її головне завдання - забезпечувати, щоб торговельні обміни відбувалися легко, передбачувано і вільно, наскільки можливо. У 2008 р. Україна стала 152-м офіційним членом СОТ.

Мал. 110. Штаб-квартира Світової організації торгівлі в Женеві

Європейський Союз (ЄС). Цей економічний і політичний союз 27 держав створено у 1993 р. Більшість членів ЄС розташовані в Європі. Тому співробітництво із цією організацією є надзвичайно важливим для України, оскільки саме члени ЄС визначають напрямок економічного прогресу і політичну стабільність в Європейському регіоні. Європейський Союз є повноправним членом Світової організації торгівлі.

Тридцятого грудня 2005 р. набуло чинності рішення ЄС надати Україні статус країни з ринковою економікою. Україна не є членом ЄС, але у 2014 р. було підписано спочатку політичну, а потім економічну частини Угоди про асоціацію України з ЄС. Цей документ дає змогу перейти від партнерства і співробітництва до бажаної економічної інтеграції. 1 січня 2016 р. набула чинності Угода про зону вільної торгівлі України з ЄС. Як наслідок, на сьогодні ЄС є одним з найголовніших зовнішньоторговельних партнерів України.

Угода про асоціацію офіційно набула чинності 1 вересня 2017 р. 21 лютого 2019 р. прагнення України на набуття членства в Європейському Союзі було закріплено в Конституції України. Україна готується офіційно подати заявку на членство в ЄС у 2024 р., щоб приєднатися до Європейського Союзу в 2030-х роках.

Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА - від англ. North American Free Trade Agreement, NAFTA). Діє з 1994 p. Основна мета цієї організації - створення сприятливих умов торгівлі та розширення товарообігу між США, Канадою та Мексикою. З моменту створення організації торгівля товарами між Канадою і США зросла більш ніж удвічі, тоді як торгівля між Мексикою та США зросла більш ніж учетверо. Нині НАФТА, що діє подібно до ЄС, є найбільшою у світі регіональною зоною вільної торгівлі, проте, на відміну від ЄС, не має спеціально створених міждержавних керівних органів.

Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН - від англ. Association of Southeast Asian Nations, ASEAN). Це політична та економічна міжнародна організація, що об’єднує 10 країн Південно-Східної Азії, створена в 1967 р. Метою асоціації було проголошено прискорення економічного розвитку та розширення взаємовигідної торгівлі між країнами-членами, а також надання їм змоги мирного вирішення спірних питань.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

За даними інтернету визначте країни-члени СОТ, ЄС, НАФТА та АСЕАН.

ГОЛОВНЕ

• Світовий ринок товарів і послуг - зовнішня торгівля всіх країн у сукупності.

• В основі зовнішньої торгівлі - міжнародний поділ праці - спеціалізація держав на виробництві певних товарів і послуг та обмін ними.

• Особливістю сучасної світової торгівлі є зміни її основних показників: зовнішньоторговельного обігу, товарної і географічної структури.

• Сучасна міжнародна торгівля найактивніше відбувається в певних регіонах.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

  • 1. Які є основні показники зовнішньої торгівлі?
  • 2. Визначте країни з найбільшим товарообігом зовнішньої торгівлі.
  • 3. Схарактеризуйте основні особливості сучасного світового ринку товарів і послуг.
  • 4. Поясніть, де і коли виникли головні регіони світової торгівлі.
  • 5. Доведіть необхідність зовнішньої торгівлі.

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ

тематичний контроль очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності

Торгівля