Географія. Повторне видання. 9 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 3. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу

ВАМ ЦЕ ПОТРІБНО, ЩОБ:

 • зрозуміти значення та особливості технологій хімічного виробництва;
 • розрізняти чинники розміщення основних виробництв хімічних речовин і хімічної продукції, фармацевтичної продукції, гумових і пластмасових виробів;
 • ознайомитися з видами хімічного виробництва в Україні і світі;
 • навчитися характеризувати розміщення хімічного виробництва і виробництва деревини та паперу в Україні і світі.

§ 27. Значення та особливості технологій хімічного виробництва

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

 • Назвіть продукцію хімічної промисловості, що трапляється вам у повсякденному житті.
 • Спираючись на знання з хімії, перелічіть умови, потрібні для виробництва хімічної продукції.

Значення хімічного виробництва. Про хімічну промисловість кажуть, що вона виробляє продукцію з нічого, підбираючи будь-які відходи. Хімічне виробництво «працює» на інші сфери економіки, забезпечуючи їх фарбою, синтетичними барвниками, синтетичними смолами і пластмасою, нитками, мінеральними добривами тощо. Нафтопереробна промисловість, теплова енергетика, целюлозно-паперова промисловість, чорна та кольорова металургія, виробництво будівельних матеріалів, зокрема цементу, цегли, а також багато виробництв харчової промисловості розвиваються на використанні хімічних процесів зміни структур вихідної речовини. При цьому вони мають потребу в продукції самої хімічної промисловості, стимулюючи її прискорений розвиток.

ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ

Хімічна промисловість стала розвиватися самостійно з початком промислової революції. Перші заводи з виробництва сірчаної кислоти побудовано ще 1736 р. у Великій Британії. Для забезпечення потреб текстильної і скляної промисловості в 1793 р. виникло виробництво соди у Франції, а пізніше у Великій Британії і Німеччині. З інтенсивним розвитком сільського господарства в середині XIX ст. з’явилися заводи з виробництва штучних добрив у Великій Британії (1842 р.) і Німеччині (1867 р.), а в 1876 р. створено перше у світовій історії виробництво прального порошку. Виробником стала німецька фабрика Неnkel&Сіе.

Хімічна промисловість виробляє такі матеріали й речовини, яких немає у природі, і цим замінює дефіцитні природні ресурси. Усе це характеризує хімічну промисловість як дуже прогресивну.

Разом з машинобудуванням хімічна промисловість є базовою складовою світової та української промисловості й значною мірою визначає науково-технічний прогрес в усіх сферах господарства.

Структура хімічної промисловості складна і включає майже двісті взаємопов’язаних виробництв із широким асортиментом продукції. Щонайменше хімічну промисловість можна поділити на неорганічну хімію (виробництво кислот, соди) і виробництво продуктів органічної хімії, для якого вихідною сировиною є органічні складники (табл. 5). Важливими хімічними виробництвами вважають виробництво полімерних матеріалів і виробів, а також виробництво синтетичних барвників, лаків і фарб, фармацевтичної продукції, виробів побутової хімії, шин та ін.

Таблиця 5

Виробництва і продукція хімічної промисловості

Хімічні виробництва

Продукція

Неорганічна хімія

Аміак, сірчана кислота, сода

Органічна хімія

Карбамід, фенол

Нафтохімія

Бензол, етилен, стирол

Виробництво полімерів

Поліетилен, поліестер

Виробництво еластомерів

Гумові вироби, поліуретан

Виробництво вибухових матеріалів

Нітрогліцерин, нітроцелюлоза

Агрохімія

Добрива, пестициди

Фармацевтичне виробництво

Лікарські препарати

Парфумерно-косметичне виробництво

Ванілін, камфора, кумарин

Хімія тонкого органічного синтезу

Лаки, фарби, емалі, мастики, барвники, фотохімічні товари

Виробництво продукції побутової хімії

Мийні засоби, мило, засоби для чищення та полірування

Структура хімічної промисловості із часом змінюється внаслідок зміни сировинної бази, підвищення частки прогресивних технологій виробництва.

Особливості хімічної промисловості. Хімічне виробництво використовує різноманітну сировинну базу. Це насамперед корисні копалини - апатити, сірка, фосфорити, калійна та кухонна сіль, вапняк, гіпс, які є основою гірничохімічної промисловості. Крім мінеральної сировини, у хімічному виробництві використовується величезна кількість органічного палива - нафти, газу, вугілля, а також деревини. Отже, важливими постачальниками сировини є нафто-, коксо-, газо- і лісохімія.

У процесі хімічної переробки різних видів сировинних ресурсів, хімічна промисловість використовує значну кількість повітря і води. Прогресивні технології хімічного виробництва дають змогу комплексно переробляти продукти органічного синтезу, утилізувати відходи металургійного виробництва, легкої і харчової промисловості.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Користуючись офіційним сайтом Державної служби статистики, назвіть види хімічних виробництв, що розвивалися в Україні в поточному році.

Важливою особливістю хімічної промисловості є безперервність технологічних процесів, кінцева продукція яких може теж бути сировиною для інших хімічних виробництв.

Специфічними є й чинники розміщення основних виробництв хімічної промисловості, серед яких дуже висока їх енергоємність (мал. 75). Залежність від енергоресурсів пов’язана зі структурною перебудовою речовини у процесі хімічного виробництва, наприклад одержання полімерних матеріалів. Виробництво хімічної продукції залежить також від водних ресурсів і є надзвичайно водомістке. При цьому використовуються значні обсяги сировини і багатьох видів готової продукції. Потреба у трудових ресурсах у хімічному виробництві незначна, проте їх кваліфікаційні навички і професійні компетентності дуже високі.

Мал. 75. Чинники розміщення хімічних виробництв

Хімічне виробництво зумовлює багато екологічних проблем, які потребують значних і часто додаткових фінансових ресурсів для їх успішного вирішення. Тому хімічна промисловість уважається однією з найбільш капіталомістких сфер економіки. Капіталомісткість підвищується і завдяки значній автоматизації хімічного виробництва та наукоємних технологій.

ГОЛОВНЕ

• Хімічна промисловість є базовою складовою світової та української промисловості.

• Хімічні виробництва використовують різноманітну сировинну базу і відходи від інших виробництв.

• Структура хімічної промисловості - це складний комплекс виробництв із широким асортиментом продукції.

• Основними чинниками розміщення виробництв хімічної промисловості є сировинний, паливно-енергетичний, споживчий.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

 • 1. Яке значення має хімічне виробництво для повсякденного життя людини?
 • 2. Чим відрізняється структура хімічної промисловості?
 • 3. Які корисні копалини потрібні для виробництва продукції хімічної промисловості?
 • 4. Чому хімічні виробництва капіталомісткі?
 • 5. З’ясуйте у членів своєї родини, чи існують у вашому населеному пункті чи області підприємства хімічної промисловості. Якою продукцією хімічних виробництв користується ваша родина?


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.