Географія. Повторне видання. 9 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 23. Електроенергетика світу

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

  • Які природні ресурси використовує людство для одержання електроенергії?
  • Чим вирізняються відновлювані джерела електроенергії від інших?

• Сучасний стан електроенергетики світу. Останнім часом у світовій електроенергетиці відбулися помітні зміни. Глобальне виробництво електроенергії, яке щорічно зростало майже на 3 % упродовж 2000-2018 рр., суттєво сповільнилось у 2019 р. (+ 1 %). Це було зумовлено падінням попиту на електроенергію через уповільнення зростання світової економіки в умовах пандемії COVID-19 та відносно більш м’якими погодними умовами.

У структурі світового виробництва електроенергії провідна роль продовжує належати ТЕС. Однак частка їх у світовому обсязі виробленої електроенергії помітно знизилася - з більш як 80 % у 2015 р. до майже 63 % в 2019 р. Тенденція зниження ролі передусім вугілля у виробництві електроенергії на ТЕС супроводжується одночасно підвищенням значення відновлювальних джерел електроенергії. Понад 15,5 % електроенергії у світі виробляють ГЕС. Ще більш як 10 % виробляють електростанції, які використовують нетрадиційні ресурси - передусім сонце і вітер тощо. Близько 10 % виробленої електроенергії забезпечують АЕС. На інші джерела електроенергії (біопаливо, відходи) припадає близько 1 % (табл. 4).

Таблиця 4

Структура виробництва електроенергії на електростанціях різних типів, 2020 р.

Країна

Частка виробленої електроенергії, %

ТЕС

АЕС

ГЕС

СЕС, ВЕС та ін.

1

Китай

68

5

18

9

2

США

60

20

7

13

3

Індія

61

2

12

25

4

Росія

52

20

19

9

5

Японія

87

3

4

6

У 2020 р. 27 країн Євросоюзу вперше отримали більше електроенергії з відновлюваних джерел, ніж з корисних копалин. Частка вугілля, газу і нафти знизилася до 37 %, тоді як вітер, сонце, гідроенергія і біомаса забезпечили 38 % сумарної генерації в ЄС, збільшивши обсяги виробництва на 10 %.

Прагнення до глобальної електрифікації в довгостроковій перспективі продовжує зберігатися, оскільки упродовж наступних 30 років значення електроенергії в кінцевому споживанні енергії істотно зростатиме. Це пов’язано, в першу чергу, з очікуваним зростанням попиту на електроенергію як з боку населення, так і економіки загалом. Крім того, висока транспортабельність електроенергії на значні відстані за допомогою ліній електропередач суттєво змінили територіальне розташування промислових підприємств, об’єктів сільського господарства. Вони стали менш залежними від місць первинних джерел енергії і змогли наблизитися до споживачів продукції.

Нині 90 % населення планети має доступ до електроенергії. Найбільше електрифікація охоплює міські райони - 95 % їхнього населення електрифіковані, найменше - сільські райони, де цей показник знижується до 84 %. А серед регіонів з найменшою часткою населення (лише 46 %), що має доступ до електроенергії, вирізняється Африка на південь від Сахари. Тут понад 0,5 млрд жителів, передусім Нігерії, Демократичної Республіки Конго та Ефіопії, позбавлені можливості користуватися благами, які надає електроенергія.

Незважаючи на майже повсюдне використання електричної енергії, її виробництво поширене нерівномірно, а частка різних видів електростанцій помітно відрізняється за регіонами та країнами.

У 2019 р. лідером серед регіонів був Азіатсько-Тихоокеанський регіон - 47 % електроенергії від виробленої у всьому світі впродовж року. Понад 20 % було вироблено в Північній Америці і близько 15 % забезпечила Європа (без країн СНД).

Найбільші країни-виробники електроенергії. Перші три місця серед країн світу у 2020 р. посідали Китай, США та Індія (мал. 66). Більша частина електроенергії у найбільших виробників електроенергії виробляється на ТЕС. Однак через погіршення навколишнього середовища, зокрема забруднення повітря, чимало країн прагне нарощувати виробництво електроенергії і за рахунок більш екологічно чистих, відновлюваних, джерел.

Мал. 66. Країни - лідери з виробництва електроенергії у 2020 р. (трлн кВт/год)

Так, наприклад, у Китаї частка ТЕС у виробленні електрики послідовно знижується. Велика увага в цій країні приділяється ГЕС. Не випадково, на початку поточного століття в Китаї було завершено спорудження найпотужнішої у світі ГЕС - Сан-Ся (Три ущелини) і однієї з найбільших за виробництвом електроенергії станцій такого типу. Нині в Китаї, який посідає провідне місце у світі з виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії, найшвидше розвивається виробництво електроенергії на СЕС і ВЕС.

У США ТЕС, що працюють на вугіллі, поступово знижують свою частку виробленої електроенергії, поступаючись газовим ТЕС. Зростає в країні і роль СЕС та ВЕС у виробленні електроенергії. У 2019 р. вітер став наймасовішим джерелом відновлюваної енергії в США, обігнавши при цьому гідроенергетику.

СВІТОВІ ЛІДЕРИ

Найбільшою ТЕС у світі є Тогто, що на півночі Китаю. Потужність цієї станції становить 6720 МВт і щорічно виробляє 33,317 млрд КВт/год електричної енергії. ТЕС Тогто займає площу понад 2,5 км2. Вугілля, що потрібно станції як паливо, надходить з вугільного басейну за 50 км, а вода на станцію надходить за 12 км з р. Хуанхе.

Індія також має на меті зменшити свою залежність від викопного палива і виробляючи значну кількість електроенергії з гідроенергетики, покладає великі надії ще й на сонячну енергію. В Японії в перспективі передбачається збільшення виробництва електроенергії на АЕС. Крім того, у цій країні швидко росте значення відновлюваної джерел електроенергії, особливо сонячної.

Гідроелектроенергетика Бразилії постачає понад 71 % від загального обсягу виробленої в країні електроенергії. Останнім часом швидкими темпами тут розвивається електрогенерація на базі вітрової та сонячної енергії (близько 11 %).

Світова тенденція щодо виробництва «екологічно чистої» електроенергії добре простежується і у Франції, що вважається одним з найбільших у світі експортерів «екологічно чистої» електроенергії. Адже частка електроенергії, виробленої на ТЕС Франції помітно менша у порівнянні з іншими провідними країнами - виробниками електроенергії. Франція, зокрема, має найбільшу у світі частку електроенергії, що вироблена на АЕС. У 2020 р. відновлювані джерела енергії більш ніж на чверть забезпечили потреби Франції в електриці.

Німеччина давно інтенсивно розвиває альтернативну електроенергетику. Однак, на відміну від Франції, у Німеччині віддається перевага ВЕС, які, на думку німецького уряду, є більш небезпечними в порівнянні з АЕС. У 2020 р. в Німеччині відновлювана енергетика вперше забезпечила до половини споживання електрики у країні.

Найбільші країни-споживачі електроенергії. Населення планети неухильно зростає, у зв’язку із чим буде підвищуватися й споживання електроенергії у світі. Адже саме побутове споживання електроенергії є найбільшим, і лише потім йде промислове виробництво. Указані фактори визначають і світових лідерів щодо споживання електроенергії. Найбільше споживають такі країни: Китай, США та Індія (мал. 67). При цьому Китай має найбільшу чисельність населення і одну з найбільших економік світу. Саме тому він впевнено випереджає інші країни світу. США, які посідають друге місце за обсягами спожитої електроенергії, так само вирізняються серед інших країн як чисельністю населення (3-тє місце), так і рівнем розвитку економіки (1-ше місце). Далі, з великим відривом, третє місце обіймає Індія, що за чисельністю населення поступається тільки Китаю, а також до країн з найбільшою економікою.

Мал. 67. Найбільші країни - споживачі електроенергії, 2020, трлн кВт/год

За прогнозами, до 2040 р. споживання електроенергії у світі зросте більш як на 30 %. Значне зростання споживання буде зафіксовано у більшості регіонів світу - у країнах Близького Сходу, Латинської Америки і Африки. Особливо різке зростання темпів споживання електрики буде спостерігатися в країнах Азії (включно з Китаєм та Індією). Натомість Європа скоротить загальне споживання енергії на 9 %. Передбачається, що це буде зумовлено модернізацією галузі, яка ґрунтуватиметься на новітніх технологіях.

ГОЛОВНЕ

• Виробництво електроенергії у світі загалом зростає, що зумовлено зростанням чисельності населення і розвитком економіки.

• У структурі світового виробництва електроенергії провідна роль нині належить ТЕС.

• Найбільші виробники та споживачі електроенергії - Китай, США, Індія, що вирізняються чисельністю населення та рівнем розвитку економіки.

• Дедалі більше країн прагнуть виробляти «екологічно чисту» електроенергію.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

  • 1. Назвіть країни - лідери щодо виробництва та споживання електроенергії.
  • 2. Поясніть структуру світового виробництва електроенергії.
  • 3. Схарактеризуйте сучасні тенденції щодо виробництва електроенергії.
  • 4. Визначте перспективи споживання електроенергії у світі.
  • 5. Порівняйте структуру виробництва електроенергії в Україні та провідних державах світу. Зробіть висновки.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.2

Побудова та аналіз діаграм виробництва електроенергії на електростанціях різних типів в Україні, країнах Європи та світу.

Рекомендовані завдання і хід роботи, дивіться за QR-кодом.

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ

тематичний контроль очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності

Виробництво та постачання електроенергії