Географія. Повторне видання. 9 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 22. Електроенергетика України

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

  • Де в Україні розташовані центри видобутку вугілля?
  • З якою метою споруджують ГАЕС?

Сучасний стан електроенергетики України. Електроенергетика - базова галузь економіка України і одна з найстаріших в країні. Вона представлена АЕС, ТЕС, ГЕС, а також електростанціями на відновлювальних джерелах енергії. Усі вони об’єднані лініями електропередачі і разом утворюють Об’єднану енергосистему (ОЕС) України, яка здійснює централізоване електрозабезпечення споживачів країни. ОЕС України не лише забезпечує енергопостачання власних споживачів, але й взаємодіє з енергосистемами сусідніх країн, здійснюючи експорт та імпорт електроенергії. ОЕС України має електричні зв’язки з енергосистемами держав-членів Європейського Союзу (Угорщини, Словаччини, Польщі та Румунії), а також системами з країнами колишніх членів СНД (зокрема, і з Молдовою, Білоруссю).

ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ

Ще в 1878 р. в Києві встановлено першу електричну машину, а в 1890 р. здійснено запуск перших електростанцій в Україні (Київ, Костянтинівка, сучасний Дніпро, Львів). На межі 1920-1930-х рр. споруджено першу повітряну лінію, створено перші диспетчерські центри та перші енергетичні системи. У 1964 р. сформовано об’єднану енергетичну систему України. У 2011 р. розпочато інтенсивний розвиток альтернативної енергетики.

В Об’єднану енергосистему України входять ТЕС, АЕС, ГЕС, ГАЕС, а також ТЕЦ, ВЕС і СЕС. Донедавна провідна роль у виробництві електроенергії в Україні належала ТЕС. Проте тимчасова окупація АР Крим і частини територій у Донецькій та Луганській областях призвела до руйнування енергогенеруючих об’єктів, об’єктів електричних мереж, вугільної галузі, транспортної та соціальної інфраструктури тощо. Усе це обумовило необхідність оптимізації паливно-енергетичного балансу України.

У 2020 р. більш ніж половина виробленої електроенергії в Україні припадала на АЕС. Понад 35 % електроенергії забезпечували ТЕС. Близько 5 % від загального обсягу електроенергії виробляли ГЕС. Щодо СЕС та ВЕС, то їхня частка у виробництві електроенергії зросла і сягнула більш ніж 7 % (мал. 64).

Мал. 64. Структура виробництва електроенергії в Україні за типами електростанцій у 2020 році, %

Останніми роками виробництво електроенергії в Україні зменшується. Однією з головних причин є скорочення попиту на електроенергію серед населення та бюджетних установ через підвищення тарифів, а також у секторі промисловості через пандемію COVID-19.

УКРАЇНСЬКІ БРЕНДИ

Більша частка електроенергії в Україні виробляється державними підприємствами. «Укренерго» - державна компанія, що відповідає за управління ОЕС України та здійснення передачі електроенергії магістральними мережами від генеруючих установок до компаній з розподілу. Наразі вона об’єднує вісім регіональних електроенергетичних систем на території України, керує роботою високовольтного обладнання та понад 21 300 км магістральних і міждержавних високовольтних ліній електропередач.

Теплоелектроенергетика - галузь енергетики, що виробляє електроенергію за допомогою теплових електростанцій. Оскільки паливом для ТЕС є здебільшого вугілля, то великі теплові електростанції побудовані неподалік вугільних басейнів. Серед таких одна з найпотужніших в Україні - Вуглегірська в м. Світлодарськ - є основним виробником електроенергії на території Донецької області. До найпотужніших належить і Запорізька ТЕС в м. Енергодар, яка забезпечує електроенергією південні області України. Так само, ближче до сировини, розташовані й досить потужні Придніпровська ТЕС (м. Дніпро) та Криворізька ТЕС, що у м. Зеленодольськ Дніпропетровської області, а також Слов’янська в м. Миколаївка Донецької області.

Є теплові станції і на заході країни, де своєю потужністю вирізняється Бурштинська ТЕС, що біля м. Бурштин Івано-Франківської області. Споруджено ТЕС і поблизу великих міст, як-от Зміївська поблизу Харкова (с. Слобожанське), що є найбільшим енергогенеруючим об’єктом Слобожанщини. У свою чергу, Трипільська ТЕС, що неподалік від Києва (м. Українка), є найбільшим джерелом електроенергії на території Київської області. У Вінницькій області (м. Ладижин) споруджено Ладижинську ТЕС, що також належить до найбільших теплових станцій країни.

ТЕЦ зазвичай орієнтуються на великі міста, тому найбільші з них побудовані в Києві, Одесі, Харкові, Миколаєві, Херсоні.

Атомна електроенергетика. Завдання цієї галузі - виробляти електроенергію за допомогою ядерної енергії. Це здійснюють на атомних електростанціях. Україна багата на ядерне паливо, зокрема, на уранові руди.

Україна розглядає атомну енергетику як одне з найбільш економічно ефективних джерел енергії. Прогнозується, що до 2035 р. частка атомної генерації в загальному обсязі виробництва електроенергії зростатиме.

В Україні нині діє 4 атомні електростанції. За потужністю ядерно-енергетичного потенціалу наша країна входить до першої десятки ядерних держав світу. Найпотужніша не тільки в Україні, а й у Європі атомна електростанція - Запорізька АЕС (у м. Енергодар Запорізької області). Вона виробляє п’яту частину річного виробництва електроенергії у країні і майже половину від частки українських АЕС.

Наступна за потужністю - Южно-Українська АЕС (неподалік від м. Южноукраїнськ Миколаївської області), яка щороку забезпечує близько 10 % загального виробництва електроенергії в країні. Найстаріша в Україні - Рівненська АЕС, що працює з 1980 р. Вона розташована біля м. Вараш Рівненської області. Наймолодша і найменш потужна в Україні - Хмельницька АЕС, що в м. Нетішин Хмельницької області. Майданчик саме цієї станції залишається найбільш перспективним для розширення об’єктів української атомної енергетики.

В Україні працювала ще одна сумнозвісна АЕС - Чорнобильська. Однак після найбільшої техногенної катастрофи, що сталася на станції 1986 р., її було закрито (у 2000 р.) через небезпеку подальшої експлуатації.

Гідроелектроенергетика. Потенціал гідроенергоресурсів України використовується не повністю. В Україні частка використання економічно ефективного гідроенергетичного потенціалу становить понад 60 %. Натомість, більшість розвинутих країн досягла високого рівня його освоєння, наприклад, Італія, Франція та Швейцарія - 95-98 %, США - 82 % .

Програмою розвитку гідроенергетики на період до 2026 р. передбачається підвищення рівня використання в енергетиці гідроенергетичних ресурсів (до 15,5 % загальної потужності енергосистеми), що дасть змогу зменшити паливну складову і залежність країни від імпорту органічного палива.

Більшість ГЕС споруджено на Дніпрі - Київська, Канівська, Кременчуцька, Середньодніпровська, Дніпровська (найпотужніша) та Каховська ГЕС. Саме на ГЕС Дніпровського каскаду зосереджені основні гідроенергетичні потужності країни.

Гідроенергетичні ресурси України обмежені, тому їх використовують здебільшого для покриття пікових навантажень діючої енергосистеми. Для цього на річках споруджують також ГАЕС. Одна з найбільших у світі гідроакумулюючих станцій - Дністровська, яка здатна економити щороку 125 млн м3 газу та 1,1 млн т вугілля, що знадобилися б для вироблення аналогічної кількості електроенергії на ТЕС. До найбільших належить також Київська ГАЕС, що разом з Київською ГЕС утворюють першу сходинку Дніпровського каскаду. Ташлицька ГАЕС, що на р. Південний Буг, призначена для покриття пікових навантажень у південно-західній частині об’єднаної енергосистеми України, а також для забезпечення надійного режиму роботи Южно-Української АЕС.

В Україні ГЕС розташовані переважно на рівнинних річках і водосховищах. При споруджені ГЕС затоплюють великі площі суходолу. На значній частині площі водойм, що утворюється - мілководді, у літній час за рахунок сонячної радіації активно розвивається водяна рослинність, відбувається так зване «цвітіння» води. Греблі перешкоджають міграції риб, а багатокаскадні ГЕС уже зараз перетворили річки на низку озер, де виникають болота. У цих річках гине риба, а навколо них змінюється мікроклімат, ще більше руйнуючи природні екосистеми.

Відновлювані джерела електроенергії. Нині відновлювані джерела посідають скромне місце в електроенергетиці України. Проте Енергетична стратегія України на період до 2035 року передбачає стале розширення використання всіх видів відновлюваної енергетики, яка стане одним з інструментів гарантування енергетичної безпеки держави. До 2035 р. прогнозується зростання частки відновлюваної енергетики до рівня не менше ніж 25 % (включаючи всі гідрогенеруючі потужності та термальну енергію).

Найперспективнішою є сонячна енергія, яка стрімко розвивається. Наша держава входить в десятку країн Європи за темпами розвитку сонячної енергетики. Нині у країні працює 15 665 (875 промислові та 14 790 СЕС домогосподарств) об’єктів відновлюваної електроенергетики (мал. 65).

Найперспективнішими регіонами країни для розвитку сонячної енергетики є Кримський півострів та степова зона України. Саме тому значні за потужністю СЕС уже працюють та продовжують будуватися передусім у південних областях країни.

Мал. 65. Найпотужніші сонячні електростанції України, 2020 р.

У 2019 р. у Дніпропетровській області запущено в роботу Покровську сонячну електростанцію, яка є другою за потужністю СЕС в Європі. За прогнозами, Покровська СЕС буде щорічно виробляти «зеленої» електроенергії, якої достатньо для забезпечення 200 тис. приватних будинків або квартир. Завдяки роботі станції викиди СО2 в атмосферу будуть скорочені на 420 тис. т на рік, що можна порівняти з викидами понад 200 тис. автомобілів. Загалом в Україні останніми роками розпочало діяти кілька десятків СЕС різної потужності.

Активно розвивається в Україні й так звана мала вітроенергетика, яка цілеспрямована переважно на допоміжне електропостачання побутових споживачів та невеликих господарських об’єктів. Нині У країна є одним із лідерів у Європі за будівництвом вітроелектростанцій. Найсприятливішими регіонами для спорудження ВЕС є гірські області та узбережжя морів, а також Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська і Київська області.

Найсучасніша та найпотужніша ВЕС України - Ботієвська - розташована на території Запорізької області поблизу села Приморський Посад. Ботієвська ВЕС належить до найбільших вітроелектростанцій Європи. За 20 років роботи цієї ВЕС країна зекономить 34,8 т вугілля. Якщо зібрати його в одну купу, то вийде гора розміром з Говерлу.

Улітку 2020 р. в м. Дніпро розпочала свою роботу найбільша в Україні теплова електростанція на біомасі (лушпиння соняшнику) - ЕС «Аякс-Дніпро». За технічними та екологічними показниками ця ТЕС може конкурувати з міжнародними аналогами.

ГОЛОВНЕ

• Електроенергетика - це базова галузь економіки України і одна з найстаріших у країні.

• Понад половин виробництва електроенергії в Україні припадає на АЕС.

• Значна частка електроенергії в Україні виробляється на ТЕС.

• У перспективі зростатиме частка електроенергії, що вироблятиметься за допомогою відновлюваних джерел енергії.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

  • 1. Де і чому збудовано найбільші ТЕС України?
  • 2. Поясніть роль АЕС у виробництві електроенергетики в Україні.
  • 3. Обґрунтуйте потребу в змінах в електроенергетиці України, що відбуватимуться в перспективі.
  • 4. За Додатком 22 (див. QR-код) визначте області - лідери з виробництва електроенергії в Україні.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5.1

Позначення на контурній карті України найбільших електростанцій та пояснення чинників їх розміщення.

Рекомендовані завдання і хід роботи, дивіться за QR-кодом.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.