Географія. Повторне видання. 9 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 20. Видобування інших видів природної сировини

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

  • Що називають нерудними корисними копалинами?
  • На які нерудні корисні копалини багата Україна?
  • Нерудні корисні копалини є дуже різноманітні й розповсюджені повсюдно як на платформах, так і в областях складчастості.

Видобування нерудної сировини. Серед різноманітних видів нерудної сировини найвідомішою є кам’яна сіль (галіт). Це осадова гірська порода, яка використовується в харчовій та хімічній промисловості. Вона є основним джерелом повареної (кухонної) солі, а також як сировина для виробництва хлору, соляної кислоти тощо.

Світові континентальні ресурси солі великі, а вміст солі в океані практично невичерпний. Майже кожна країна має свої власні запаси галіту. Однак за обсягами видобутку лідером є Китай (мал. 52, Додаток 13 за QR-кодом). В Україні найбільшим родовищем з видобутку кам’яної солі є Артемівське в Донецькій області.

Мал. 52. Лідери з видобутку кам’яної солі (млн т)

Добре відомі, як сировина, й калійні солі - основа для виробництва мінеральних добрив. Калійні родовища й басейни виявлено в межах усіх континентів, за винятком Антарктиди. Світові запаси калію перевищують 8 млрд т. Найбагатша на калійні солі країна - Канада є водночас і найбільшим виробником цієї сировини (мал. 53, Додаток 14 за QR-кодом).

Мал. 53. Лідери з видобутку калійних солей (млн т)

ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ

Найбільш імовірно, що перше знайомство людини із сіллю відбулося на узбережжі теплих морів або лиманів, де на мілководді морська вода інтенсивно випарювалася під дією високих температур і вітру, а в осаді накопичувалась сіль. Технологія виробництва солі полягала в тому, що соляну ропу витягали кінським приводом із шахт, що звалися «криниці» або «вікна» і були досить глибокими - 60-90 м. Витягнуту ропу виливали в спеціальні резервуари, звідки вона подавалася по системі труб у дерев’яні вежі. Тут її розливали у великі сковороди площею від 5 до 30-40 м2 на яких вона й виварювалася.

Фосфати також використовують як сировину для виробництва мінеральних добрив. Крім того, фосфати широко застосовуються у виробництві мийних речовин. Великі фосфатні ресурси виявлено на континентальному шельфі й на гірських хребтах на дні Атлантичного і Тихого океану. Понад 70 % світового обсягу фосфатів розташовані в Африці - Марокко і Західній Сахарі. За видобуванням Марокко посідає лише друге місце, оскільки найбільшим виробником фосфатів є Китай (мал. 54, Додаток 15 за QR-кодом).

Мал. 54. Лідери з видобутку видобутку фосфатів (млн т)

Така сировина, як сірка, у природі зустрічається у вільному стані - так звана самородна сірка. Проте значно частіше вона представлена в зв’язаному вигляді, тобто у вигляді різних сполук (залізний колчедан, пірит та ін.). Сірку застосовують переважно у хімічній промисловості для виробництва сірчаної кислоти, синтетичного волокна, сірчистих барвників, димного пороху, у ґумовій промисловості, а також у сільському господарстві, фармацевтиці тощо. Найбільше видобуває сірки Китай (мал. 55, Додаток 16 за QR-кодом).

Мал. 55. Лідери з видобутку самородної сірки (млн т)

Каолін - глина білого кольору, утворюється внаслідок вивітрювання метаморфічних порід. Служить сировиною для керамічного та гончарного виробництва, іде на виготовлення фарфорових і фаянсових виробів. Каолін також застосовують у паперовій промисловості.

Каолін уперше виявлено в Китаї, де ще в давнину існувало виробництво порцеляни. І сьогодні Китай залишається одним з основних виробників каоліну (мал. 56, Додаток 17 за QR-кодом).

Мал. 56. Лідери з видобутку каолін (тис. т)

Бром має широке застосування в найрізноманітніших сферах - у хімії, у техніці, у медицині, при виробництві зброї. Бром міститься переважно в морській воді, а також у підземних водах. Його найбільші запаси розташовані на Близькому Сході, у Мертвому морі. Саме країни цього регіону - Ізраїль та Йорданія видобувають найбільше цієї сировини (мал. 57, Додаток 18 за QR-кодом). До провідних країн за видобутком брому належить і Україна (6-те місце у світі).

Мал. 57. Лідери з видобутку брому (тис. т)

Графіт, який широко розповсюджений у метаморфічних породах, має унікальні властивості. Тому він використовується для виготовлення електродів, різних нагрівальних елементів, синтетичних алмазів, стрижнів олівців. У суміші з мінеральною оливою його використовують як мастило для машин, що працюють за підвищених температур та ін. Найбільший видобуток графіту в Китаї (мал. 58, Додаток 19 за QR-кодом). Україна посідає 7-ме місце серед інших провідних країн світу за обсягами видобутку цієї корисної копалини.

Мал. 58. Лідери з видобутку графіту (тис. т)

Видобуток будівельних матеріалів. Найуживанішими будівельними матеріалами є глина, пісок, камінь. Поширені вони повсюдно, а їхні запаси є надзвичайно великими. Найбільші запаси глини в США, які разом із Китаєм є найбільшими виробниками глини (мал. 59, Додаток 20 за QR-кодом). США є також очевидним лідером і з видобутку піску. В Україні видобуток будівельних матеріалів відбувається на всій території країни.

Мал. 59. Лідери з видобутку глини (млн т)

Видобуток дорогоцінного і виробного каменю. Їхні родовища поширені на земній кулі нерівномірно. Особливий інтерес викликають алмази, які використовують для виготовлення абразивних та різальних інструментів, при бурінні, в ювелірній справі. Огранований алмаз (діамант) упродовж багатьох років є найпопулярнішим і дорогим коштовним каменем. Вагу алмазів вимірюють каратами (1 карат дорівнює приблизно 200 мг).

Родовища алмазу приурочені до районів давнього вулканізму, зазвичай до магматичних та метаморфічних порід давніх платформ. Найбільше видобувають алмазів країни, на території яких поширені основні поклади цього каменю. Лідером з видобутку алмазів є Росія (мал. 60, Додаток 21 за QR-кодом). В Україні родовищ алмазів не виявлено.

Мал. 60. Лідери з видобутку алмазів (млн карат)

З вулканічними породами пов’язані родовища смарагдів, деякі з яких перевершують по своїй цінності навіть алмази - настільки прекрасні ці дорогоцінні камені. Смарагди відомі людству ще із часів стародавнього Єгипту та Риму, де їх використовували при виготовленні ювелірних виробів. Світовим лідером з видобутку цих дорогоцінних каменів є Колумбія, де в різні роки отримують від 50 до 90 % всіх видобутих на планеті смарагдів. Смарагди найвищої якості також добувають в Замбії.

Подібне місце утворення мають і відомі з давніх часів дорогоцінні топази. Найбільші зразки цього каменю добувають в Бразилії. За видобутком топазів вирізняється також Росія. В Україні топаз видобувають на Волинському родовищі.

Поклади одного з найвідоміших дорогоцінних каменів - рубіну приурочені до метаморфічних порід. Основний видобуток його відбувається в М’янмі, Таїланді і Шрі-Ланці.

Бурштин (янтар) має органогенне походження. Близько 90 % бурштину видобувають у Росії, у Калінінградській області. Але український бурштин, головні запаси якого виявлено в осадових відкладах Українського щита на Поліссі, за кольоровою гамою є набагато колоритнішим, ніж Балтійський. Видобуток здійснюється передусім у Житомирській, а також Рівненській областях. В Україні проблемою є нелегальний видобуток бурштину, який призводить до негативних екологічних і соціально-економічних наслідків.

ГОЛОВНЕ

• Серед нерудних корисних копалин найбільші обсяги видобутку припадають на будівельні матеріали.

• Україна за обсягами видобутку окремих видів нерудних корисних копалин належить до провідних країн світу.

• Китай і США вирізняються серед інших країн обсягами видобутку нерудних корисних копалин.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

  • 1. Назвіть країни, що вирізняються обсягами видобутку різноманітної нерудної сировини.
  • 2. Які країни найбільше видобувають будівельних матеріалів?
  • 3. Визначте нерудні корисні копалин, за якими Україна належить до провідних країн світу.
  • 4. Поясніть лідерство окремих країн (за вибором) на світових ринках мінеральної сировини.
  • 5. Обґрунтуйте необхідність видобутку нерудних корисних копалин.

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ

тематичний контроль очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності

Добувна промисловістьПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.