Географія. Повторне видання. 9 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 19. Видобування металічних руд

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

  • Що називають рудними корисними копалинами?
  • У яких районах України зосереджені рудні корисні копалини?

Основні закономірності розміщення родовищ металічних руд. Рудні корисні копалини, що утворюються в результаті остигання магми у тріщинах земної кори, приурочені до магматичних і метаморфічних гірських порід. Такі породи поширені в районах виходу фундаменту платформ (у кристалічних щитах), а також в горах зі слідами вулканічних процесів.

Одні з найбагатших рудних районів світу - Канадський щит Північноамериканської платформи (США, Канада) і Бразильський щит Південноамериканської платформи (Бразилія), а також Китайська (Китай) та Індостанська (Індія) платформи. У відкладах цих тектонічних структур зосереджені великі запаси як чорних, так і кольорових металів.

У метаморфічних відкладах Африканської платформи, на кордоні Замбії і Демократичної Республіки Конго, утворилася смуга родовищ мідних руд - «мідний пояс» Африки.

Особливістю поширення бокситів є те, що їх утворення пов’язано з процесами фізико-хімічного вивітрювання в умовах вологого тропічного клімату. Тому близько половини всіх запасів знаходяться в Африці (в Гвінеї) і Австралії, а також у Південній Америці (в Бразилії).

На крайньому сході Євразії, де в мезозої тектонічні рухи супроводжувалися вулканізмом і потужними виливами лав, утворилася низка родовищ, відома як «вольфрамово-олов’яний пояс» Азії. Він простягається вздовж узбережжя Тихого океану через південь Китаю, М’янму Таїланд, Малайзію та Індонезію. Саме тут зосереджені світові запаси олова і вольфраму.

З давнім вулканізмом пов’язано, зокрема, утворення багатих покладів кольорових металів в Андах. Уздовж тихоокеанського узбережжя в магматичних і метаморфічних породах на території здебільшого Колумбії і Перу простягається «олов’яний пояс». «Мідний пояс» Анд представлений багатими покладами міді на території передусім Чилі і Перу.

В Україні з метаморфізованими давніми породами пов’язані великі поклади залізних руд (Криворізький басейн, Кременчуцький і Білозерський район), нікелю (Побузька і Дніпровська група родовищ), титану (Іршанське родовище). З явищами вулканізму і викидами гарячої води тріщинами земних надр по’вязані свинцево-цинкові руди Закарпаття, Передкарпаття та Донбасу. В осадових відкладах прогину Українського щита (Причорноморської западини) утворилися поклади Придніпровського марганцевого басейну - одного з найбільших у світі (Нікопольське, Федорівське і Велико Токмацьке родовища).

Видобування руд чорних металів. За масштабами видобутку перше місце належить рудам чорних металів. Залізні руди, які видобували ще у 6 тисячолітті до н. е., є нині основною сировиною для виплавки сталі, чавуну та виробництва прокату. Понад третину загальносвітового видобутку припадає на Австралію (мал. 44, Додаток 5 за QR-кодом). Україна посідає 7-ме місце у світі з видобутку залізних руд (62 млн т). Головним гірничовидобувним центром країни є Криворізький басейн (передусім Скелеватсько-Магнетитове та Інгулецьке родовища).

Мал. 44. Лідери з видобутку залізної руди (млн т)

Марганцеві руди, які постачають дуже важливий компонент підвищення якості металевих сплавів, поширені на всіх континентах. Видобуток марганцевих руд здійснюється здебільшого відкритим способом. Найбільше марганцевої руди видобуває найбагатша на цей ресурс країна - Південна африканська Республіка (мал. 45, Додаток 6 за QR-кодом). Україна за видобутком цієї мінеральної сировини посідає 8-ме місце у світі. Основним родовищем, що розробляється, є Нікопольське.

Мал. 45. Лідери з видобутку марганцевої руди (тис. т)

Хромові руди є джерелом хрому, який ще 2 тис. років тому китайці використовували для покриття металевої зброї, оскільки він запобігає корозії. Сьогодні хром додають при виробництві нержавіючої сталі. Приблизно 40 % хрому видобувається в ПАР (мал. 46, Додаток 7 за QR-кодом). В Україні відомо два родовища руди хрому, проте жодне з них нині не розробляється.

Мал. 46. Лідери з видобутку хромової руди (млн т)

Видобування руд кольорових металів. Алюміній, що застосовується і як конструкційний метал, так і в електротехніці, видобувають переважно з бокситів, оскільки тут його вміст досягає 40-45 % (в інших рудах він не перевищує 20 %). Лідером з видобутку бокситів є Австралія. Україна на сьогодні не видобуває власних алюмінієвих руд, імпортуючи боксити з інших країн (мал. 47, Додаток 8 за QR-кодом).

Мал. 47. Лідери з видобутку бокситів (тис. т)

Титан почали застосовувати пізніше, ніж алюміній, але зараз він практично незамінний в авіаційній та аерокосмічній промисловості. Одержують його зазвичай з ільменітів, найбільший видобуток яких здійснює Китай (мал. 48, Додаток 9 за QR-кодом).

Мал. 48. Лідери з видобутку ільменітів (млн т)

В Україні запаси титанових руд перевищують сумарні запаси титану всіх інших країн світу. Родовища пов’язані з Українським щитом. Найвідомішою є група родовищ під загальною назвою Іршанське родовище. Родовища, де титанові руди видобуваються відкритим способом (у кар’єрах), являють собою давні розсипи титанових мінералів - ільменіту, рутилу, циркону. За обсягами видобутку ільменітів Україна посідає 6-те місце у світі.

Мідь завдяки своїм унікальним властивостям (висока електропровідність, хімічна стійкість, пластичність тощо) використовують у різних галузях промисловості - електротехнічній, машинобудуванні, будівельній, харчовій і хімічній. Беззаперечним лідером з видобутку мідної руди є Чилі (мал. 49, Додаток 10 за QR-кодом).

Мал. 49. Лідери з видобутку мідної руди (млн т)

Завдяки власним покладам руд Китай є не лише лідером з видобутку олова, але й свинцю і цинку, які мають різноманітне застосування. Із самого початку масового виробництва електроніки, олов’яно-свинцеві припої стали досить поширеними в електротехнічній та приладобудівній галузях завдяки своїй низькій вартості, зручності використания та фізичним характеристикам. Цинк практично не зазнає руйнування, завдяки чому його використовують, зокрема, як антикорозійний матеріал, покривають вироби зі сталі та заліза.

Видобування руд рідкісних, рідкісноземельних і благородних металів. Інтенсивне практичне використання рідкісних і рідкісноземельних елементів розпочалося лише в другій половині XX ст. Тоді поява нових промислових технологій відкрила можливості широкого використання цих металів в найрізноманітніших областях - атомній і реактивній техніці, металургії, електроніці, радіотехніці, електротехніці, машинобудуванні (для виробництва електромобілів), хімічній промисловості та медицині тощо. Це зумовило наростання видобутку цих металів у світі. Лідером є Китай, на який припадає до 95 % усіх видобутих запасів рідкоземельних металів.

Золото із групи благородних металів, завдяки своїм властивостям, є давнім символом багатства та успішності. Висока вартість золота сприяє тому, що, одного разу видобуте, воно не зникає з обігу, лише перевтілюється на різні речі. Світовим лідером з видобутку дорогоцінного металу є Китай (380 т у 2020 р.) (мал. 50, Додаток 11 за QR-кодом).

Мал. 50. Лідери з видобутку золота (т)

Срібло не лише подібно до золота використовується в ювелірній справі. Цей метал застосовують в електротехніці та електроніці, для фільтрації води, в сонячних батареях, у спеціалізованих дзеркалах, віконних покриттях та ін. Світовий видобуток срібла помітно перевищує видобуток золота. Найбільше його видобуває Мексика (мал. 51, Додаток 12 за QR-кодом).

Мал. 51. Лідери з видобутку срібла (т)

ГОЛОВНЕ

• Рудні корисні копалини приурочені здебільшого до магматичних і метаморфічних гірських порід.

• Одні з найбагатших рудних районів світу - щити давніх платформ, а також гірські області зі слідами вулканічних процесів.

• Серед рудних копалин за масштабами видобутку перше місце належить рудам чорних металів.

• Китай та Австралія вирізняються серед інших країн обсягами видобутку чорних і кольорових металів.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

  • 1. Назвіть країни з найбільшими обсягами видобутку руд чорних металів.
  • 2. Визначте, на які руди кольорових металів багаті Китай та Австралія.
  • 3. Яка країна найбагатша на дорогоцінні метали?
  • 4. Поясніть, де і чому утворилися найбільші басейни та райони видобування руд металів.
  • 5. Оцініть місце України у світовому обсязі видобутку рудних корисних копалин.