Географія. Повторне видання. 9 клас. Пестушко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Географія. Повторне видання. 9 клас. Пестушко

Підручник містить повний обсяг обов’язкового навчального матеріалу, передбаченого чинною програмою з географії для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. У доступній і надзвичайно цікавій формі в підручнику розкриваються особливості просторового розміщення господарських об’єктів і різні форми їх територіального об’єднання як в Україні, так і в різних країнах світу.

Підручник яскраво ілюстрований, містить багато таблиць картосхем, діаграм, графіків, довідкових даних.

Вступ

§ 1. Що вивчає економічна географія

Розділ 1. Національна економіка та світове господарство

Тема 1. Національна економіка

§ 2. Національна економіка. Економічний розвиток і його показники

§ 3. Секторальна модель економіки країни. Форми суспільної організації виробництва

§ 4. Чинники розміщення виробництва

§ 5. Форми просторової організації національної економіки

Тема 2. Світове господарство

§ 6. Світове господарство. Світовий ринок

§ 7. Типи економічних систем

§ 8. Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку, місце України в ній

§ 9. Багаторівневість світового господарства, його просторова структура за концепцією «центр—периферія»

§ 10. Сучасні тенденції розвитку світового господарства

Розділ 2. Первинний сектор господарства

Тема 1. Сільське господарство

§ 11. Сільське господарство, його значення в сучасному світі

§ 12. Складники сільського господарства. Роль природних чинників у розвитку аграрного виробництва

§ 13. Сільське господарство України. Рослинництво

§ 14. Тваринництво. Зональна спеціалізація сільського господарства

§ 15. Сільське господарство світу

Тема 2. Лісове господарство

§ 16. Лісове господарство

Тема 3. Добувна промисловість

§ 17. Мінеральні ресурси

§ 18. Видобування паливних мінеральних ресурсів

§ 19. Видобування металічних руд

§ 20. Видобування інших видів природної сировини

Розділ 3. Вторинний сектор господарства

Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії

§ 21. Значення електроенергетики. Типи електростанцій

§ 22. Електроенергетика України

§ 23. Електроенергетика світу

Тема 2. Металургійне виробництво

§ 24. Значення металургійного виробництва в господарстві

§ 25. Виробництво металів в Україні

§ 26. Металургійне виробництво світу

Тема 3. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу

§ 27. Значення та особливості технологій хімічного виробництва

§ 28. Хімічне виробництво в Україні. Найбільші країни-виробники мінеральних добрив, полімерів, ліків

§ 29. Виробництво деревини та паперу в Україні. Найбільші у світі країни-виробники деревини та паперу

Тема 4. Виробництво машин та устаткування

§ 30. Виробництво машин та устаткування

§ 31. Машинобудування в Україні

§ 32. Машинобудування світу

Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття

§ 33. Виробництво тканин, одягу, взуття в Україні

§ 34. Найбільші країни-виробники та країни-експортери тканин, одягу та взуття

Тема 6. Виробництво харчових продуктів, напоїв

§ 35. Харчова промисловість в Україні

§ 36. Виробництво продуктів харчування у світі

Розділ 4. Третинний сектор господарства

Тема 1. Транспорт

§ 37. Транспорт та його роль в економіці

§ 38. Транспорт України

§ 39. Транспорт світу

Тема 2. Торгівля

§ 40. Торгівля в Україні

§ 41. Світова торгівля

Тема 3. Туризм

§ 42. Туризм в Україні

§ 43. Туризм у світі

Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я

§ 44. Наука. Освіта. Охорона здоров’я

Тема 5. Фінансові послуги. Комп’ютерне програмування

§ 45. Фінансова діяльність

§ 46. Інформаційні технології. Комп’ютерне програмування. Аутсорсинг

Розділ 5. Глобальні проблеми людства

§ 47. Поняття про глобальні проблеми людства, причини їх виникнення. Проблема війни і миру. Проблема тероризму

§ 48. Демографічна та продовольча проблеми. Сировинна й енергетична проблеми. Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються

§ 49. Екологічна проблема. Сталий розвиток — стратегія людства на ХХІ століття