Географія. Повторне видання. 8 клас. Пестушко

Тема 4. Релігійний склад населення

ВАМ ЦЕ ПОТРІБНО, ЩОБ:

  • знати світові релігії;
  • вміти визначати за картою регіони домінування світових релігій;
  • характеризувати регіональні відмінності релігійних вірувань в Україні.

§ 59. Світові релігії. Релігійні вірування в Україні

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

  • Пригадайте з курсу історії, у що вірували давні народи.
  • Назвіть релігію, представники якої рахують роки від Різдва Христового.

Релігія як явище культури. Слово «релігія» латинського походження і означає «святиня, благочестя», а також «зв’язок». У широкому сенсі, релігія - це сукупність вірувань і віровчень, наявних у суспільстві.

Релігія - це особлива система світосприйняття конкретної людини, з якої випливає набір культурних, духовних та моральних цінностей, що обумовлюють її поведінку. Такі цінності передбачають дотримання певної сукупності звичаїв, обрядів, правил життя людей тощо. Той факт, що вони відрізняються в різних релігіях, пояснюється тим, що релігійні віровчення розвивається в різних культурних середовищах.

Отже, релігія є невід’ємною складовою суспільного і духовного життя людини, суттєвою частиною культури, а подекуди її основою.

Світові релігії. Релігія завжди була невід’ємною складовою культури будь-якого народу. Проте релігійний склад населення світу неоднорідний (мал. 109). Релігії виникли з примітивних вірувань, як-от: тотемізм, магія, фетишизм, анімізм, культ предків. Вони ґрунтуються на вірі у зв’язок людини з певним предметом, що має таємничу силу, з тваринами, явищами природи. Ці первинні форми релігії й донині збереглися в деяких народів Африки, в індіанців Америки, аборигенів Австралії і Океанії.

Мал. 109. Релігійний склад населення великих регіонів світу

Серед одного народу або групи народів однієї держави виникали також традиційні місцеві (регіональні) релігії. До таких належать юдаїзм (переважно в Ізраїлі), даосизм і конфуціанство (у Китаї), синтоїзм (в Японії), джайнізм (в Індії) і сикхізм (на території Пенджабу), зороастризм (в Ірані та Індії), індуїзм (в Індії, Непалі, Шрі-Ланці і Бангладеш).

Тим часом є релігії, які поширені серед народів різних країн і різних континентів. Їх так і називають - світові релігії. Найдавнішою з них є буддизм, що виник у VI ст. до н. е. у Південній Азії. У середині І ст. н. е. в Палестині зародилося християнство. Наймолодшою серед світових релігій є іслам, що виник у VII ст. на заході Аравійського півострова.

Світові релігії сповідує більше половини віруючого населення світу - понад 3,5 млрд осіб. З них найбільше християн - близько 2 млрд 600 млн. Християнство має три основні гілки - католицизм (1,3 млрд вірян), протестантизм (900 млн) і православ’я (близько 220 млн вірян).

Прихильників ісламу (мусульманства) на Землі налічують, за різними оцінками 1,8 млрд. Ця релігія також має кілька напрямків. Найбільше сунітів, які становлять близько 90 % мусульман. Набагато менші за чисельністю шиїти та інші.

Буддизм, що сповідують 520 млн осіб, теж має численні течії (понад 200), та окремі з них мають лише кілька десятків тисяч прихильників.

У Європі, Америці, у південній частині Африки та Австралії переважає християнство. Католицизм широко представлений в Америці, а також у південній, частково в західній і східній частинах Європи; протестантизм - у північній, центральній і західній; православ’я - на південному сході.

В Азії найбільше поширився іслам переважно сунітського спрямування, а в Ірані, Ємені, Іраку - шиїтського. За кількістю віруючих найбільшою мусульманською країною є Індонезія. Азія - це регіон світу, де зосереджені буддизм, індуїзм, конфуціанство, синтоїзм; християнство розповсюджене на Філіппінах, у Лівані й на Кіпрі.

В Африці, особливо в її північній частині, а також у Сомалі, панує іслам (суніти), у ПАР переважає протестантство серед білого населення і в Ефіопії - християнство. У більшості країн представлені католики і протестанти, а також місцеві традиційні (примітивні) релігії.

В Австралії серед віруючих переважають протестанти і католики, аборигени - представники примітивних релігій.

На Америку припадає понад половину всіх католиків світу (США, Канада, країни Латинської Америки) і значна частина протестантів (у США).

Найпоширеніші релігійні конфесії в Україні. Україна - багатоконфесійна держава. Тут офіційно діє понад 22 тис. релігійних організацій (громад) майже 80 конфесій, а також напрямків, течій. Конфесія (лат. confessio - визнання) - особливість віросповідання в межах певного релігійного вчення, а також об’єднання вірян, послідовників цього віросповідання.

Близько 84 % віруючих в Україні є християнами, причому більшість з них - православні (майже 40 %), решта - протестанти і католики.

В релігійному житті України 15 грудня 2018 року відбулася важлива подія - після об'єднавчого собору українських православних церков Українська Православна Церква Київського Патріархату (УПЦ КП) та Українська автокефальна православна церква (УАПЦ) припинили своє існування. В результаті була створена автокефальна помісна Православна Церква України (ПЦУ). Вона отримала Томос (указ) про надання самостійності в управлінні (автокефалії) та початку процесу визнання іншими помісними автокефальними церквами.

За результатами соціологічного опитування у 2020 році в Україні зберігалося переважання християн. Загалом їх налічується близько 35 млн. Причому більшість з них - православні, решта - протестанти і католики.

Згідно з результатами опитування найчастіше громадяни України відносять себе до вірних Православної церкви України (34 %). Близько 14 % назвали себе вірними Української православної церкви (Московського патріархату). Це можна пояснити тим, що чимало православних вірян не усвідомлюють того факту, що вони відвідують Церкву, котра належить до Московського патріархату. Разом із тим через військову агресію Росії проти України посилилася тенденція переходу вірян під юрисдикцію ПЦУ в різних регіонах України - на Волині, Львівщині, Рівненщині, Тернопіллі, Київщині, Херсонщині, Буковині, Вінниччині.

Католики в Україні представлені двома основними конфесіями - Українською греко-католицькою церквою (УГКЦ), до якої себе відносять 8 % вірян, і Римо-католицькою церквою (РКЦ), що має менше одного відсотка (0,4 %) прихильників. Структури УГКЦ зосереджені переважно (97 %) у Галичині й Закарпатті. Переважна більшість релігійних структур РКЦ також діють на заході держави, але вони мають своїх прихильників і східніше - у Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій областях.

Протестанти та Євангелічна церква в Україні становлять лише 0,7 % вірян. Але в більшості областей країни кількість громад протестантів становить до половини всіх церковних організацій. Ще 0,6 % припадає на послідовників інших релігій та конфесій.

Значна частина опитаних (близько 28 %) зазначали, що вважають себе православними, але не відносять до якоїсь церкви. Майже 9 % не відносять себе до жодної з конфесій, а ще понад 5,5 % визначили себе як невіруючих.

Іслам і буддизм в Україні не поширені й налічують своїх прихильників менше 1 % кожна.

Крім світових релігій, в Україні є також представники інших віросповідань - іудеї, індуси тощо. Однак їхня чисельність незначна.

Окреме місце в Україні посідає так зване рідновірство (рідновір’я) - релігійний напрямок, що спирається на слов’янську міфологію і релігію. Його метою є відродження рідної слов’янської віри. Для всіх течій рідновір’я притаманна ідея відродження праслов’янських вірувань. Рідновірство в Україні представлено течіями Рідної віри, РУНвіри, Ладовіри, Ягновіри, орантійців, Собору Рідної української віри, Великого Вогню та ін.

Національне надбання

В Україні функціонує близько 370 місій, 84 братства, близько 210 духовних навчальних закладів. У 536 монастирях чернечий послух несуть 6844 ченці. Релігійними справами опікуються 32 996 священнослужителів, з яких іноземцями є 1002 особи. Релігійними організаціями видається 325 періодичних видань.

ГОЛОВНЕ

• Існує три світові релігії - буддизм, християнство та іслам.

• Найбільше у світі християн і мусульман.

• Християнство має три основні гілки - католицизм, протестантизм і православ’я.

• Україна - багатоконфесійна держава, де переважна більшість є християнами.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ

  • 1. Назвіть світові релігії.
  • 2. Розкрийте особливості поширення світових релігій на планеті.
  • 3. Визначте основні релігійні вірування в Україні.
  • 4. Яке значення має релігійний склад населення для окремих регіонів світу?

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ