Географія. Повторне видання. 8 клас. Пестушко

§ 46. Природні умови та ресурси Азовського моря

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

  • Умови утворення заток, лиманів, піщаних кіс.
  • Яке значення мають моря в житті та господарській діяльності людини?

Географічне положення, розміри, берегова лінія. Азовське море, як і Чорне, є внутрішнім морем басейну Атлантичного океану (мал. 99). Проте воно відрізняється від нього розмірами, глибинами, гідрологічним режимом, органічним світом. За розмірами це одне з найменших морів світу, його площа становить 39 тис. км2, а об’єм води - 290 км3. Максимальна глибина моря сягає 15 м, а середня - переважно 6-7 м. Вузькою і мілкою Керченською протокою воно з’єднане з Чорним морем. Довжина берегової лінії становить 2628 км і більша частина її випадає на Україну.

Мал. 99. Азовське море (космічний знімок)

Історія географії

Азовське море в різні часи та в різних народів називалося по-різному. Меоти, давні племена, які жили в Приазов’ї у 7 ст. до н. е. - 3 ст. н. е., називали його Тамарунда (Годувальниця Чорного моря); стародавні греки - Меотида; римляни - Меотійське болото; слов’яни - Сурозьке або Синє, араби - Барель-Азов (Темно-синє море); татари - Азов (закінчення, гирло) - за розташуванням моря в гирлі річки Дон.

Берегова лінія моря, особливо його північної частини, своєрідна. Тут характерними є піщані коси (Бердянська, Обитічна, Бирючий Острів), затоки (Таганрозька, Бердянська, Обитічна) та лимани (Молочний, Утлютський). Морські береги підмиваються, вони урвисті й мають висоту від 5-7 м (Обитічна затока) до 30-40 м (Бердянська затока). Південно-західні береги в районі Керченського півострова місцями скелясті. Так, мис Казантип складений рифовими вапняками давніх морів, і тому урвища досягають тут висоти 100 м, окремі групи скель трапляються й у морі. На заході моря знаходиться затока Сиваш, відділена від нього бар’єрною піщаною косою - Арабатською Стрілкою. У південній частині море утворює Арабатську й Казантипську затоки.

Азовське море дуже віддалене від інших морів свого океанічного басейну, крім Чорного, і тим більше - від океану. Така віддаленість сприяла формуванню його своєрідних природних умов.

Національне надбання

Унікальні форми рельєфу берегів. Такими є коси Азовського моря (мал. 109) — вузькі смуги суходолу в прибережній, переважно північній частині. Вони сформувалися внаслідок відкладання наносів (черепашнику) біля берега, що переносять поверхневі течії. Такі наноси накопичуються там, де берег значно виступає в море порівняно із сусідніми берегами. Тоді на цій ділянці різко зменшується енергія хвиль, гальмується їхнє переміщення й починають відкладатися принесені водою гірські породи. Із часом коса дедалі більше віддаляється від вихідного берега, блукаючи в морі. Найдавнішою і найдовшою (115 км) косою є Арабатська Стрілка. Унаслідок підняття рівня Азовського моря вона зміщувалася постійно на захід, доки не приєдналася до протилежного берега, відокремивши від моря Сиваську затоку.

Будова котловини та рельєф дна. Азовське море утворилося на місці давнього морського басейну. За будовою дна воно є платформним: знаходиться на затоплених ділянках Східноєвропейської та Скіфської платформ. Форма його улоговини блюдцеподібна з рівним плоским дном. Глибина рівномірно зростає від узбережжя до центру.

У геологічній будові моря виділяють три основних елементи: Північноазовський прогин, Азовський вал і Південноазовський прогин. Північноазовський прогин - це тектонічна структура, що утворилася на межі двох платформ. Азовський вал є підняттям фундаменту Скіфської плити. Південноазовський прогин розміщений на більш давньому прогині, що має складки в осадових відкладах. Тут наявні підводні грязьові вулкани. У прибережній частині дно моря вкрито піском, на окремих ділянках поширені мули. У центральній частині Азовського моря серед відкладів гірських порід переважають глинисті мули. В Азовському морі знайдено поклади нафти й природного газу та залізних руд. Води Сивашу багаті на кухонну та інші солі.

Клімат і водні маси. Азовське море розташоване в межах континентальної області помірного кліматичного поясу, тому його кліматичні умови, на відміну від Чорного, мають своєрідні риси. Для клімату характерна суха погода з досить великою річною амплітудою коливання температур. На формування погодних умов і клімату влітку впливає Азорський антициклон. Значно відчутніший, у порівнянні із Чорним морем, вплив і Сибірського антициклону із сильними північно-східними та східними вітрами й раптовими похолоданнями. Завдяки мілководності й доброму прогріванню температура води влітку сягає +24...+25 °С, а на мілководдях - навіть +32 °С. Узимку над морем домінує континентальне повітря з північно-східними вітрами. У цей період вода охолоджується до -3...+3 °С. Середня кількість опадів становить 300-500 мм.

У зимовий період вода в морі замерзає, нерідко на 4-5 місяців. Лід починає утворюватися в грудні, його смуга уздовж північного узбережжя досягає 5-7 км. Товща криги в суворі зими становить 80-90 см. За сильних вітрів лід рухається, утворюються справжні тороси. Лід тане в кінці лютого (південна частина акваторії) та на початку березня (біля північних берегів).

Середня солоність води в Азовському морі становить 14 ‰, але вона змінюється в різних частинах моря. Найбільша солоність вод біля дна Керченської протоки (17,6 ‰), її зменшення спостерігається в напрямку до Таганрозької затоки (4-8 ‰) та гирла річки Дон (до 2-5 ‰). Максимальна солоність спостерігається в затоці Сиваш - 250 ‰. Солоність морських вод збільшується взимку: у цей час зменшується стік у море прісних вод, цьому сприяє також льодоутворення, за якого солі виморожуються і їхня концентрація збільшується.

Рух води в Азовському морі спостерігається в західному напрямку, що зумовлюється переважними вітрами. Середня швидкість руху течій - 10-20 см/с. В Азовському морі спостерігається й досить сильне хвилювання. Зимові хвилі можуть сягати висоти до 2 м і більше, якщо немає льодового покриву. Улітку висота хвиль сягає 1 м.

Органічний світ. Флора та фауна Азовського моря у видовому складі бідніша, ніж Чорного. Проте Азовське море вирізняється більшою біологічною продуктивністю, яка становить до 100 тис. т за рік. За незначного видового складу риб (79 видів) їхня чисельність велика. Промислове значення мають судак, оселедець, осетер, тюлька, бички, хамса, камбала, кефаль. Проте через зростання солоності й погіршення умов для нересту продуктивність різних видів риб та їхній вилов із року в рік зменшується. Із цим також пов’язане проникнення діатомових водоростей, планктонних тварин, розмноження медуз.

Важливим заходом щодо відновлення продуктивності Азовського моря є розведення й випуск у нього мальків осетра, білуги, судака, ляща, тарані та ін. У всій товщі морського басейну ростуть зелені, бурі й червоні водорості та морська трава. З-поміж них вирізняється зостера, що росте на піщаних і мулуватих ґрунтах, утворюючи густі зарості. Глибинна фауна представлена ракоподібними та молюсками. Живуть у морі й представники ссавців, наприклад дельфін азовка.

Раціональне використання ресурсів та охорона басейну. Азовське море є важливою транспортною магістраллю України. Головні порти - це Бердянськ і Маріуполь. На основі біологічних ресурсів моря працює Північноазовське рибопромислове об’єднання.

Південне положення Азовського моря, сприятливі кліматичні умови, наявність піщаних кіс роблять узбережжя одним із важливих курортно-рекреаційних районів. Тут розташовані туристичні комплекси, бази відпочинку, санаторії, профілакторії. Багато рекреаційних закладів на Арабатській Стрілці, Білосарайській косі, у районах Бердянська, Генічеська та ін.

Море є «коморою» мінерально-сировинних ресурсів, які використовуються поки що мало через недостатнє їхнє вивчення. Цінна хімічна сировина накопичена в Сиваській затоці, у якій за рік випаровується до 1,2 км3 азовських вод. Загальні запаси солей тут оцінюють в 190 млн т. Найпоширенішою є кухонна сіль.

За останні десятиріччя в Азовському морі значно загострилася екологічна ситуація. Це пов’язано із забрудненням вод промисловими, сільськогосподарськими й побутовими стічними водами. Унаслідок цього інтенсивно скорочується промисловий вилов риби, погіршуються умови ведення рекреаційної діяльності.

Для поліпшення ситуації розробляють довгострокову комплексну державну програму щодо збереження Азовського морського басейну та відтворення його ресурсів.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Останнім часом море інтенсивно наступає на північну окраїну суходолу, руйнуючи за рік до 10 м і цим самим завдаючи шкоди господарству. Водночас річки виносять у море значну кількість наносів, що сприяє підняттю рівня води в ньому й забрудненню. Поясніть зв’язок між роботою річок і забрудненням моря. Спрогнозуйте наслідки наступу моря на суходіл і забруднення його вод. Запропонуйте способи подолання цієї проблеми.

ГОЛОВНЕ

• Азовське море - це внутрішнє мілке море басейну Атлантичного океану, одне з найменших морів світу.

• Клімат моря помірно континентальний, що проявляється в замерзанні моря взимку та дуже високих температурах води влітку.

• Солоність вод неоднакова в різних частинах моря, максимальні показники спостерігаються в затоці Сиваш.

• Флора та фауна Азовського моря у видовому складі бідніша, ніж Чорного, проте воно вирізняється високою біологічною продуктивністю.

• Екологічна ситуація Азовського моря є складною внаслідок забруднення та опріснення вод.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ

  • 1. Назвіть і покажіть на карті основні елементи берегової лінії Азовського моря.
  • 2. Що є причиною зростання рівня солоності в Азовському морі? Спрогнозуйте наслідки подальшого його зростання.
  • 3. Знайдіть на фізичній карті основні елементи берегової лінії Азовського моря.
  • 4. Опишіть природні особливості лиманів і запропонуйте можливості їхнього використання в життєдіяльності людини.
  • 5. Порівняйте географічне положення та основні особливості природних умов Чорного й Азовського морів.

ДОСЛІДЖЕННЯ (на вибір)

  • 1. Ландшафти своєї місцевості, їх освоєння й використання.
  • 2. Виявлення ландшафтів у світі, що мають схожість із ландшафтами України.

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ