Географія. Повторне видання. 8 клас. Пестушко

§ 40. Природні зони України. Зона мішаних лісів і широколистих лісів

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

  • Природні зони помірного географічного поясу.
  • На яких материках поширена зона мішаних і широколистих лісів?

Географічне положення. Зони мішаних (1) і широколистих (2) лісів розташовані в північній і західній частинах України й належать до Східноєвропейської фізико-географічної країни (мал. 79, 1, 2). Природна зона мішаних лісів охоплює більші частини Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської областей, а також північну частину Сумської області. Її південна межа проходить поблизу таких населених пунктів: Луцьк - Рівне - Житомир - Київ - Ніжин - Глухів. Зона широколистих лісів охоплює Тернопільську область, більшу частину Хмельницької області та частково Волинську, Рівненську, Львівську, Івано-Франківську області. Такі межі природних зон чітко окреслені рельєфом, ґрунтами, рослинністю та характером ландшафтів.

Мал. 79. Межі зон мішаних (1) і широколистих (2) лісів

Особливості природних умов. Зони мішаних і широколистих лісів отримали свої назви від переважання на цих територіях лісових ландшафтів, а саме: мішаних лісів із хвойними й листяними деревами та окремих ділянок із широколистими породами дерев.

Рельєф зони мішаних лісів переважно низовинний, а широколистих - височинний, основну роль відіграли піщані й піщано-глинисті відклади льодовикового походження. Після Дніпровського зледеніння тут сформувалися зандрові рівнини, моренні пасма й еолові форми рельєфу. На північному заході й північному сході утворилися карстові форми рельєфу. Для височинних територій характерні вузькі й глибокі річкові долини, моренні горби, яри та балки.

Клімат. Зони мішаних і широколистих лісів розташовані в Атлантико-континентальній кліматичній області, тому тут переважає помірно континентальний клімат з теплим і вологим літом і порівняно м’якою зимою. Річний радіаційний баланс становить 1700-1850 МДж/м2. Кількість сонячних годин змінюється із заходу на схід від 1500 до 1800 год на рік. Середня температура в липні змінюється з півночі на південь від 17 до 19 °С, а пересічна температура січня знижується із заходу на схід від -4,5 до 8 °С, що зумовлено відповідною циркуляцією повітряних мас. Проте спостерігаються й значні температурні відхилення від середньорічних показників. Так, мінімальні температури в січні можуть сягати -32...-39 °С, а максимальні температури липня-серпня +33...+39 °С. Вегетаційний (безморозний) період триває від 160 днів на сході до 180 днів на заході. Погоду в зоні лісів здебільшого визначають поширення атлантичних, континентальних та арктичних повітряних мас, а меншою мірою - тропічних. Основну кількість опадів приносять атлантичні циклони. У середньому тут випадає 600-700 мм опадів на рік: 75-80 % опадів випадає у вигляді дощу й лише 20-25 % - у вигляді снігу. Показник випаровуваності становить 400-450 мм, коефіцієнт зволоження більше від одиниці, що зумовлює надмірну зволоженість зони. Більшість опадів припадає на теплу половину року. Стійкий сніговий покрив утримується 90-100 днів. Переважають західні вітри із середньою швидкістю 3-5 м/с.

Внутрішні води. Кліматичні умови, рельєф, геологічна будова цієї території сприяли формуванню густої річкової мережі, утворенню значної кількості різноманітних озер, боліт, великих запасів підземних вод. Середня густота річкової сітки становить 0,29 км/км2, а в деяких районах і 0,5 км/км2. Річки природних зон належать до басейнів Дніпра, Західного Бугу та Дністра. Найбільшими притоками Дніпра є Прип’ять і Десна. Для річок характерний мішаний тип живлення з тривалою весняною повінню та зимовою меженню. Значні тут запаси й підземних вод. Також дуже поширені низинні й перехідні болота з річковим і підземним живленням.

У зоні мішаних лісів є значна кількість озер. Найбільше з них карстового (Шацькі озера - Світязь, Пулемецьке, Луки, Люцимир), заплавного (Тур, Люб’язь, Нобель) і льодовикового (Нечимне) походження.

Національне надбання

Світязь - одне з найбільших за об’ємом прісноводне озеро й найглибше озеро природного походження в Україні. Належить до групи Шацьких озер, що в межиріччі Прип’яті й Західного Бугу. Світязь чимось схожий на море - у вітряну погоду його хвилі досягають півтораметрової висоти. Площа озера становить 2622 га, довжина - 9225 м, ширина - 4000 м, максимальна глибина - 58,4 м, середня глибина - 6,9 м.

Переважаючими ґрунтами в зоні мішаних лісів є дерново-підзолисті глейові та болотно-лучні ґрунти, які охоплюють понад 95 % території зони. Під широколистими лісами сформувалися сірі лісові ґрунти та окремі ділянки чорноземів опідзолених. Характерною особливістю ґрунтового покриву обох зон є строкатість - одні типи ґрунтів часто змінюються іншими.

Основними типами рослинності є лісова, лучна й болотна (мал. 80). Тут ростуть переважно соснові (бори), сосново-дубові (субори), дубово-грабові (груди), сосново-дубово-грабові (сугрудки), вільхові (вільшняки) та березові (березняки) ліси. Окремими ділянками трапляються ялинові ліси (рамені). На лісистість території негативно вплинула господарська діяльність людини.

Мал. 80. Види лісів природної зони

Крім лісових масивів, у зонах є природні безлісі території - луки, болота, опілля - і території, які залишилися без лісів унаслідок вирубування. Близько 10 % площі зони мішаних лісів знаходиться під лучними ландшафтами в заплавах річок.

Тваринний світ зон представлений переважно лісовими видами. Типовими ссавцями є лось, благородний олень, козуля, дика свиня, вовк, лисиця, заєць, бобер, видра та інші. Серед птахів переважають качки, кулики, мартини, дятли, берегові ластівки, лелеки, глухарі, тетеруки. У водоймах мешкає понад 30 видів риб. Найпоширенішими є короп, лящ, карась, сом, щука, окунь, плітка, лин та інші.

Ландшафти зон мішаних і широколистих лісів досить різноманітні. Вони змінюються як із заходу на схід, так і з півночі на південь. Поширеними є моренно-зандрові рівнини під борами та суборами, болотні та опільські низовинно-височинні ландшафти. Також поширені острівні опілля з ландшафтами північнолісостепового типу.

Зона мішаних лісів в Україні представлена своєрідним ландшафтним регіоном Східноєвропейської фізико-географічної країни - Поліссям, який розташований у межах України, Білорусі, Росії. Українське Полісся є його південною частиною і за особливостями територіальної ландшафтної структури поділяється на такі фізико-географічні області: Волинське, Житомирське, Київське, Чернігівське та Новгород-Сіверське Полісся. А зона широколистих лісів представлена Західноукраїнським краєм у межах Волинської та Подільської височин.

Національне надбання

Нечимне - одне з небагатьох в Україні озер льодовикового походження. Воно має невелику площу (9 га), довжину близько 290 м і ширину - 180 м. Його улоговина округлої форми, береги пологі й низькі. Озеро безстічне, живиться переважно атмосферними опадами, узимку замерзає. Лежить озеро в глухому лісі, поросле очеретом й осокою. Його дно, здається, підступає так близько, що можна зачепити рукою. Проте це не так! Спробуйте опустити під воду жердину, і відчуєте, як вона увійде в дно, наче ложка в рідку сметану. Дна немає. Озеро тому й називають Нечимне, тобто його нічим не заміряти. Нині це озеро-легенда, яке оспівала Леся Українка в «Лісовій пісні», опинилося на межі зникнення, оскільки швидко перетворюється на болото. Причин цього явища вчені не знайшли.

Використання та охорона природних ресурсів. Зони мішаних і широколистих лісів багаті на лісові, земельні та водні ресурси. Тут зосереджено майже 50 % лісових ресурсів нашої держави. Природні умови зон сприятливі для розвитку сільськогосподарського виробництва та рекреації. Розробляються деякі види мінерально-сировинних ресурсів.

Природні комплекси зон зазнали негативного впливу господарської діяльності. На значній території в результаті вирубування лісів та осушення боліт виникли антропогенні ландшафти - сільськогосподарські угіддя. Частка розораних земель доходить до 30 % усієї площі. Проте господарська та інші види діяльності людини обмежуються тим, що більша частина зони знаходиться під негативним впливом наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Частина ландшафтів зон мішаних і широколистих лісів є нестійкими та вразливими до небезпечних природних й антропогенних процесів. Серед природних таких процесів найбільш поширені заболочування, перезволоження земель, карстування, часткова ерозія, розвіювання пісків.

Подальше використання природно-ресурсного потенціалу зон потребує проведення відповідних природоохоронних заходів, тому значна увага приділяється охороні навколишнього середовища. Із цією метою в межах Українського Полісся створено Шацький (мал. 81) і Деснянсько-Старогутський національні природні парки, Рівненський, Поліський і Черемиський природні заповідники. А в межах широколистих лісів створено природний заповідник «Медобори», національний природний парк «Подільські Товтри». Тут діє багато заказників, пам’яток природи та інших природоохоронних об’єктів, у яких зберігають лісові масиви, заболочені ділянки, гідрологічні об’єкти, представників тваринного світу.

Мал. 81. Емблема Шацького національного природного парку

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

За допомогою карти фізико-географічного районування та тектонічної карти з’ясуйте, у межах яких тектонічних структур розміщені зони мішаних і широколистих лісів. Як це вплинуло на рельєф зон? Позначте межі зон на контурній карті.

ГОЛОВНЕ

• Зона мішаних лісів розташована на півночі, а зона широколистих лісів - на заході України.

• Зональними особливостями є низинний рельєф, помірно континентальний вологий клімат, переважання дерново-підзолистих, сірих лісових і болотно-лучних ґрунтів, лісової, лучної та болотної рослинності.

• Сучасні ландшафти зон - це моренно-зандрові рівнини з борами й суборами, болотні, опільські низовинно-височинні під сільськогосподарськими угіддями.

• Нераціональне використання природних ресурсів і перетворення природних комплексів потребує проведення різноманітних природоохоронних заходів.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ

  • 1. Чому в зонах мішаних і широколистих лісів переважають лісові та болотні ландшафти?
  • 2. Обґрунтуйте встановлення південної межі зон мішаних і широколистих лісів України.
  • 3. Назвіть основну причину поділу зони мішаних лісів на фізико-географічні області.
  • 4. Як змінювалися ландшафти зон унаслідок господарської діяльності людини?