Географія. Повторне видання. 8 клас. Пестушко

§ 26. Регіональні відмінності клімату

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

  • Що таке кліматичний пояс і тип клімату?
  • В яких кліматичних поясах розташована Європа?

Кліматичні пояси й типи клімату. Більша частина нашої країни розташована в помірному кліматичному поясі, і лише Південний берег Криму та південні схили Кримських гір до висоти 600 м над рівнем моря - у субтропічному (мал. 56). На території України в межах помірного поясу виділяють дві кліматичні області - Атлантико-континентальну й Континентальну.

Мал. 56. Кліматичне районування України

Атлантико-континентальна область охоплює північні й центральні райони країни та Українські Карпати. Клімат цієї області визначається впливом вологих повітряних мас з Атлантичного океану та Середземного моря, що надходять із західними вітрами, циклонами й антициклонами. Узимку сюди проникають арктичні повітряні маси, зумовлюючи різке зниження температури повітря. Улітку тут відчувається вплив тропічного повітря, інколи дуже сухого. В окремі роки температурний режим і режим випадання опадів може різко змінюватися залежно від співвідношення різних типів повітряних мас. Проте загалом клімат області характеризується помірно теплим літом і помірно холодною зимою. В Атлантико-континентальній області спостерігаються певні кліматичні відмінності, що пов’язано зі значним її простяганням із заходу на схід. Найпомітніші вони в Українських Карпатах. Саме наявність цих гір зумовила виділення в межах області трьох кліматичних підобластей: Рівнинної, Закарпатської і Українських Карпат.

Рівнинна кліматична підобласть відображає кліматичні риси, характерні для області загалом. Закарпатська кліматична підобласть вирізняється м’якою зимою із частими й тривалими відлигами, коли температура повітря може підвищуватися до +10 °С. Тому стійкий сніговий покрив формується не щороку. Теплий період триває понад 9 місяців. Середня температура липня становить +20 °С. Середньорічна кількість опадів сягає 600-900 мм, більшість з них випадає теплої пори року. Для кліматичної підобласті Українських Карпат характерні нерівномірний розподіл опадів по території та значні температурні контрасти. Зима тут переважно прохолодна, хоча в окремі роки й м’яка та з тривалими відлигами. Літо також прохолодне й вологе, із частими дощами й вітром.

Клімат континентальної області формується переважно під впливом континентальних повітряних мас помірних широт, а також видозмінених арктичних і тропічних мас. Характерними рисами клімату цієї області є високі температури й недостатня кількість опадів, а отже й зволоження. Літо тут посушливе й тепле, а в окремі роки - жарке. Середні місячні температури +20...21 °С і зростають у південному та південно-східному напрямках. Зима помірно холодна, іноді м’яка із середніми температурами від -20 °С на півдні та південному заході до -7 °С на півночі й північному сході області. Однак під час вторгнення арктичних повітряних мас бувають різкі зниження температури до -30 °С і нижче. Річна кількість опадів зменшується з півночі на південь від 450 до 300 мм.

Географічне положення Кримських гір на межі помірного й субтропічного кліматичних поясів зумовило виділення їх в окрему кліматичну область. Кліматичні умови області Гірського Криму дуже своєрідні, що пояснюється перепадами відносних висот поверхні, наявністю схилів різної крутизни й орієнтації, розвитком місцевої атмосферної циркуляції повітряних мас. Середня температура влітку становить тут +20 °С, а взимку сягає -3...-5 °С, хоча іноді знижується й до -25 °С. Області властиве високе зволоження та значна сума опадів (до 1100 мм) завдяки зливовим дощам улітку й снігопадам узимку, які випадають переважно на навітряних схилах гір.

В області Південного берега Криму панує субтропічний тип клімату. Від впливу холодних повітряних мас із півночі область захищена Кримськими горами. Пом’якшує клімат і море, яке не замерзає. Тому зима тут м’яка та волога, літо посушливе й жарке. Середня температура повітря влітку становить +23...25 °С, а взимку - +2...4 °С. Річна кількість опадів коливається від 300 до 600 мм, випадають вони переважно взимку (мал. 57).

Мал. 57. Кліматодіаграма Ялти

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

Серед зарубіжних та українських вчених існує думка, що нині скрізь реєструється зміна клімату: сильні паводки, скорочення снігопадів і тривалості снігового покриву, посуха, підвищення середньорічної температури повітря тощо. Особливе занепокоєння викликає той факт, що останні 10 років є найспекотнішими в історії кліматичних спостережень України, зокрема й 2019 р. На думку однієї групи вчених, головною причиною сучасних змін клімату є антропогенна діяльність, наслідкам якої є накопичення парникових газів біля земної поверхні. Вони виконують роль парникової плівки, що огортає нашу планету й призводить до нагрівання атмосфери та поверхні. Інша група вчених кліматичні зміни пов’язує з процесами, що відбуваються на Сонці й у внутрішніх шарах Землі.

Як визначати особливості клімату різних регіонів України за кліматичними діаграмами (Готуємося до практичної роботи № 6). Оскільки територія України розташована переважно в помірному кліматичному поясі, буває важко за даними кліматодіаграми визначити тип клімату. Тому пропонуємо, аналізуючи кліматодіаграми, дотримуватися певної послідовності та звертати увагу на конкретні особливості ходу кліматичних показників. Починати аналіз слід з температури повітря впродовж року: які показники температури переважають узимку (дуже низька, не дуже низька), а які - улітку (до +20 °С, понад +20 °С), яка амплітуда коливання річної температури (незначна, значна). Зробити проміжний висновок про те, клімат більш континентальний чи ближчий до морського. Аналізуючи кількість опадів і характер їхнього випадання, слід звертати увагу на те, скільки опадів випадає за рік, випадають опади цілий рік чи ні, рівномірно розподіляються чи ні, коли їх більше - улітку чи взимку. Далі варто порівняти дані діаграми з кліматичною картою і зробити висновок про кліматичний пояс, область і тип клімату в пункті, дані про клімат якого зображено на кліматодіаграмі. Якщо на діаграмі підписано висоту пункту над рівнем моря, також звертайте на це увагу, оскільки для визначення клімату, особливо в гірських чи передгірських районах України, це має важливе значення.

ГОЛОВНЕ

• Більша частина України розташована в помірному кліматичному поясі.

• Переважає помірно континентальний тип клімату.

• Континентальний тип клімату охоплює південні території України.

• Особливими кліматичними умовами відрізняється клімат у Закарпатті, у горах та на Південному березі Криму.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ

  • 1. Які риси помірно континентального клімату?
  • 2. Як різниться клімат Атлантико-континентальної і Континентальної областей?
  • 3. Чому клімат Південного берега Криму суттєво відрізняється від клімату більшої частини території України?
  • 4. Позначте на контурній карті кліматичні пояси й кліматичні області України.
  • 5. Побудуйте кліматодіаграму для одного з населених пунктів України (на власний вибір), використавши дані кліматичних показників.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6

Визначення причин відмінностей кліматичних показників різних регіонів України за аналізом кліматичної карти та кліматичних діаграм.