Географія. Повторне видання. 8 клас. Пестушко

§ 22. Мінеральні води та лікувальні грязі. Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

  • Які існують закономірності поширення родовищ корисних копалин?
  • Як людина використовує паливні корисні копалини?

Мінеральні води та грязі. Мінеральні води - це підземні води з підвищеним умістом різноманітних мінералів і газів, завдяки яким води набувають особливих властивостей, які використовують з лікувальною метою для пиття й ванн. За цілющий вплив на людський організм мінеральні води називають ще «рідкими ліками».

В Україні розвідано 329 ділянок родовищ підземних вод. У їхніх межах налічують 340 родовищ мінеральних вод (169 - розробляється). Дванадцять з них віднесено до унікальних. Великою кількістю джерел мінеральних вод з давніх-давен славиться Карпатський регіон. Нині тут налічують близько 800 мінеральних джерел. А за запасами лікувальних мінеральних вод та різноманітністю цей регіон не поступається всесвітньо відомим курортам. Добре нині відомі «Поляна Квасова», «Свалява», «Лужанська», «Шаянська» тощо. Їхні назви пов’язані з населеними пунктами, біля яких було виявлено мінеральні джерела, - Свалява, Кваси, Поляна, Шаян. Світову славу здобули «Лужанська-7», а також унікальна «Нафтуся», що містить органічні речовини.

Чимало джерел мінеральних вод виявлено й у Подніпров’ї, у районі Донецького кряжу, у Криму. Добре відома в нашій країні вода «Миргородська» з джерел біля однойменного міста в Полтавській області, «Березовська» з джерел Харківщини та інші. Саме завдяки цілющим мінеральним джерелам славу цілющих набула й ціла низка населених пунктів України - Миргород і Трускавець, Слов’янськ і Моршин, Східниця й Немирів, Шкло й Синяк та багато інших.

Історія географії

Перші писемні відомості про «Лужанську-7» (історична назва «Маргіт») датовані 1463 р. А використовувати вперше мінеральні води в Закарпатській області почали ще в 1600 р. З 1631 р. в м. Ужгороді почала діяти водолікарня «Купальний дім». Уперше розлив мінеральної води відбувся на Свалявському родовищі в 1755 р.

Лікувальні грязі - це різні за походженням відкладення боліт, озер, лиманів, морських заток, що мають лікувальні властивості. Такі грязі складені з мінеральних й органічних речовин та води й протягом тривалого періоду зазнали складних перетворень унаслідок фізичних, хімічних, біологічних процесів. Зазвичай вони являють собою однорідну пластичну масу, що поширена на узбережжях водойм. В Україні налічують 16 родовищ лікувальних грязей (7 розробляється).

Серед мулових грязей, які приурочені до поверхневих водоймищ найвідоміші - Сакське родовище в АР Крим, а також родовища в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях. Торф’яні лікувальні грязі розвідані у Львівській, Полтавській та Івано-Франківській областях.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

За інтерактивною картою «Родовища вод підземних, лікувальної грязі та ропи» http://minerals-ua.info/mapviewer/voda-specd.php?pr=0 визначте родовища мінеральних вод, що розташовані найближче до місця вашого постійного проживання.

Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів. Цінність і невідновлюваність природних мінеральних ресурсів зумовлюють необхідність їхнього раціонального та ощадливого використання. Насамперед в Україні необхідне повне й комплексне геологічне вивчення надр. Сьогодні темпи та обсяги відтворення власної мінерально-сировинної бази не відповідають потребам країни, оскільки через складний стан економіки держави значно скорочені обсяги геолого-зйомочних, пошукових і розвідувальних робіт. Як наслідок, у недалекому майбутньому ситуація може ще більше ускладнитися. Якщо вже сьогодні не вжити дієвих заходів, то нестача окремих видів власної сировини зростатиме, унаслідок чого значно знизиться рівень національної безпеки.

Належне геологічне вивчення надр України дасть змогу найповнішого видобування й сприятиме раціональному (комплексному) використанню як самих корисних копалин, так і компонентів, що містяться в них і мають промислове значення.

Більшість видів мінеральних ресурсів багатокомпонентні. Для господарського використання можуть бути придатні всі складові речовини гірської породи, а не лише основна сировина (вугілля, залізні чи марганцеві руди). Супутні компоненти (будівельні або хімічні) за вартістю часто рівноцінні основній корисній копалині. Проте супутні речовини часто вважають відходами гірничодобувних підприємств і зазвичай складають у відвали, площі під якими бувають значно більшими, ніж площі власне кар’єрних розробок.

Щорічно в Україні в середньому утворюється 10 т відходів у розрахунку на одного мешканця, що у два рази більше від середнього показника в країнах Європейського Союзу. Загалом в Україні накопичено близько 36 млрд т відходів, що становить понад 50 тис т на 1 квадратний кілометр території держави. У таких відходах містяться фактично всі види найважливіших корисних копалин, що застосовуються нині в промисловості. І якби налагодити ефективну переробку промислових відходів, то господарство нашої країни отримало б «з нічого» такі вкрай необхідні йому мідь, золото, ртуть, скандій, галій, тантал, ніобій, ванадій, цирконій тощо, а також дефіцитні корисні копалини, що не видобуваються в Україні - молібден, вольфрам, олово, вісмут, цинк, свинець, платина, срібло та багато інших металів і неметалічної сировини.

Зокрема є можливості комплексного використання горючих сланців Карпат, запаси яких в Україні великі. Окрім безпосереднього використання як енергетичної сировини, можлива також їхня переробка на різноманітні будівельні матеріали як от керамзит, щебень, асфальтобетон, сланцева смола. Із сірчаних руд Прикарпаття можна вилучати сировину для виробництва стронцію. А відходи видобування донецького вугілля можуть стати джерелом германію. Цю речовину містять також окремі вугільні пласти Львівсько-Волинського басейну. До того ж цей басейн містить й інші цінні хімічні речовини, які під час видобутку вугілля залишаються в надрах.

Ефективність одержання корисних копалин з відходів у 3-15 разів вища, ніж при видобутку тих самих продуктів мінеральної сировини з природних родовищ. Так, завдяки комплексній переробці покладів в Україні виготовляють вапнякові добрива, шляховий і будівельний щебінь, цеглу. Родовища корисних копалин, що раніше вважалися непромисловими, починають використовувати у видобутку дефіцитних для України ресурсів - апатитів, фосфоритів, бокситів. Однак поки що промислові відходи використовуються у нас ще дуже мляво, не більш як на 20 %.

Важливим є максимальне зменшення шкідливого впливу на довкілля тих робіт, які виконуються під час видобутку корисних копалин. Так, вугільні шахти Донбасу щорічно викидають в атмосферу великий обсяг метану, що призводить не лише до втрати цінної корисної копалини, а й до погіршення стану навколишнього середовища.

Проблеми створюють залишки продуктів господарської діяльності людини - велетенські звалища відходів, відвали. Упродовж останніх десятиріч одні лише галузі промисловості України щорічно «виробляли» близько 1 млрд тонн таких відходів. Такі звалища займають площу в багато десятків тисяч га і нерідко вкривають ділянки родючих земель, забруднюючи ґрунти, поверхневі й підземні води тощо. Окрім того, вони виділяють газ і пил що надходить у повітря. Отже, для природного середовища, а відтак, - для людей, які мешкають у цьому середовищі, такі рукотворні поклади небезпечні.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

За інтерактивною картою техногенних об’єктів України http://minerals-ua.info/mapviewer/urp.php визначте, чи є відвали та звалища відходів у вашій місцевості або неподалік від місця вашого постійного проживання.

Усе більше вчених, інженерів здійснюють пошук нових, нетрадиційних джерел, які могли б забезпечити населення країни енергією та сприяти збереженню довкілля. Особливо гостро тема розвитку відновлюваної енергетики стоїть у нашій державі. Порівняно із сучасними технологіями країн Європи, Америки й Азії, Україна перебуває в цій галузі на рівні XX ст.

Украй важливе значення також має охорона родовищ корисних копалин від затоплення, забруднення, забудови, а також охорона заповідників, пам’яток природи та культури від шкідливого впливу робіт, пов’язаних з користуванням надрами.

Землі, на яких здійснюється видобуток корисних копалин або які порушені гірничими роботами, мають рекультивуватися. Це означає повернення земельних ділянок у той стан, коли їх можна використовувати в сільському господарстві, для лісових насаджень, будівництва, створення штучних ландшафтів, що доповнюють природні й стають місцем відпочинку.

ГОЛОВНЕ

• Мінеральні води - це підземні води з підвищеним умістом різноманітних мінералів і газів, завдяки яким води набувають особливих властивостей і впливають на людський організм цілюще.

• Великою кількістю джерел мінеральних вод славиться Карпатський регіон.

• Надра України багаті на поклади лікувальних грязей, основні родовища яких приурочені до узбереж морів.

• Актуальними проблемами використання мінеральних ресурсів в Україні є повне вивчення надр на території держави, раціональне використання корисних копалин і негативний вплив їхнього видобутку на навколишнє природне середовище.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ

  • 1. Чим мінеральні води відрізняються від інших вод?
  • 2. Які ви вживаєте мінеральні води?
  • 3. Поясніть на прикладах, як може впливати на навколишнє середовище видобування корисних копалин.
  • 4. Складіть перелік галузей людської діяльності, у яких використовують різноманітні корисні копалини.
  • 5. Визначте проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів у вашій місцевості.

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ