Географія. Повторне видання. 8 клас. Пестушко

§ 15. Час в Україні

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

  • Яку з географічних координат можна визначити, знаючи місцевий час двох пунктів?
  • Яка географічна довгота крайніх східної та західної точок України?

Розташування території України відносно міжнародної системи годинних поясів. Знаючи географічну довготу крайніх східної і західної точок України, неважко підрахувати, що її територія має протяжність 18°02′03″. Ця відстань у часовому вимірі дорівнює приблизно 72 хвилини, тобто це свідчить про те, що Україна розташована майже повністю в одному, зокрема другому, годинному поясі. Лише незначну частину Закарпатської області на заході й Луганської, Донецької та Харківської областей - на сході перетинають відповідно перший і третій годинні пояси (мал. 28). Підраховано, що понад 90 % території України розташовано в другому годинному поясі, що дає підстави для використання його часу як універсального в межах усієї країни. Поясний час другого годинного поясу називають ще київським, і не стільки тому, що м. Київ є столицею нашої держави, а й тому, що його географічна довгота практично збігається з довготою середнього меридіана другого годинного поясу. Київський час випереджає Всесвітній час на дві години. Точний час в Україні та інших населених пунктах світу можна визначити, скориставшись онлайн-годинником інтернет-ресурсів.

Мал. 28. Годинні пояси України

З метою ефективного використання світлового дня в літній період на всій території України застосовується щорічна поправка київського часу на +1 годину (літній час) в останню неділю березня о 3-й годині та -1 годину (зимовий час) о 4-й годині в останню неділю жовтня. З 1996 р. такий спосіб обчислення часу в країні закріплений офіційною постановою Кабінету Міністрів України.

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

Літній час: за і проти. Питання, чи виправданою є зміна зимового часу на літній і навпаки, уже кілька років дискутується в Україні науковцями різних галузей. Учені намагаються дати відповіді на питання: економія енергії - це реальність чи ілюзія; як впливає переведення годинника на біоритми людини. За деякими даними економія енергії може сягати до 2 % річного споживання електроенергії в країні. Світові спеціалісти в галузі медицини звертають увагу на те, що багато людей у зв’язку з різкою зміною часу на одну годину переживають стрес, який проявляється в порушенні сну, роздратованості, зниженні уваги та реакції, підвищеній втомлюваності. А дехто з медиків прямо пов’язує демографічну кризу, зокрема зменшення приросту населення в багатьох країнах Європи, з переведенням годинника двічі на рік.

Різниця в часі України з іншими країнами світу. У зимовий час, коли Україна живе за київським (поясним) часом, різницю в часі з іншими країнами розраховують завдяки обчисленню різниці годинних поясів між ними. Улітку обчислення різниці часу між Україною та іншими країнами слід здійснювати з урахуванням додавання одного часу для тих країн, які на цей час не переходять.

Час в Україні повністю узгоджений майже з усіма країнами Європи, оскільки перехід на літній та з літнього на зимовий час відбувається в усій Європі одночасно.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Проаналізуйте картосхему (мал. 29 на стор. 56) і з’ясуйте, які годинні пояси перетинають країни Європи. У яких поясах розташовані країни-сусіди України? Як називають поясний час 0-го, 1-го, 2-го, 3-го і 4-го годинних поясів, у яких розташована більшість країн Європи?

Мал. 29. Годинні пояси Європи

Синхронно з Україною переходять на літній час наші сусіди на заході та південному заході. Тому різниця в часі нашої країни з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, що лежать у 1-му годинному поясі, цілорічно становить +1 год. З Румунією і Молдовою, які розташовані з Україною в одному годинному поясі, час однаковий протягом усього року. З Білоруссю, яка не використовує літній час, а живе за часом 3-го поясу, різниця в часі в зимовий період становить -1 год, а в літній - час збігається з літнім часом України. З нашим східним сусідом Росією різниця в часі взимку становить -2 год, а влітку -1 год.

Вчимося розв’язувати задачі на визначення часу (готуємося до практичної роботи № 3). Як ви вже знаєте, місцевий час завжди однаковий в усіх точках, розташованих на одному меридіані. Зрозуміло, що місцевий час навіть в одному населеному пункті, який має значну протяжність із заходу на схід, буде відрізнятися. Під час обертання Землі навколо своєї осі всі точки одного меридіана повертаються на однакову кутову відстань за певний проміжок часу. Для того щоб Земля обернулася на 15°, витрачається 1 год, на 1° - 4 хв, на 1′ - 4 с. Саме тому на меридіанах, проведених через 15°, різниця в місцевому часі дорівнюватиме 1 год, проведених через 1° - 4 хв, а через 1′ - 4 с. Ці особливості потрібно враховувати під час визначення місцевого часу пунктів.

Наприклад, вам необхідно визначити місцевий час у місті Харкові, якщо в Києві 9-та година ранку. Для цього за картою годинних поясів потрібно визначити географічну довготу обох пунктів і знайти різницю їхніх довгот, яку потім перевести в часові одиниці виміру. Довгота Києва дорівнює 30°31′ сх.д., а Харкова - 36°14′ сх.д. Знаходимо різницю довгот двох міст: 36°14′ сх.д - 30°31′ сх.д. = 5°43′. Переводимо цю різницю в одиниці часу: 4 хв • 5° = 20 хв; 4 с • 43′ = 172 с, або 2 хв 52 с. Різниця в місцевому часі між Харковом і Києвом становить 20 хв + 2 хв 52 с = 22 хв 52 с. Зважаючи на те, що Харків розташований східніше Києва, до місцевого часу Києва додаємо розраховану різницю в часі між пунктами. Отже, місцевий час у Харкові становить: 9 год + 22 хв 52 с = 9 год 22 хв 52 с. За умови, коли б місто знаходилося західніше від Києва, різницю в часі між двома пунктами потрібно було б віднімати від місцевого часу Києва.

Згадаємо, що поясний час в усіх точках одного поясу однаковий. Поясний час у пунктах двох сусідніх або більш віддалених поясів відрізняється на різницю поясів між ними. Щоб визначити поясний час узимку, наприклад у Токіо, який розташований східніше від Києва, потрібно до поясного часу Києва додати різницю годинних поясів двох столиць. Припустімо, що в Києві 12-та година, тоді в Токіо поясний час буде більший рівно на різницю годинних поясів між двома містами (Токіо - 9-й пояс, Київ - 2-й пояс), тобто він становитиме: 12 + 7 = 19 годин. Якщо населений пункт розташований західніше від Києва, потрібно від часу нашої столиці віднімати різницю годинних поясів Києва й того пункту, час якого визначається. Наприклад, якщо в Києві 17-та година, то в Нью-Йорку, розташованому в Західній півкулі, буде лише 10-та година за поясним часом.

ГОЛОВНЕ

• Україна розташована в трьох годинних поясах.

• Понад 90 % території України розташовано в другому (київському) годинному поясі, час якого є універсальним для всієї країни.

• На всій території України в теплий період року вводиться літній час.

• Для визначення місцевого часу пункту слід пам’ятати, що різниця в часі в межах 1° довготи дорівнює 4 хв.

• Поясний час двох пунктів відрізняється на різницю часових поясів між ними.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ

  • 1. Яким часом користуються по всій території України взимку та влітку?
  • 2. З якими країнами-сусідами Україна розташована в одному годинному поясі?
  • 3. Чому місцевий час крайніх східної і західної точок України різний?
  • 4. Поясніть, використавши карту годинних поясів (в атласі), чому поясний час у Києві та Мінську різний.
  • 5. За картою годинних поясів з’ясуйте, яка довгота середнього меридіана 2-го годинного поясу. Які населені пункти України розміщені на цьому меридіані?

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Аналіз карти годинних поясів світу. Розв’язування задач на визначення часу.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Планування маршруту мандрівки країнами світу з визначенням різниці в часі в них порівняно з київським.

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ