Географія. Повторне видання. 8 клас. Пестушко

Тема 3. Україна на карті годинних поясів

ВАМ ЦЕ ПОТРІБНО, ЩОБ:

 • розуміти міжнародну систему обчислення часу та вміти користуватися нею в різних країнах під час своїх подорожей;
 • уміти визначати місцевий і поясний час за допомогою карти годинних поясів;
 • порівнювати час у своїй місцевості з місцевим часом в інших регіонах України та в сусідніх країнах.

§ 14. Міжнародна система відліку часу

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

 • Які основні наслідки осьового та орбітального рухів Землі?
 • Чому ваша родина й ви переводите стрілки годинника двічі на рік?

Основні одиниці відліку часу на Землі. Поняття доба, година, хвилина, секунда давно міцно ввійшли у вжиток людини. Це не випадково, адже їх виділенню сприяло насамперед постійне обертання нашої планети навколо своєї осі. Один оберт Земля здійснює приблизно за 24 години, або одну добу. Доба відраховується за повними циклами зміни сонячної освітленості - день і ніч - і називається сонячною, незважаючи на те, що за початок відліку доби прийнято північ. Сонячна доба є основною одиницею виміру коротких інтервалів часу. У результаті поділу доби на менші часові інтервали виникли години, хвилини та секунди, які були введені для полегшення визначення часових координат у межах доби. Нині саме ці одиниці, зокрема секунда, є основними для виміру проміжків часу в Міжнародній системі одиниць.

Для найбільш тривалих інтервалів часу використовують такі одиниці виміру, як рік, місяць, тиждень. Як ви вже знаєте, рік - це проміжок часу, рівний періоду повного обертання Землі навколо Сонця. Розрізняють тропічний рік як проміжок часу між двома послідовними проходженнями диска Сонця через точку весняного рівнодення, тривалість якого 365,24 доби, та сидеричний, або зоряний, рік - період видимого річного руху Сонця відносно рухомих зірок (його тривалість становить 365,2564 доби). У сучасному календарі рік дорівнює 365 добам. Проте, у зв’язку з тим, що період обертання Землі навколо Сонця не дорівнює цілій кількості сонячних діб, у календарі також використовують один раз на чотири роки високосні роки, тривалістю 366 діб.

Рік, у свою чергу, поділяється на 12 календарних місяців різної тривалості - від 28 до 31 доби. В європейському календарі користуються синодичним місяцем - періодом повної зміни фаз Місяця.

Тиждень, що зазвичай складається із 7 діб, не пов’язаний з якоюсь астрономічною подією, проте широко використовується як одиниця часу. Існує думка, що тривалість тижня бере початок із заокругленої тривалості однієї із чотирьох фаз Місяця.

Найбільш значними за тривалістю одиницями часу є століття, тисячоліття, а також мега- та гігароки, які вимірюються мільйонами й мільярдами років. Ці одиниці найчастіше використовують у таких науках, як астрономія, геологія, у космічній науці.

Історія географії

Забуті й незвичайні одиниці часу. У Римській імперії, а також у Давній Русі використовували одиницю часу індикт, що дорівнювала 15 рокам. Користувалися в античності також олімпіадою як одиницею часу. Традиція проводити олімпіади один раз на чотири роки збереглася й дотепер. Сарос як одиницю часу, що дорівнює 18 рокам й 11 1/3 дня, використовували вавилоняни. Цей період обраний ними недаремно, оскільки з такою періодичністю повторювалися затемнення. Цікавими й донині є одиниці виміру часу в системі вищої освіти. Серед них: триместр, семестр, 45 хвилин як академічна година тощо. Найбільшою одиницею виміру часу, яка ввійшла до Книги рекордів Гіннеса, є індуська кальпа, рівна 4,32 млрд років.

Місцевий і поясний час. З давніх часів люди завжди користувалися не тільки різними одиницями часу, а й різними системами його лічби. На кожному меридіані, у зв’язку з нерівномірним освітленням земної поверхні сонячними променями в кожний момент, час доби свій. Його називають сонячним, або місцевим, часом.

Місцевий час залежить від географічної довготи місця і є однаковим для всіх пунктів, розташованих на одному меридіані. Що більша відстань одного меридіана від іншого, то більша різниця між ними в часі. Нагадаємо, що різниця будь-яких значень місцевого часу у двох пунктах на Землі дорівнює різниці їхніх довгот. Наприклад, різниця в часі між Києвом і Лондоном є в кілька разів меншою, ніж між Києвом і Токіо чи Сіднеєм. І навпаки, різниця в місцевому часі між Києвом і Санкт-Петербургом, які знаходяться на великій відстані (у км) одне від одного, буде зовсім незначною, оскільки ці два міста розташовані майже на одному меридіані.

Місцевий час Гринвіцького (нульового) меридіана прийнято називати Всесвітнім. Ним користуються для обчислення моментів початку й закінчення астрономічних явищ, даних, які потрібні в мореплавстві, авіації, геодезії. Ці дані зазвичай публікують у спеціальних астрономічних довідниках і календарях.

Життєва практика людей показала, що місцевим часом користуватися незручно, особливо тоді, коли країна має значну протяжність із заходу на схід і пов’язана різноманітними економічними, культурними зв’язками з іншими країнами. Пропозиція щодо введення поясного часу в країнах світу була проголошена Міжнародною конференцією, проведеною в 1884 р. в США. До 1929 р. більшість країн світу прийняли цю пропозицію, проте й дотепер виникають різноманітні дискусії з приводу доцільності такого часу.

Нині всю земну кулю поділено на 24 годинних пояси з нумерацією від 0-го до ХХІІІ-го поясу. Годинний пояс простягається по довготі на 15°. Місцевий час середнього меридіана поясу, яким користуються в усьому поясі, називають поясним часом (мал. 26). Зазвичай межі поясів проходять не чітко по меридіанах, а по межах адміністративно-територіальних одиниць і з урахуванням державних кордонів країни й великих фізико-географічних об’єктів. Місцями деякі годинні пояси губляться між сусідніми. На полюсах Землі, де перетинаються всі меридіани в одній точці, поняття поясний чи місцевий час відсутнє. Здебільшого там користуються Всесвітнім часом.

Мал. 26. Визначення середнього меридіана годинного поясу

Нумерація поясів ведеться із заходу на схід від Гринвіцького меридіана, який є середнім меридіаном нульового поясу й проходить через Королівську Гринвіцьку обсерваторію в м. Гринвічі, що у Великій Британії (мал. 27). В усіх пунктах, що розташовані в одному поясі, у кожний даний момент час вважається однаковим, рівним місцевому часу середнього меридіана поясу. Так, для другого поясу, у якому переважно розташована наша країна, середнім меридіаном є меридіан 30° на схід від Гринвіцького. Різниця між номерами годинних поясів відповідає різниці в часі між цими поясами й зазвичай дорівнює цілому числу годин. Наприклад, якщо в Києві полудень, то в Лондоні, розташованому в 0-му поясі, буде лише 10-та година. Території деяких країн світу перетинають одразу кілька годинних поясів.

Мал. 27. Гринвіцька обсерваторія, через яку проходить Гринвіцький меридіан

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Користуючись картою годинних поясів і картою світу в атласі, визначте країни, які розташовані у двох і більше годинних поясах. Яку країну перетинає найбільша кількість годинних поясів?

Історія географії

Залізниці - «ініціатори» стандартного та поясного часу. Певні непорозуміння з місцевим часом виникли ще в XIX ст. у зв’язку з появою залізничного транспорту. Тоді рух потягів за місцевим часом був дуже ускладнений. Протягом 1840-1847 рр. залізниця Великої Британії поступово почала використовувати так званий стандартний, або єдиний, час руху потягів. Пізніше, у 1883 р., стандартний і поясний час був уведений у США та Канаді. Тоді залізниці США та Канади перевели годинники на всіх залізничних станціях згідно із часовим поясом, а пояси отримали назву Східний, Центральний, Гірський, Тихоокеанський.

Більшість країн світу з жовтня по квітень живе за поясним часом, а з квітня по жовтень - за літнім. Літній час формується внаслідок переведення в останню неділю березня всіх годинників на одну годину вперед. Уперше переведення стрілок годинника на годину вперед улітку й на годину назад узимку з метою економії енергетичних ресурсів було здійснене в 1908 р. у Великій Британії. Проте літній час сприймається в багатьох країнах і досі неоднозначно.

ГОЛОВНЕ

• Основними одиницями відліку часу на Землі є доба й рік.

• Розрізняють тропічний і сидеричний (зоряний) рік.

• У своєму повсякденному житті людство користується місцевим і поясним часом.

• Місцевий час - це сонячний час на кожному меридіані в даний момент, поясний час - це місцевий час середнього меридіана поясу.

• Місцевий час Гринвіцького меридіана прийнято вважати Всесвітнім.

• Земна куля розділена на 24 годинних пояси, починаючи з 0-го.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ

 • 1. Із чим пов’язаний вибір доби та року як основних одиниць часу на Землі?
 • 2. Які особливі одиниці часу використовують у вашій школі? Де ще використовують цікаві одиниці часу?
 • 3. Чому місцевим часом користуватися незручно?
 • 4. Поясніть, чому поясний час є універсальним.
 • 5. Чи потрібно переводити годинник при перетині двох сусідніх поясів?
 • 6. Обчисліть, користуючись картою годинних поясів, поясний час у Лондоні взимку, якщо поясний час у Варшаві - 13-та година.