Підручник з Географії. 8 клас. Пестушко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 3. Населення регіону

ВАМ ЦЕ ПОТРІБНО, ЩОБ:

• знати кількість населення вашого регіону;

• пояснювати роль руху населення у вашому регіоні;

• вміти оцінювати стан зайнятості у вашому регіоні;

• висловлювати судження щодо безробіття у вашому регіоні.

§ 63. КІЛЬКІСТЬ І СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ. НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

• Що таке природний рух населення?

• Які міграції впливають на чисельність країни?

• Кількість і структура населення. Вам уже відомо, що населення розподілилося по території України нерівномірно. Історично склалося, що більшими за чисельністю населення є східні області, а меншими - західні. При цьому чисельність населення деяких областей відрізняється майже у 5 разів. Так, у Донецькій області нині мешкає близько 4,3 млн осіб. У Дніпропетровській - близько 3,3 млн, у Харківській - 2,7 млн. Водночас у Чернівецькій живе лише 910 тис. осіб. Також менше 1 млн проживає в Кіровоградській області. Нечисленними є і Волинська, Чернігівська і Херсонська області, де трохи більше 1 млн жителів.

Чисельність населення будь-якої області зумовлена передусім природним рухом населення. З попереднього матеріалу вам уже відомо, що особливістю природного руху майже в усіх областях України є від’ємний природний приріст. Винятком є лише Волинська, Закарпатська, Рівненська, Чернівецька області і м. Київ. Найгірша ситуація щодо природного приросту в Дніпропетровській, Харківській і Луганській областях (див. Додаток «Природний приріст (скорочення) населення»).

На чисельність населення областей впливає і механічний рух населення. Хоча останніми роками темпи еміграції в Україні загалом знизилися, та через міграції чисельність населення скорочується в 10 областях. Найбільших втрат зазнали Донецька і Луганська області. Найбільший приток мігрантів у Київській області (див. Додаток «Міграційний приріст (скорочення) населення»).

За станом на початок 2014 р. в усіх областях без винятку домінувало жіноче населення. Найбільше це помітно в Чернігівській і Донецькій областях. Тут на 1 тис. чоловіків припадало 1205 і 1204 жінки відповідно (див. Додаток «Розподіл постійного населення за статтю за регіонами»).

Віковий склад регіонів також різниться, що відображає Додаток «Структура постійного населення за окремими віковими групами».

Урбанізованими є переважна кількість областей України. Більша частина їхніх мешканців живе в містах. Лише у Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській і Чернівецькій областях переважає сільське населення (див. Додаток «Чисельність постійного населення за регіонами і місцем проживання»).

• Національний склад. Національний склад населення областей України також помітно відрізняється. Найстрокатішим він зазвичай стає з наближенням до кордонів. Так, в АР Крим проживають представники 10 національностей, у Донецькій області - 8, у Закарпатській - 7. Крім того, досить різноманітний національний склад і в промислових областях, як-от в Одеській, де проживає 9 національностей, у Запорізькій - 8, Харківській - 7 тощо. Східні області України - Донецька і Луганська - характеризуються найменшою часткою українського населення, тут найбільше російськомовних жителів.

ГОЛОВНЕ

• Більшими за чисельністю населення є східні, а меншими - західні області України.

• Природний приріст у більшості областей України є від’ємний.

• Населення значної кількості областей знижується через міграцію.

• Національний склад населення найбільш строкатий у прикордонних і промислових областях України.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Яке місце серед інших посідає ваша область за чисельністю населення?

2. Визначте наслідки природного руху у вашому регіоні.

3. Визначте, яке населення - міське чи сільське - переважає у вашій області.

4. Поясніть причини міграції жителів вашої області.

5. З’ясуйте національний склад вашого регіону.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.