Підручник з Географії. 8 клас. Пестушко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 5. Рослинність

ВАМ ЦЕ ПОТРІБНО, ЩОБ:

• знати видовий склад і основні типи рослинності на території України;

• розуміти закономірності поширення рослинності на території нашої країни;

• навчитися аналізувати карту рослинності України;

• уміти оцінювати роль рослинних ресурсів у господарській діяльності людини.

§ 33. РОСЛИННИЙ ПОКРИВ УКРАЇНИ, ЗАКОНОМІРНОСТІ ЙОГО ПОШИРЕННЯ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

• Яка роль рослин у природі?

• Рослинний світ яких країн схожий з рослинним світом України?

• Різноманітність рослинності України. Неоднакові природні умови в різних регіонах країни, складний розвиток органічного світу впродовж тривалого геологічного часу зумовили різноманітність рослинності в межах України (мал. 75). Під рослинністю розуміють сукупність рослинних угруповань на певній території. У межах України природна рослинність збереглася на 1/3 площі (близько 20 млн га). Часто рослинність ототожнюється з поняттям «рослинний покрив», який дійсно вкриває земну поверхню шаром від кількох сантиметрів до кількох сотень метрів. За видовим складом і чисельністю особин рослинність поділяють на певні типи. Наприклад, типами рослинності є ліси, чагарники, пустища, солончаки. На території, навіть невеликій за площею, може поєднуватися кілька типів рослинності.

На рівнинах рослинність змінюється за правилами горизонтальної зональності, а в горах - вертикальної поясності, так само як й інші природні компоненти. Такі закономірності поширення рослинного покриву зумовлені насамперед кліматичними умовами, зокрема співвідношенням тепла і вологи. Основними типами рослинності в нашій країні є лісова, лучна, степова, болотяна рослинність (мал. 76).

Ліси. Природні особливості України - рельєф, клімат, ґрунти - зумовили різноманітний склад порід дерев у лісах. В українських лісах на площі 10 млн га зростає понад 25 листяних і хвойних порід, найпоширенішими з яких є сосна, дуб, ялина, бук, береза, вільха і граб. Різноманітними є й лісові угруповання. Найбільшу частку рівнинних лісів охоплють соснові, сосново-дубові, дубові, дубово-грабові та вільхові угруповання. У південних районах України до дуба й сосни додається біла акація та різні чагарники. А в складі лісів, що ростуть на схилах ярів і балок, так званих байраків, поряд з дубом помітні клен, ясен, берест. В Українських Карпатах великі площі зайняті лісами з ялини, бука та ялиці. У лісах Кримських гір поширені дуб пухнастий і скельний, бук східний і лісовий, граб і сосна.

Мал. 75. Рослинність України

Мал. 76. Типи рослинності

Луки - це тип рослинності з переважанням багаторічних трав, що зростають в умовах більш-менш вологого клімату. Їх використовують як природні пасовища і сіножаті. В Україні лучна рослинність займає площу близько 7 млн га переважно на заході Поліської низовини та в Українських Карпатах. У лучних угрупованнях панують злакові рослини: вівсяниця, тонконіг, стоколос, пирій і осоки. Цінними лучними рослинами є бобові, зокрема конюшина, в’язіль, горошок мишачий та ін.

Степ - це тип рослинності, у якому також переважають багаторічні трави, але лише ті, що пристосувалися до умов континентального клімату з тривалими посухами. Степ формується на чорноземних і каштанових ґрунтах в умовах рівнинного рельєфу на півдні України. Серед трав тут панують злаки, як-от: ковила, костриця, житняк, типчак і осоки. За панівними рослинами розрізняють степи типові або справжні, лучні, чагарникові та пустельні. Вони змінюються послідовно з півночі на південь. Недоторкані ділянки степової рослинності збереглися лише в заповідниках та на деяких схилах річкових долин, ярів та балок.

Болота. Болотяна рослинність є переважно вологолюбною. У рослинному покриві низинних боліт, розташованих здебільшого в долинах річок, по берегах озер, переважають вільха чорна, очерет, рогіз, осоки, зелені мохи (мал. 76). На верхових болотах, що розміщуються на вододілах, рослинний світ бідний. Тут зростають сосна, чагарники - багно болотне, журавлина, андромеда, трапляються пухівка, росичка, а також окремі види сфагнових мохів. На перехідних болотах рослинний покрив є перехідним від низинних до верхових, тому на них поширені як одні, так й інші види рослин. Найбільші площі в Україні болотяна рослинність охоплює на Поліссі, трапляється в долинах степових річок та в Українських Карпатах.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

Користуючись офіційним сайтом Державного агентства лісових ресурсів України - загальна характеристика лісів України - http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/category?cat_id=32867 - в режимі доступу, з’ясуйте, яка лісистість в різних областях України і які види деревних порід переважають в українських лісах.

• Рослинні ресурси. Це частина біологічних ресурсів певної території, представлена вищими рослинами, грибами, мохами, лишайниками і водоростями, які використовуються або можуть бути використані для задоволення матеріальних і духовних потреб. На території України всі типи рослинності - ліси, луки, степи, болота - мають велике господарське значення як технічна, харчова, кормова й лікарська сировинна база. Крім того, рослинні ресурси беруть участь у важливих природних і суспільних (культурних) процесах: водоохоронних, захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та ін.

Нині практичну цінність мають 65 % видів рослин України. З них понад 800 видів використовує традиційна та народна медицина; понад 200 видів є вітамінними рослинами; 150 - це дикорослі плодові, ягідні, горіхові, салатні харчові рослини; близько 400 - олійні рослини; приблизно 100 - дубильні, 150 - фарбувальні і 50 - волокнисті рослини; понад 1000 - кормові, а понад 500 - медоносні рослини, близько 80 видів цінні своєю деревиною.

Особливо важливу роль серед біологічних рослинних ресурсів України відіграють ліси, які не лише є важливою сировиною, а й беруть участь у збереженні довкілля. Україна належить до країн з невисокою забезпеченістю лісовими ресурсами. Ступінь заліснення території, або лісистість становить лише 15,5 % (оптимальним є показник 21-22 %). До того ж показник заліснення в межах країни коливається від понад 40 % в Івано-Франківській області до 1,8 % у Запорізькій. Близько 60 % усіх лісів віднесено до так званих екологічних - захисних, водоохоронних, оздоровчих та інших екологічно цінних лісів. Інші 40 % вважають такими, які можна використовувати в господарстві, - експлуатаційними.

Рослинні ресурси мають харчову і лікарську цінність. Україна багата на такі лікарські рослини, як валеріана, шипшина, фіалка, шавлія, ромашка, барвінок, дурман, кульбаба, чистотіл, звіробій, подорожник, спориш, меліса, суниця лісова, живокіст та інші. Усього їх налічують майже 250 видів, 150 з яких визнано науковою медициною (інші застосовуються в народній медицині).

Мал. 77. Рослини Червоної книги: 1 - шафран; 2 - латаття біле; 3 - півники болотяні; 4 - зозулинець; 5 - тюльпан двоквітковий

Головними за заготівлею лікарських рослин є північні і центральні райони України, а також Карпати і Крим. Велике значення мають дикорослі плоди і ягоди, багаті на різноманітні корисні для людського організму елементи. Сфера використання цих рослинних ресурсів дедалі розширюється завдяки спеціально створеним ресурсним заказникам, які стають не тільки джерелом заготівель, а й базою для вивчення їх. Так, для збереження природних умов болотяних масивів і прилеглих до них територій, багатих на ягідники та цінні лікарські рослини, в Україні виділено і взято під охорону ділянки площею близько 90 тис. га. Так, у Тернопільській області створено Почаївський і Галицький ботанічні сади лікарських рослин.

• Книга рідкісних і зникаючих видів рослин. Нині близько 400 видів рідкісних і зникаючих рослин взято на облік і занесено до Червоної книги України (мал. 77). Занесення певного виду до Книги - це попередження про те, що цьому виду загрожує небезпека, а тому він потребує певних заходів щодо його збереження. З рідкісних рослин охороняють реліктові види, які збереглися на нашій території з минулих геологічних епох. Це тис ягідний, сосна кедрова, які зрідка трапляються в Карпатах; фісташка туполиста, півонія тричітрійчаста, поширені в деяких місцях Криму. Абсолютної охорони потребують ендемічні для України види, які за її межами не трапляються. Це занесені на сторінки Червоної книги кримські ендеміки - сосна Станкевича, тюльпан Кальє, вовчі ягоди кримські, а також карпатські ендеміки - дзвоники карпатські, медунка Філярського (мал. 78).

Мал. 78. Медунка Філярського

З естетичних міркувань охороняються і занесені до Червоної книги багато видів рослин, яким притаманна краса цвітіння і кількість яких значно скоротилася. Серед них зозулині черевички звичайні, латаття біле та глечики жовті, нарцис вузьколистий, підсніжник звичайний, конвалія, лілія лісова та ін.

Зелена книга України. За ініціативи українських фахівців уперше у світі було розроблено Зелену книгу. На відміну від Червоної книги, Зелена книга звертає увагу на охорону не окремих видів, а цілісних рослинних угруповань. У ній представлено 126 рідкісних і типових рослинних угруповань для певної місцевості, які потребують особливого режиму використання та охорони. Серед них лісові, чагарникові, степові, лучні, болотні та інші угруповання. Так, до Зеленої книги потрапили кілька рослинних угруповань, що мають значення для фармацевтичної промисловості, наприклад угруповання пізньоцвіту осіннього, беладони лікарської, горицвіту весняного, тирличу жовтого та ін.

ГОЛОВНЕ

• Основними типами рослинності в нашій країні є лісова, лугова, степова, болотна рослинність.

• Рослинні ресурси - це частина біологічних ресурсів, представлена різними типами рослинності.

• Лісові ресурси беруть участь у господарстві і виконують екологічні функції, інші рослинні ресурси - трави, дикорослі плоди і ягоди - мають харчову і лікарську цінність.

• Рослинність України потребує охорони і відновлення, рідкісні і зникаючі види занесено до Червоної та Зеленої книг.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Які типи рослинності переважають у вашій місцевості?

2. Як називаються ліси на схилах ярів і балок?

3. Чим відрізняється лісова рослинність у різних регіонах України?

4. Чим відрізняється рослинність низинних і верхових боліт?

5. Поясніть закономірності поширення рослинності на території України.

6. Поясніть необхідність раціонального використання рослинних ресурсів в Україні.

7. Складіть список лікарських рослин, які є у вашій домашній аптеці.

8. Знайдіть на карті України назви місць, що пов’язані з рослинністю.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.