Підручник з Географії. 8 клас. Пестушко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 20. МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ ТА ГРЯЗІ. ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ!

• Які існують закономірності поширення родовищ корисних копалин?

• Як людина використовує паливні корисні копалини?

• Мінеральні води і грязі. Мінеральні води - це підземні води з підвищеним умістом різноманітних мінералів і газів, завдяки яким води набувають особливих властивостей, які використовують з лікувальною метою для пиття і ванн. За цілющий вплив на людський організм мінеральні води називають ще «рідкими ліками».

В Україні розвідано 302 ділянки родовищ підземних вод. У їхніх межах налічують 230 родовищ мінеральних вод. Дванадцять з них віднесено до унікальних. Про джерела мінеральних лікувальних вод в Україні відомо давно. Великою кількістю джерел мінеральних вод з давніх-давен славиться Карпатський регіон. Нині тут налічують близько 800 мінеральних джерел. А за запасами лікувальних мінеральних вод та їхньою різноманітністю цей регіон не поступається всесвітньо відомим курортам. Добре нині відомі «Поляна Квасова», «Свалява», «Лужанська», «Шаянська» тощо. Їхні назви не випадкові і пов’язані з населеними пунктами (часто невеличкими селами), біля яких було виявлено мінеральні джерела, - Свалява, Кваси, Поляна, Шаян. Світову славу здобули «Лужанська-7», а також унікальна «Нафтуся», що містить органічні речовини.

Історія географії

Перші писемні відомості про «Лужанську-7» (історична назва «Маргіт») датовані 1463 р. А використовувати вперше мінеральні води в Закарпатській області почали ще в 1600 р. На базі мінеральних джерел тут працювало кілька приватних «купалень». А з 1631 р. в м. Ужгороді почала діяти водолікарня «Купальний дім». Уперше розлив мінеральної води відбувся на Свалявському родовищі в 1755 р.

Чимало джерел мінеральних вод виявлено й у Подніпров’ї, у районі Донецького кряжу, у Криму. Добре відома в нашій країні вода «Миргородська» з джерел біля однойменного міста в Полтавській області, «Березовська» з джерел Харківщини та інші. Саме завдяки цілющим мінеральним джерелам славу цілющих набув і цілий ряд населених пунктів України - Миргород (мал. 47) і Трускавець, Слов’янськ і Моршин, Східниця і Немирів, Шкло і Синяк та багато інших.

Лікувальні грязі - це різні за походженням відкладення боліт, озер, лиманів, морських заток, що мають лікувальні властивості. Такі грязі складені з мінеральних і органічних речовин та води і протягом тривалого періоду зазнали складних перетворень унаслідок фізичних, хімічних, біологічних процесів. Зазвичай вони являють собою однорідну пластичну масу, що поширена на узбережжях водойм. В Україні налічують 12 родовищ лікувальних грязей.

Мал. 47. Курорт «Миргород»

Найбільшими є Сакське родовище в АР Крим, родовище Солоний лиман у Дніпропетровській області, родовище Ріпне в Донецькій, родовища Кирилівське і Обитічне в Запорізькій, Куяльницьке в Одеській і Чаплинське в Херсонській областях. Окремі ділянки лікувальних грязей трапляються у Львівській, Івано-Франківській і Полтавській областях.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІНТЕРАКТИВ

За даними сайта Державної служби геології та надр України (http://www.geo.gov.ua/) з’ясуйте поточну ситуацію щодо сучасного стану нерудних ресурсів України.

• Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів. Господарська діяльність людини стала настільки значною, що вона вже набула планетарного характеру і її вже навіть можна порівняти з геологічними процесами, які беруть участь у формуванні ландшафтів Землі.

Щороку з надр Землі видобувають понад 100 млрд тонн різноманітних корисних копалин: руд, паливних копалин, будівельних матеріалів тощо. А це призводить до скорочення запасів багатьох видів мінеральної сировини, посилює негативний вплив техногенних процесів на довкілля. За прогнозами вчених, у майбутньому потреба в різних видах сировини лише зростатиме й досягне 500-600 млрд тонн на рік. Тому нині надзвичайно актуальними є охорона надр і раціональне використання природних багатств.

Які ж вимоги до здійснення охорони надр актуальні для України? Насамперед необхідне повне і комплексне геологічне вивчення надр на території держави. Це дасть змогу найповнішого видобування з надр і сприятиме раціональному (комплексному) використанню як самих корисних копалин, так і компонентів, що містяться в них і мають промислове значення. Крім того, потрібно максимально зменшити шкідливий вплив на довкілля тих робіт, які виконуються під час видобутку корисних копалин. Украй важливе значення також має охорона родовищ корисних копалин від затоплення, забруднення, забудови, а також охорона заповідників, пам’яток природи і культури від шкідливого впливу робіт, пов’язаних з користуванням надрами.

Більшість видів мінеральних ресурсів багатокомпонентні. І для господарського використання можуть бути придатні всі складові речовини гірської породи так само, як і основна сировина (вугілля, залізні чи марганцеві руди). Адже супутні компоненти (будівельні або хімічні) за вартістю часто рівноцінні основній корисній копалині. Тим часом супутні речовини часто вважають відходами гірничодобувних підприємств і їх зазвичай складають у відвали. А площі під відвалами бувають значно більшими, ніж площі власне кар’єрних розробок.

Наприклад, за рахунок такої комплексної переробки покладів в Україні виготовляють вапнякові добрива, шляховий і будівельний щебінь, цеглу. Деякі родовища корисних копалин, які раніше вважали непромисловими, починають використовувати, оскільки вони містять дефіцитні для України ресурси - апатити, фосфорити, боксити.

Унікальні за складом і кількістю солей води затоки Сиваша дають можливість видобувати окис магнію та його солі, бром і кухонну сіль.

Ще один приклад можливості комплексного використання - горючі сланці Карпат. Запаси їх в Україні великі. Окрім безпосереднього використання як енергетичної сировини, можлива також переробка їх для одержання різноманітних будівельних матеріалів: керамзиту, щебеню, асфальтобетону, сланцевої смоли.

Із сірчаних руд Прикарпаття попутно можна вилучати сировину для виробництва стронцію.

Відходи видобування донецького вугілля можуть бути джерелом германію. Цю речовину містять також окремі вугільні пласти Львівсько-Волинського басейну. До того ж у Львівсько-Волинському вугільному басейні є ще й інші цінні хімічні речовини, які під час видобутку вугілля залишаються в надрах.

Землі, на яких здійснюється видобуток корисних копалин або які порушені гірничими роботами, мають рекультивуватися. Це означає повернення земельних ділянок у той стан, коли їх можна використовувати у сільському господарстві, для лісових насаджень, будівництва, створення штучних ландшафтів, що доповнюють природні.

ГОЛОВНЕ

• Мінеральні води - це підземні води з підвищеним умістом різноманітних мінералів і газів, завдяки яким води набувають особливих властивостей і впливають на людський організм цілюще.

• Великою кількістю джерел мінеральних вод славиться Карпатський регіон.

• Надра України багаті на поклади лікувальних грязей, основні родовища яких приурочені до узбережжя морів.

• Актуальними проблемами використання мінеральних ресурсів в Україні є повне і комплексне вивчення надр на території держави, раціональне використання корисних копалин і негативний вплив їх видобутку на навколишнє природне середовище.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1. Визначте, які нерудні корисні копалини поширені у вашій області.

2. Поясніть на прикладах, як може впливати на навколишнє середовище видобування корисних копалин.

3. Складіть перелік галузей людської діяльності, у яких використовують різноманітні корисні копалини.

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Використання продуктів переробки корисних копалин у побуті.

2. Історія геологічних досліджень території України Г. Капустіним, В. Зуєвим, В. Вернадським, В. Бондарчуком (на вибір).Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.